Je kan je inschrijven voor de Engelstalige bachelor-na-bacheloropleiding International Management als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarde.

Diplomavoorwaarde

Wie wil instromen in de Engelstalige bachelor-na-bacheloropleiding, moet beschikken over minimaal een diploma dat overeenkomt met niveau 6 van het Europees kwalificatieraamwerk.

Geen diploma uit Vlaanderen of Nederland?

Neem contact op met de dienst toelating om je te informeren over de toelatingsprocedure.

Het is niet mogelijk om je in te schrijven zonder bewijs van toelating als je geen diploma in de Vlaamse Gemeenschap hebt behaald, of je geen voldoende Nederlands studiebewijs kan voorleggen.

Taalvoorwaarde

Kandidaten voldoen aan de taalvoorwaarden als ze het vereiste taalniveau (B2) behaald hebben op een van de volgende internationaal erkende taaltesten:

- IELTS (min. 6.0)

- IELTS Indicator (min 6.0)- Duolingo English Test (min. 105)

- TOEFL iBT (institution code: C314) (min. 79)

- TOEFL iBT Home Edition (min. 79)

- TOEFL CBT (institution code: C314) (min 213)

- TOEFL PBT (institution code: C314) (min. 550)

- TOIC Listening 490 + Reading 455 + Speaking 200 + Writing 200

- ACT English 20 + Reading 20

- SAT Reasoning Test Critical Reading 500 + Writing 500

- C1 Advanced (Certificate in Advanced English, CAE) Grade A, B or C

- C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English, CPE) Grade A, B or C

Uitzonderingen

- Kandidaat-studenten die een diploma van het secundair of hoger onderwijs hebben behaald in Vlaanderen of Nederland.

- Kandidaat-studenten die een Engelstalig diploma van het secundair of hoger onderwijs behaald hebben in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, AustraliĆ«, Canada (behalve Quebec), Ierland, de Caribische eilanden of Zuid-Afrika.

- Kandidaat-studenten die een International Baccalaureate hebben behaald.

- Kandidaat studenten die een European Baccalaureate hebben behaald, op voorwaarde dat minstens de helft van de lesuren in het Engels werd onderwezen.

Engelstalige bacheloropleidingen