Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd binnen VIVES, we willen dat jij je veilig kan voelen. Wanneer het echter toch nodig zou zijn, leggen we er ons op toe om te handelen. VIVES wil de drempel verlagen om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Op deze pagina kan je een melding doen.

Bij VIVES nemen we je melding ernstig en behandelen we je melding in alle vertrouwen. Je kunt rekenen op een professionele ondersteuning en deskundige opvolging. Je kan ook anoniem melding doen. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, kan niet.

Grensoverschrijdend gedrag melden

Melden kan een eerste stap zijn om dit te doorbreken. Ook als je geen verdere stappen wil ondernemen, raden we je aan om het toch te melden. Misschien denk je dat jouw situatie niet ernstig genoeg is, dat je niet geloofd zal worden of dat het nog erger zal worden als je het kenbaar maakt? Ook met deze vragen kan je, in alle discretie, terecht op het meldpunt. Daarnaast kan jouw melding ook helpen om een preventiebeleid uit te bouwen en incidenten voor jou en voor anderen in de toekomst te vermijden

Voor wie - door wie?

Dit meldpunt is er om grensoverschrijdend gedrag van studenten en personeel te signaleren. Iedereen kan een melding maken.

Discretie

Alle vragen of meldingen worden discreet behandeld door een professionele hulpverlener met beroepsgeheim. Om contact op te nemen met jou naar aanleiding van je melding, vragen we om een telefoonnummer en e-mailadres achter te laten. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt niets verder verspreid zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Wens je anoniem melding te doen? Dat kan. Het telefoon- en e-mailveld zijn geen verplichte velden.

Wat gebeurt er met je melding?

Registratie

We verwerken je klacht. Deed je anoniem melding? Dan gaan we je melding registreren en waar nodig ons beleid aanpassen. 

Eerste opvang

Mogen we je contacteren, doet een professionele hulpverlener dat (studentenpsycholoog of officiële vertrouwenspersoon). Die professionele hulpverlener contacteert je, biedt een luisterend oor en helpt je bij het verhelderen van je vraag of melding. 

Vervolg uitstippelen

Deze professionele hulpverlener overloopt samen met jou eventuele verdere stappen. Op welke manier er kan gepraat of bemiddeld worden? Of is een formele (tucht)procedure aangewezen? Is er nood aan bijkomende hulpverlening binnen of buiten VIVES? Jij beslist steeds zelf of er iets ondernomen wordt en zo ja, welke stappen dat dan zijn.

Registratie - zonder verdere stappen

We registreren en anonimiseren sowieso alle meldingen om zo te werken aan een omgeving waar grensoverschrijdend gedrag vermeden of wanneer nodig aangepakt wordt, met een actueel beleid.

Wie is wie?

Portret Albert

Albert Storme

Vertrouwenspersoon studenten

Portret Brenda

Brenda De Veleer

Vertrouwenspersoon studenten

Lisa Neyrinck

Lisa Neyrinck

Vertrouwenspersoon studenten

Portret Katrien

Katrien Naessens

Vertrouwenspersoon personeel

Portret Tine

Tine Zutterman

Vertrouwenspersoon personeel

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag die jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar eigenlijk komt elke vorm van ongewenst gedrag in aanmerking: intimidatie, stalking, discriminatie, chantage, enzovoort. 

Grensoverschrijdend gedrag kan je welzijn en je geestelijke en fysieke gezondheid sterk beïnvloeden, met als gevolg een sociaal isolement, angstige en depressieve gevoelens, slechter wordende resultaten, slecht lopende samenwerking, stopzetting van studies, enzovoort. 

Niet iedereen is van dezelfde mening. Voel jij iets als grensoverschrijdend aan, dan is het dat. Praat erover of doe melding.