Hoe vraag ik dit aan?

Je dient een aanvraag in via de toepassing “Statuten/faciliteiten aanvragen” in KULoket onder het statuut “Bijzondere individuele omstandigheden” en vermeld bij opmerkingen dat het om dit statuut gaat. De aanvraag wordt gestaafd met een attest:

  • Studentenvertegenwoordigers voegen het attest toe dat toegekend wordt door de studentenparticipatiecoach.
  • Studenten met een politiek mandaat buiten VIVES leggen een attest voor waaruit blijkt dat je dit academiejaar een politiek mandaat uitoefent (met vermelding van begin- en einddatum) 

Na goedkeuring van het statuut worden onderwijs- en examenfaciliteiten toegekend. Je ontvangt een automatische mail met het contract. Dit kan later geraadpleegd worden via de Selfservice attesten in KULoket. Het statuut is één jaar geldig en moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.