Je kan je inschrijven voor een Engelstalige bacheloropleiding als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarden. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een Engelstalige bacheloropleiding:

1. Diplomavoorwaarde

Diploma's die in Vlaanderen werden behaald

Voor kandidaat-studenten met een Vlaams diploma gelden dezelfde diplomavoorwaarden als voor een Nederlandstalige bacheloropleiding.

Diploma's die niet in Vlaanderen werden behaald

Kandidaat-studenten die hun diploma niet in Vlaanderen hebben behaald, dienen zich eerst te registeren via deze koppelingen:

opleidingen in VIVES Brugge en Oostende
opleidingen in VIVES Kortrijk, Roeselare en Torhout

Wanneer de registratie is voltooid, kan je je documenten uploaden en aanduiden voor welke opleiding je je graag zou inschrijven.

Het aanmeldingsformulier kan je - na registratie - altijd raadplegen via deze koppelingen:

opleidingen in VIVES Brugge en Oostende
opleidingen in VIVES Kortrijk, Roeselare en Torhout

Via deze koppeling kan je een handleiding voor bovenstaand aanmeldingsproces raadplegen.

Als jouw aanvraag succesvol is verzonden, zal de dienst toelating jouw documenten onderzoeken. Bij een positief resultaat, zal een brief van academische toelating worden uitgevaardigd. 

Dat document zal je nodig hebben tijdens het inschrijvingsproces en (eventueel) het aanvragen van een visum.

Een visumprocedure kan veel tijd in beslag nemen. Wees dat indachtig en begin dus zeker op tijd met jouw aanvraag.

Bij vragen kan er altijd contact worden opgenomen met [email protected]

2. Taalvoorwaarde

Kandidaat-studenten voldoen aan de taalvoorwaarden als ze het vereiste taalniveau (B2) behaald hebben op een van de volgende internationaal erkende taaltesten:

• International English Language Testing System (IELTS) min. 6.0
• Duolingo English Test min. 105
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (institution code: C314) min. 79
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) CBT (institution code: C314) min 213
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) PBT (institution code: C314) min. 550
• Test of English for International Communication (TOIC) Listening 490 + Reading 455 + Speaking 200 + Writing 200
• ACT English 20 + Reading 20
• SAT Reasoning Test Critical Reading 500 + Writing 500
• C1 Advanced (Certificate in Advanced English, CAE) Grade A, B or C
• C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English, CPE) Grade A, B or C

Uitzonderingen:

  • Kandidaat-studenten die een diploma secundair of hoger onderwijs hebben behaald in Vlaanderen of Nederland.
  • Kandidaat-studenten die een Engelstalig diploma secundair of hoger onderwijs behaald hebben, op voorwaarde dat het diploma is behaald aan een instelling van een van de landen uit de "Inner Circle" (het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada (behalve Quebec), Ierland, de Caribische eilanden en Zuid-Afrika).

Engelstalige bacheloropleidingen