Wil je EVC-vrijstellingen voor graduaten aanvragen, dan vind je in de gidsen hieronder meer informatie. Je leest er welke documenten je nodig hebt en tot wie je de aanvraag kunt richten. Op deze manier kun je starten met jouw persoonlijk traject.

Vrijstellingen aanvragen

Je kunt een EVC-procedure opstarten als je extra vrijstellingen wenst te bekomen op basis van opleidingsspecifieke competenties die je hebt verworven, maar die je niet kunt bewijzen met behulp van officiële diploma’s, attesten of getuigschriften.

Een EVC-aanvraag vertrekt vanuit de overtuiging dat je al één of meerdere competenties of leerresultaten hebt verworven, evenwel zonder dat je dat kunt aantonen aan de hand van een diploma of een officieel getuigschrift. Als je die competenties inderdaad kunt aantonen, dan verwerf je daarvoor een bekwaamheidsbewijs.

Met een bekwaamheidsbewijs voor een of meerdere (deel)competenties kun je in alle hogescholen van de associatie KU Leuven terecht. Die hogeschool beslist dan autonoom welke vrijstellingen je krijgt op basis van dit bekwaamheidsbewijs.

In dit overzichtelijke document lees je alles over hoe je een EVC-vrijstelling aanvraagt voor jouw graduaatopleiding en het invuldocument dat je voor de aanvraagportfolio gebruikt:

Handleiding_EVC_graduaat.pdf

Portfolio_EVC_graduaat.docx

HWB_Kortrijk_EVC-portfolio_graduaat_accounting_administration.docx

HWB_Kortrijk_EVC_handleiding_graduaten.pdf