Heb je geen diploma secundair onderwijs? Wil je toch een professionele bacheloropleiding starten? Kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsproef om te starten in een bacheloropleiding. Als je aan alle volgende voorwaarden voldoet, kan je je inschrijven voor de toelatingsproef voor de professionele bacheloropleidingen.

Voorwaarde 1 : Leeftijd

Deelnemen mag als je op 31 december van het academiejaar minstens 21 jaar bent.

Voorwaarde 2: Taal

Aangezien de opleidingen in VIVES in het Nederlands worden georganiseerd, is het noodzakelijk dat je voldoende kennis van het Nederlands hebt. Dit kan bewezen worden door onder andere een attest dat aantoont dat je minstens één academiejaar succesvol Nederlandstalig secundair of hoger onderwijs volgde, waarbij je minstens 54 studiepunten behaalde. Indien dit niet van toepassing is dien je een taalattest, verkregen in een erkende instelling, van het voorgeschreven taalniveau voor te leggen (zie Taalvoorwaarden Nederlandstalige opleidingen).

Voorwaarde 3: Eén toelatingsproef per academiejaar

Bij inschrijving voor de toelatingsproef in VIVES mag je geen toelatingsonderzoek lopen hebben in een andere instelling van de Associatie KU Leuven. Er is één kans op een volledige procedure/proef per academiejaar binnen de Associatie KU Leuven. Indien je reeds een toelating behaalde in een andere hogeschool, gelieve te mailen naar [email protected].

Inschrijven voor de toelatingsproef

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag je je aanmelden voor de toelatingsproef. Je dient je aanvraag bij voorkeur in vóór 1 september om nog te kunnen starten in het eerste semester en vóór 10 januari om te kunnen starten in het tweede semester. Zodoende is er voldoende tijd om de procedure tijdig af te ronden voor de start van het nieuwe semester. De proef is gericht op het testen van het minimale en algemene geschiktheidsniveau voor de instap in het hoger onderwijs (niveau professionele bachelor).

Allereerst stel je een motivatiebrief (via het sjabloon) en cv op ter voorbereiding:

sjabloon motivatiebrief.docx

Nadat je een motivatiebrief en cv hebt opgesteld, is dit de procedure:

  • Je registreert je via het aanmeldingsformulier, waarbij je een motivatiebrief en cv dient up te loaden. Enkel volledig ingevulde aanvragen worden aanvaard.
  • Vervolgens ontvang je binnen de drie werkdagen een bevestiging van je inschrijving of eventueel enkele bijkomende vragen. Ook ontvang je de data, de volledige procedure en praktische gegevens.
  • Daarna leg je de toelatingsproef af in VIVES (campus Kortrijk). Er zal een test begrijpend lezen afgenomen worden, gevolgd door een gesprek met twee leden van de toelatingscommissie over je opleidingskeuze, je motivatie en studeervaardigheid. Reken hiervoor twee uur en een half uit.
  • Ten slotte ontvang je een besluit en studieadvies door de toelatingscommissie.

Na het slagen voor de toelatingsproef ontvang je geen diploma secundair onderwijs maar krijg je een algemene toelating tot de bacheloropleidingen. Als je niet slaagt, ga je best na welke factoren hiertoe geleid hebben. De toelatingsproef kan één maal per academiejaar worden afgelegd in één van de instellingen van de Associatie KU Leuven. Ook kan het zinvol zijn om na te gaan of je alsnog het diploma secundair onderwijs kan behalen via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of onder begeleiding van Centra voor Volwassenenonderwijs.

Na het succesvol afronden van de bacheloropleiding behaal je een even volwaardig diploma hoger onderwijs als studenten die wel in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs.

Locatie

De toelatingsproef voor alle campussen van VIVES vindt plaats in campus in Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk. Je dient je aan te melden aan het onthaal in ’t Forum. Verdere praktische informatie ontvang je bij aanmelding.