Bemoeilijkt een blijvende of tijdelijke functiebeperking of leerstoornis je studies?
Dan kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen. 

Hoe vraag ik dit statuut aan?

Stap 1 

Dien je aanvraag in.

  • Ben je reeds ingeschreven in VIVES? Ga dan naar kuloket.vives.be en klik op de tegel 'Statuten/faciliteiten aanvragen'. 
  • Ben je nog niet ingeschreven, dan kan je een voorlopige aanvraag indienen via deze hyperlink: Statuten (kuleuven.be)

Stap 2

Upload in bijlage de correcte documenten en attestering. We hanteren hierbij de VLOR-procedure. Volgende documentatie wordt aanvaard voor de erkenning van het statuut:

  • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
  • een attest van erkenning van handicap van de Directoraat Generaal voor Personen met een handicap
  • een gemotiveerd verslag of verslag van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  • een 'GC-verslag' (verslag gemeenschappelijk curriculum), een 'IAC-verslag' (verslag individueel aangepast curriculum) en een OV4-verslag (verslag opleidingsvorm 4) 
  • eigen documenten (zoals een verslag van een logopedist of centrum voor psychodiagnostiek) indien de attestering correct gebeurde door een bevoegd expert die per doelgroep is bepaald (zie criteria)

Indien je geen attest kan voorleggen, dan kan je de 'attesteringsbundel functiebeperking' laten invullen door een bevoegd persoon. 

Stap 3

Je  studie- en trajectbegeleider van jouw (toekomstige) opleiding neemt contact met jou op.

Bereid het gesprek voor aan de hand van dit document.

Stap 4

Op basis van jouw noden en in overleg met de opleiding worden faciliteiten op maat geselecteerd. 

Stap 5

Het attest van je statuut en het faciliteitencontract zal je, na goedkeuring in de aanvraagtoepassing, kunnen downloaden via de Selfservice Attesten in KULoket. 

Compenserende software

Elke student in VIVES kan gebruik maken van de slimme teksthulp Alinea waarmee je o.a. teksten kan laten voorlezen, woordvoorspelling en spellingscontrole kan gebruiken of woorden kan opzoeken in digitale woordenboeken. Er is ondersteuning in 4 talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits) met automatische taalherkenning en bijpassende stemmen. Indien van toepassing kan deze compenserende software gebruikt worden als examenfaciliteit.