In de dienst Studentenvoorzieningen van VIVES staat een team voor je klaar om te luisteren en je te ondersteunen bij allerhande vragen en mogelijke problemen.

We beseffen het maar al te goed: vragen stellen aan een ander, je bloot geven is niet altijd zo gemakkelijk. En toch, wees niet te beschaamd en weet … praten helpt, lucht op, schept nieuwe inzichten en mogelijkheden. Je vraag hoeft niet noodzakelijk rechtstreeks aan je studies gelinkt te zijn. Je kunt er terecht met heel uiteenlopende moeilijkheden van coronadipje tot studieproblemen.

Op www.stuvoloods.be vind je onder het tabje Psychologische dienst meer info.

Je kunt ook een kijkje nemen op watwat.be, een platform van De Ambrassade en de Vlaamse overheid voor jongeren dat geen enkel taboe uit de weg gaat. Je kan ook terecht op Moodspace, een plek voor studenten. Vol betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Met ruimte voor verhalen van studenten, peptalk en wegwijzers naar een luisterend oor. Dé check en het duwtje in de rug voor je mentale gezondheid dus.

Podcast

Derdejaars verpleegkunde Rhune Lefebvre is te horen in de podcast van Kzitermee.be. Kzitermee.be is een initiatief van de organisatie Logo Leieland en zet in op ziektepreventie en gezondheidspromotie. Negen studenten verpleegkunde uit VIVES Kortrijk hielpen in het eerste semester met de opstart van de Instagrampagina. Hun campagne focust vooral op jongeren en blijft doorlopen.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: thuis, in sport- of andere verenigingen, op openbare plaatsen en dus ook op het werk en aan de hogeschool. Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld worden niet getolereerd binnen VIVES. We willen, onder meer met een meldpunt, een duidelijk antwoord bieden hierop.

Dit meldpunt wil de drempel verlagen om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. VIVES neemt de meldingen serieus en behandelt deze in alle vertrouwen. Je kunt rekenen op een professionele ondersteuning en deskundige opvolging. We zoeken samen naar duurzame oplossingen, en –indien mogelijk of gewenst– naar herstel van respectvolle omgang tussen betrokkenen.

Omgaan met een extreme gebeurtenis

Onze school werd op 7 oktober 2021 opgeschrikt door een mogelijke gewapende verdachte op campus Kortrijk. Voel je je onveilig of wil je gewoon even je hart luchten, dan kan je bij ons terecht. Het Rode Kruis schreef een gids met tips en contactgegevens.

Hulp nodig met je studies?

Voor meer informatie kun je ook altijd contact opnemen met een van onze studie- en trajectbegeleiders. Deze studie- en trajectbegeleiders helpen je graag met antwoorden op al je vragen.