Kandidaat-studenten die niet beschikken over een diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap, worden enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als zij aan de taalvoorwaarde voldoen.

Dat kan door een van de volgende bewijzen van het kennis van het Nederlands voor te leggen.

1. Bewijs van slagen voor (minstens) één studiejaar in Vlaanderen of Nederland

Kandidaten moeten kunnen bewijzen dat dat slaagden voor (minstens) één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs in Vlaanderen of Nederland.

Slagen voor (minstens) één studiejaar in het Nederlandstalige hoger onderwijs in Vlaanderen betekent dat er minstens 54 studiepunten dienen te zijn verworven.

2. Language Proficiency Level

Kandidaten die een graduaatsopleiding wensen te volgen, dienen een van deze certificaten voor te leggen:

• Module 2.4 [Threshold, 120 lesuren] van een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs

• Niveau 4 bij het Instituut voor Levende Talen

• Niveau 4 bij het Universitair Centrum voor Talenonderwijs

• Niveau 4 bij Linguapolis

Uitzondering: graduaat verpleegkunde

 

Kandidaten die een educatief graduaat of een (bachelor-na-)bacheloropleiding wensen te volgen, dienen een van deze certificaten voor te leggen

• Modules 3.1 en 3.2 [Vantage, 240 lesuren] van een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs

• Niveau 5 bij het Instituut voor Levende Talen

• Niveau 5 bij het Universitair Centrum voor Talenonderwijs

• Niveau 5 bij Linguapolis

3. Taaltest

Wie geen bewijs van slagen voor (minstens) één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs in Vlaanderen of Nederland kan voorleggen, en geen certificaat van Language Proficiency Leven heeft behaald, kan een taaltest afleggen.

 

Kandidaten die een graduaatsopleiding wensen te volgen, dienen een van deze taaltestresultaten voor te leggen:

Maatschappelijk Formeel (FORM) van het project Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Programma I van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Uitzondering: graduaat verpleegkunde

 

Kandidaten die een educatief graduaat of een (bachelor-na-)bacheloropleiding wensen te volgen, dienen een van deze taaltestresultaten voor te leggen:

Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (B2)

Educatief Startbekwaam (STRT) van het project Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Programma II van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal

 

Kandidaat-studenten die niet beschikken over een diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap, dienen contact op te nemen met [email protected] om de correcte aanmeldings- en inschrijfmodaliteiten te vernemen.