Je kan je inschrijven voor een (Nederlandstalige) bachelor-na-bacheloropleiding als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarde. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten, omdat je een banaba niet kan volgen als basisdiploma.

Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een bachelor-na-bacheloropleiding.

Diplomavoorwaarde

Als algemene toelatingsvoorwaarde voor een bachelor-na-bacheloropleiding geldt een bachelordiploma of hiermee gelijkwaardig geacht diploma van een hogeschoolopleiding. Daarnaast kan een geschiktheidsonderzoek doorlopen worden als de kandidaat-student in het bezit is van een diploma van een andere bacheloropleiding dan deze die rechtstreeks toegang geven tot de bachelor-na-bacheloropleiding. In de programmagids wordt vermeld welke specifieke diploma’s rechtstreeks toegang verlenen tot een bachelor-na-bacheloropleiding.

Voor de bachelor-na-bacheloropleiding buitengewoon onderwijs en de bachelor-na-bacheloropleiding zorgverbreding en remediërend leren kunnen uitzonderlijk ook kandidaat-studenten instromen die niet in het bezit zijn van een bachelordiploma, maar wel werkzaam zijn in het onderwijs. Wel dient de kandidaat-student in dit geval daarnaast ook in het bezit te zijn van het diploma secundair onderwijs.

Geen diploma uit Vlaanderen of Nederland?

Neem contact op met de dienst toelating om je te informeren over de toelatingsprocedure.

Het is niet mogelijk om je in te schrijven zonder bewijs van toelating als je geen diploma in de Vlaamse Gemeenschap hebt behaald, of je geen voldoende Nederlands studiebewijs kan voorleggen.

Taalvoorwaarde

Wie slaagde voor de examens van minstens één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs (min. 54 studiepunten) in Vlaanderen of Nederland, voldoet automatisch aan de taalvoorwaarde. Dat geldt ook voor kandidaten die minstens een diploma van het secundair onderwijs in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Suriname behaalden.

Kandidaten die niet aan deze bepaling voldoen, dienen een certificaat van een opleiding of examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader voor te leggen:

- Programma II van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal 

- Educatief Startbekwaam (STRT) van het project Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

- NT2 Richtgraad 3 van een Centrum voor Volwassenenonderwijs

- Niveau 5 van een erkend universitair talencentrum (bijv. het Instituut voor Levende Talen)

❗Kandidaten met een Waals studiebewijs moeten ook aan de taalvoorwaarde voldoen.