VIVES draagt studentenparticipatie hoog in het vaandel. Via onderstaand organogram kun je zien waar inspraakmogelijkheid op verschillende niveaus binnen de hogeschool mogelijk is.

Studentenraad

"Ik ben lid van de lokale studentenraad van het studiegebied onderwijs. Binnen deze studentenraad organiseren we activiteiten voor ons departement zoals feestgebonden activiteiten, fairtrade verkoop t.v.v. Rode Neuzen Dag, ... Als medestudenten voorstellen of vragen hebben, kunnen ze hiervoor bij ons terecht. Wij kijken vervolgens wat haalbaar is om uit te voeren. Enkele verwezenlijkingen tot nu toe zijn: het ontlenen van gezelschapsspelen, een gratis waterautomaat, wijzigingen in het examenrooster, het aanbod van vers fruit, ..."

- Paulien Laverge

Studentenforum

"Ik zetel in het lokaal studentenforum van handelswetenschappen en bedrijfskunde in VIVES Brugge. Het studentenforum is de eerste plaats waar problemen worden besproken met medestudenten en de studiegebied directeur. Het brengt dan zeker voldoening als de hogeschool, zo goed als mogelijk, de stem van de studenten kan verwezenlijken."

- Jonas Staelens

Stuvo-adviesraad

"Ik vertegenwoordig mijn medestudenten en mezelf in de Stuvo- adviesraad omdat het een kans geeft om als student verbeteringen op schoolniveau te bereiken. De studenten krijgen een echte stem en kunnen meebeslissen over activiteiten die niet lesgerelateerd zijn. Vele studenten hebben een mening of een opmerking, maar durven hiermee vaak niet naar buiten komen. Via de Stuvo- adviesraadsleden wordt die drempel kleiner gemaakt. Ik vind het super tof en uitdagend om die brug te zijn!"

- Jeany Deschacht

Stuvoraad

"Ik ben Yari en ik zetel in de Stuvoraad. Positief aan deze raad is dat je als student verwezenlijkingen en realisaties op korte termijn kunt zien. Zo hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor microgolfovens in onze gebouwen. Evenementen of uitstappen voor studenten zijn ook zaken die binnen deze raad besproken worden. Momenteel zijn we bezig met het plannen van een uitstap naar de musical 40-45. Als je mij vraagt of ik in de stuvoraad wil blijven zetelen, dan is mijn antwoord volmondig ja!"

- Yari Saelens

VIVES-studentenraad

"Als student weet ik wat er op de campussen leeft en voel ik snel aan wat kan en mag. Het zetelen in de VIVES-brede studentenraad zorgt ervoor dat ik deze zaken kan aanreiken waarna er gezocht wordt naar oplossingen. Daarnaast leer ik binnen dit orgaan op te komen voor de mening van dé student, betere communicatie en ontwikkel ik overtuigingskracht."

- Nicky Howie

Academische Raad

"Ik ben een Academisch Raadslid. Enerzijds vertegenwoordig ik er mijn campus, anderzijds zit ik er als ervaringsdeskundige met leerproblemen en dyslexie. Ik beschouw het als mijn taak om goed over dit thema te waken en er tijdens onderwerpen zoals digitalisering, de aandacht op te vestigen. Ondanks het soms wat moed vergt om je mening te geven, word je inspraak en inzet steeds gewaardeerd."

- Pieter Samyn

Raad van Bestuur

"Ik zetel in de Raad van Bestuur omdat ik graag op de hoogte ben van al het reilen en zeilen van de hogeschool. Het financiële luik, infrastructuur en plannen voor nieuwe gebouwen, internationalisering, diversiteit, … zijn enkele thema’s die hierbinnen aan bod komen. Je verneemt er als één van de eersten notie van deze zaken, wat ik als student zeer interessant en een grote meerwaarde vind."

- Kristof Vanmechelen

VVS

"Ik zetel in VVS, de Vlaamse vereniging van Studenten. Dankzij VVS heb ik de kans gekregen om VIVES op de kaart te zetten op Vlaams niveau. Dankzij de verschillende werkgroepen kun je je verdiepen in een specifiek thema (bv. diversiteit) en daarnaast leer je er andere studentvertegenwoordigers kennen met wie je good-practices kan uitwisselen. Een echte aanrader voor elke studentenvertegenwoordiger!"

- Deniza Miftari