Wie zich inschrijft voor een bacheloropleiding heeft daarvoor, in tegenstelling tot voor een graduaatsopleiding, leerkrediet nodig. De bedoeling van het leerkrediet is je te stimuleren een bewuste studiekeuze te maken en om de universiteit of hogeschool aan te sporen je studievoortgang te bewaken.

Hoe werkt het?

Het leerkrediet is een rugzak van 140 punten die je ontvangt. Wanneer je je inschrijft voor een bacheloropleiding verdwijnen er punten uit die rugzak. Indien je op het einde van het jaar credits behaalt, krijg je die punten terug en zo verder. Als je echter een credit niet behaalt, ben je die punten kwijt. Wanneer jouw rugzak leeg is, loop je het risico dubbel studiegeld te moeten betalen of zelfs niet meer te mogen inschrijven.

  • enkel het aantal studiepunten waarvoor een student een credit behaalt, worden bij het leerkrediet geteld. M.a.w. getolereerde studiepunten tellen niet.
  • inschrijvingen via creditcontract worden ook afgetrokken van het initiële leerkrediet, maar de 60 eerst verworven studiepunten worden niet dubbel geteld.
  • de vakken waarvoor je vrijstellingen verkrijgt op basis van EVC en EVK, vallen volledig buiten het systeem van leerkrediet.

Voorbeeld:

academiejaar

2020-2021

2021-2022

2022-2023

stand vooraf

140

170

177

ingezet

60

60

60

verworven

45

52

60

stand na afloop

125

162

177

bonus

45

15

0

eindstand

170

177

177

De student in dit voorbeeld schrijft zich in voor 60 studiepunten (SP) die worden dus afgetrokken van zijn startkrediet, namelijk 140 punten.

In zijn eerste jaar slaagt hij voor 45 van de 60 studiepunten. Omdat de eerste 60 verworven studiepunten dubbel worden aangerekend, krijgt hij een bonus van 45 punten. Dat brengt zijn leerkrediet na zijn eerste jaar op 170 punten.

Deze dubbele telling zal gebeuren tot op het moment dat hij zijn eerste 60 studiepunten verworven heeft. Vanaf dan krijgt hij elk verworven studiepunt gewoon enkelvoudig terug. Na drie jaar heeft deze student nog een leerkrediet van 177 punten.

Veelgestelde vragen

Een antwoord op veelgestelde vragen vind je op de officiële website van Onderwijs Vlaanderen.