Hoe vraag ik dit statuut aan?

Stap 1

Check of je aan de criteria voldoet.

Stap 2

Voldoe je aan de voorwaarden en ben je reeds ingeschreven in VIVES? Ga dan naar kuloket.vives.be en dien je aanvraag via de toepassing "Statuten/faciliteiten aanvragen".

Studenten die nog niet zijn ingeschreven, kunnen een voorlopige aanvraag indienen via deze hyperlink: Statuten (kuleuven.be).

Stap 3

Upload in bijlage van je aanvraag volgende documenten:

  • een attest van je sportclub of federatie in pdf-formaat 
  • je specifiek trainingsschema

Bij vragen of problemen neem je contact op met [email protected].

Stap 4

Wanneer je statuut is goedgekeurd ontvang je een automatische mail met het attest. Nadien neem je contact op met je studie- en trajectbegeleider van de opleiding. 

Stap 5

De studie- en trajectbegeleider bekijkt samen met jou alle concrete mogelijkheden om voor jou de juiste faciliteiten te creëren. Zo kan jij je bacheloropleiding met de nodige flexibiliteit voltooien en kan je je volledig richten op je huidige en toekomstige carrière. 

Na de verwerking van je onderwijs- en examenfaciliteiten kan je het contract downloaden via de Selfservice Attesten in KULoket. Je ontvang een automatische mail wanneer dit beschikbaar is.

Let op! Dit statuut is één academiejaar geldig en moet je elk jaar opnieuw aanvragen.

De criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen

Faciliteiten voor topsporters

Artikel 1

VIVES voert een topsportvriendelijke politiek door top- en beloftevolle sporters onderwijs- en examenfaciliteiten toe te kennen.

1. Erkenningsvoorwaarden

Algemene erkenningsvoorwaarden

Artikel 2

Ongeacht de beoefende sporttak komt een student in aanmerking indien aan één van volgende voorwaarden is voldaan:

  • a) erkend als topsporter door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) of Sport Vlaanderen;
  • b) door de eigen federatie als topsporter of beloftevolle jongere beschouwd worden. Vertrekkend vanuit het principe dat de faciliteiten er zijn voor de studenten die het nodig hebben is een absolute basisvereiste dat de topsporter op weekbasis minstens 4 trainings- of wedstrijdsessies af te werken heeft.
  • c) Voldoen aan de normen die vereist zijn voor een deelname aan de Universiade of de Universitaire Wereldkampioenschappen.

Specifieke erkenningsvoorwaarden

Artikel 3

De specifieke erkenningsvoorwaarden voor ploegsporten zijn:

Sporttak Minimumvoorwaarden (D = dames, H = heren)
Basketbal Hoogste afdeling (D) - 2 hoogste afdelingen (H) + beloften (H)
Handbal Hoogste afdeling (D & H)
Hockey Hoogste afdeling (D & H)
Korfbal Nationale ploeg (D & H)
Rugby Nationale ploeg (D & H)
Voetbal Hoogste afdeling (D) - 4 hoogste afdelingen (H) + beloften 2 hoogste afdelingen (H)
Volleybal Hoogste afdeling (D) - 2 hoogste afdelingen (H)
Waterpolo Nationale ploeg (D & H)
Zaalvoetbal Hoogste afdeling (H)

 

Nationale ploeg omvat zowel de jeugdploegen als de beloften- en seniorenploeg. Kandidaturen uit sporttakken die niet in deze tabel zijn opgenomen worden individueel onderzocht.

Sporttak Minimumvoorwaarden (D = dames, H = heren)
Acrogym Podium BK (max. trio) (D & H)
Aerobic Podium BK (max. trio) (D & H)
Atletiek

(enkel outdoorprestaties)

loopnummers: top 20 ranglijst (D & H)

kampnummers: top 15 ranglijst (D & H)

* hinkstap-hamer-polsstok: top 10 ranglijst (D&H)

podium BK jeugdcategorieën (D & H)

Badminton A-klassement (D & H)
Duathlon Top 5 BK / Top 10 ranglijst (D & H)
Gewichtheffen Top 5 ranglijst (D & H)
Golf Selectie nat.trainingen of internationale wedstrijden (D & H)
Gymnastiek Top 10 toestel / Top 10 overall (A-niveau) (D&H)
Judo Podium VK/Podium BK-BK jeugdcategorie (D&H)
Karate Podium BK (D & H)
Kajak Top 10 BK (K1 of K2) (D & H)
Mountainbike Top 10 BK (elite of beloften) (D & H)
Oriëntatielopen Podium BK (D & H)

Paardrijden

(jumping - military - dressuur)

Top 10 BK / Podium Serie-2 wedstrijden (D&H)
Roeien Top 10 BK (skiff-2 x-2-) (D&H)
Ropeskipping Podium BK (max. trio) (D & H)

Schaatsen

(kunst-, snel-, shorttrack)

Top 10 BK (D & H)
Schermen Podium BK (D & H)
Skeeleren Top 10 BK (D & H)
Ski Top 10 BK (D & H)
Squash A-klassement (D & H)
Tafeltennis A-klassement / B0-spelend in superliga (D&H)
Tennis B-15/4-klassement (D & H)
Triatlon

Top 20 ranglijst / Podium BK jeugd (H)

Top 10 ranglijst / Podium BK jeugd (D)

Wielrennen (weg)

Top 10 klassieker / Top 20 BK

(Junioren en beloften H – Elite D)

Podium BK jeugd (D)

Wielrennen (baan) Top 10 BK (D & H)
Windsurfen Top 10 BK (D & H)
Zeilen Top 10 BK (D & H)
Zwemmen Top 20 ranglijst / Podium BK jeugd (D&H)

 

Met ranglijst wordt bedoeld: de recentste ranglijst van de hoogste categorie (seniores, elite, opgemaakt door de betrokken federatie).

Bij het voldoen aan de bovenstaande criteria wordt de kandidatuur automatisch positief beslist. Goed gemotiveerde kandidaturen die net buiten deze criteria vallen kunnen ook een gunstige beslissing krijgen. Kandidaturen uit sporttakken die niet in deze tabel zijn opgenomen worden individueel onderzocht.

 

2. Faciliteiten

Artikel 5

Voor zover dit organisatorisch haalbaar is, kunnen studenten met een topsportstatuut beroep doen op onderwijs-en examenfaciliteiten. In geval van afwezigheid wegens training, sportstage of wedstrijd, kunnen ze als gewettigd afwezig beschouwd worden en de kans krijgen om de onderwijsactiviteit in te halen. Ook examens kunnen onder bepaalde voorwaarden verplaatst worden. Studenten met een topsportstatuut dienen telkens opnieuw de toestemming te vragen wanneer zij deze faciliteit willen toepassen.

3. Aanvraagprocedure

Artikel 6

De aanvraag tot erkenning als topsportstudent moet bij de aanvang van het academiejaar worden ingediend. De faciliteiten m.b.t. alle opleidingsonderdelen van het volledige opleidingsjaar moeten uiterlijk op 31 oktober worden aangevraagd. Faciliteiten die na deze datum doch uiterlijk op 28 februari worden aangevraagd kunnen enkel worden verleend voor opleidingsonderdelen die geprogrammeerd zijn in het tweede semester.

Artikel 7

De procedure voor aanvragen van faciliteiten als topsporter is uitgeschreven. De studietrajectbegeleider is het eerste aanspreekpunt hierover.