Als VIVES-student ben je verzekerd tijdens de lessen, de stage en de weg ernaar toe of naar huis.Ā Neem bij een schadegeval zo snel mogelijk contact op met de verzekeringsdienst van de hogeschool.

Ben je student aan een van de VIVES-campussen in Brugge of Oostende, neem dan contact op met Sophie De Klerck ([email protected]).Ā Studeer je aanĀ VIVES in Kortrijk, Roeselare of Torhout, dan isĀ Vincent Laridon ([email protected]) je steeds van dienst.

Ingeschreven VIVES-studenten zijn als volgt verzekerd:

  • Studentenongevallen:Ā De ongevallenpolis dekt de lichamelijke schade van een student die het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens een studieactiviteit in BelgiĆ« of het buitenland. De arbeidsongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade opgelopen op de stageplaats.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid:Ā De polis burgerlijke aansprakelijkheid voor studiegebonden aangelegenheden vergoedt de lichamelijke en materiĆ«le schade die een student door zijn fout aan derden berokkent tijdens een studieactiviteit in BelgiĆ« of in het buitenland.
  • ReisbijstandĀ voor studenten die naar het buitenland gaanĀ op eigen initiatief (bv. in het kader van studie of stage):Ā De aansluiting gebeurt op initiatief van de student. De student kan zelf voor een eigen reisbijstandsverzekering kiezen, dit kan ook via de website van deĀ Associatie KU Leuven.Ā De premie voor de reisbijstandsverzekering valt ten laste van de student
  • ReisbijstandĀ voor studenten die naar het buitenland gaan ā€“ op initiatief van VIVES:Ā VIVES neemt de premie voor de reisbijstand ten laste voor reizen in het kader van de opleiding van de student georganiseerd door of op vraag van de hogeschool.

Voor verzekeringen met betrekking totĀ evenementenĀ enĀ clinical trialsĀ dient contact opgenomen te worden met de contactpersonen binnen de verzekeringsdienst.