Als VIVES-student ben je verzekerd tijdens de lessen, de stage en de weg ernaar toe of naar huis. Neem bij een schadegeval zo snel mogelijk contact op met de verzekeringsdienst van de hogeschool.

Ben je student aan een van de VIVES-campussen in Brugge of Oostende, neem dan contact op met Sophie De Klerck ([email protected]). Studeer je aan VIVES in Kortrijk, Roeselare of Torhout, dan is Vincent Laridon ([email protected]) je steeds van dienst.

Ingeschreven VIVES-studenten zijn als volgt verzekerd:

  • Studentenongevallen: De ongevallenpolis dekt de lichamelijke schade van een student die het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens een studieactiviteit in België of het buitenland. De arbeidsongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade opgelopen op de stageplaats.
  • Reisbijstand voor studenten die naar het buitenland gaan op eigen initiatief (bv. in het kader van studie of stage): De aansluiting gebeurt op initiatief van de student. De student kan zelf voor een eigen reisbijstandsverzekering kiezen, dit kan ook via de website van de Associatie KU Leuven. De premie voor de reisbijstandsverzekering valt ten laste van de student
  • Reisbijstand voor studenten die naar het buitenland gaan – op initiatief van VIVES: VIVES neemt de premie voor de reisbijstand ten laste voor reizen in het kader van de opleiding van de student georganiseerd door of op vraag van de hogeschool.

Voor verzekeringen met betrekking tot evenementen en clinical trials dient contact opgenomen te worden met de contactpersonen binnen de verzekeringsdienst.

Voor schadegevallen burgerlijke aansprakelijkheid dient eveneens contact opgenomen te worden met de contactpersonen binnen de verzekeringsdienst. 

Meer informatie over de verschillende verzekeringen en formulieren kun je ook terugvinden op Verzekeringsdienst KU Leuven - Verzekeringsdienst