Je kan je inschrijven voor een Engelstalige professionele bacheloropleiding als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarde. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een Engelstalige bacheloropleiding:

Diplomavoorwaarde

Wie wil instromen in een Engelstalige professionele bacheloropleiding, moet beschikken over een van de volgende Vlaamse studiebewijzen:

- Diploma van het secundair onderwijs, uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025

- Diploma van het secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025

- Diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan

- Diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid

- Certificaat of diploma van het hoger beroepsonderwijs

- Bachelor- of masterdiploma

- Studiebewijs dat volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst gelijkwaardig is.

Kandidaten met een Nederlands studiebewijs kunnen rechtstreeks instromen als zij een van de volgende diploma's kunnen voorleggen:

- Diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) met een propedeusecertificaat van minimaal 60 studiepunten

- Diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van kwalificatieniveau 4

- Diploma van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

- Diploma van het hoger beroepsonderwijs (hbo)

- Diploma van het wetenschappelijk onderwijs (wo)

Geen diploma uit Vlaanderen of Nederland?

Neem contact op met de dienst toelating om je te informeren over de toelatingsprocedure.

Het is niet mogelijk om je in te schrijven zonder bewijs van toelating als je geen diploma in de Vlaamse Gemeenschap hebt behaald, of je geen voldoende Nederlands studiebewijs kan voorleggen.

Taalvoorwaarde

Kandidaten voldoen aan de taalvoorwaarden als ze het vereiste taalniveau (B2) behaald hebben op een van de volgende internationaal erkende taaltesten:

- IELTS (min. 6.0)

- IELTS Indicator (min 6.0)- Duolingo English Test (min. 105)

- TOEFL iBT (institution code: C314) (min. 79)

- TOEFL iBT Home Edition (min. 79)

- TOEFL CBT (institution code: C314) (min 213)

- TOEFL PBT (institution code: C314) (min. 550)

- TOIC Listening 490 + Reading 455 + Speaking 200 + Writing 200

- ACT English 20 + Reading 20

- SAT Reasoning Test Critical Reading 500 + Writing 500

- C1 Advanced (Certificate in Advanced English, CAE) Grade A, B or C

- C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English, CPE) Grade A, B or C

Uitzonderingen

- Kandidaat-studenten die een diploma van het secundair of hoger onderwijs hebben behaald in Vlaanderen of Nederland.

- Kandidaat-studenten die een Engelstalig diploma van het secundair of hoger onderwijs behaald hebben in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, AustraliĆ«, Canada (behalve Quebec), Ierland, de Caribische eilanden of Zuid-Afrika.

- Kandidaat-studenten die een International Baccalaureate hebben behaald.

- Kandidaat studenten die een European Baccalaureate hebben behaald, op voorwaarde dat minstens de helft van de lesuren in het Engels werd onderwezen.

Engelstalige bacheloropleidingen