Veranderen van studie

Je besluit staat vast: ik verander van opleiding en begin aan een opleiding bij VIVES. Wat moet je precies doen?

  1. Maak een afspraak met de trajectbegeleider van je huidige opleiding.

  2. Contacteer de trajectbegeleider van de nieuwe opleiding. Stel samen een traject op maat op. Informeer voor eventuele vrijstellingen

  3. Mail naar de dienst studentenzaken om je opleiding administratief te veranderen: Studenten die veranderen naar een andere instelling, schrijven zich uit 

Gevolgen van uitschrijving

Afhankelijk van het tijdstip waarop je heroriënteert, zijn de gevolgen anders.

Voor een advies op maat neem je best contact op met de trajectbegeleider van je opleiding. 

Met alle praktische vragen over de gevolgen voor je sociaal statuut (bv. groeipakket), je studietoelage, je kot ... kun je terecht bij de sociale dienst van Stuvo. 

Waar studeren?