Corona en VIVES: maatregelen

Ondanks de aanwezigheid van COVID-19, engageert Hogeschool VIVES zich om dat allemaal zo veilig mogelijk te laten gebeuren, en tegelijk het academiejaar zoveel als mogelijk te laten voelen als een gewoon academiejaar.

Op deze pagina vind je alle informatie over de huidige coronamaatregelen aan VIVES. Heb je concrete vragen? Contacteer je studie- en trajectbegeleiding. Is het allemaal even wat te veel? VIVES is er voor je. Check psychologische ondersteuning voor meer. Hou zeker ook onze sociale media in de gaten. Je vindt ons via @viveshogeschool.

10/01/2022 - Examens en corona

Beste student

Wij wensen jullie veel succes in de examens! Alles zal zoveel als mogelijk hybride gebeuren. Om de veiligheid van iedereen te bewaken, zullen de docenten die mondelinge examens afnemen of toezicht houden tijdens de schriftelijke examens FFP2-maskers dragen. We willen jullie ook vragen om minstens chirurgische maskers te dragen en geen stoffen maskers te gebruiken. Studenten die fysieke mondelinge examens afleggen, vragen we om ook een FFP2-masker te dragen. Als je er geen bij hebt, zal er een aangeboden worden door de examinator bij het binnenkomen van het examen.

Veel moed en vriendelijke groeten

Joris Hindryckx
Algemeen directeur

29/11/2021 - Hybride onderwijs

Beste student

De hevigheid van de vierde coronagolf haalt ons leven overhoop. Velen zitten in quarantaine of in isolatie of hebben huisgenoten die positief getest werden. De organisatie van ons onderwijs is zeer complex geworden door de vele besmettingen en quarantaines.

Ook al blijven we in het hoger onderwijs in code groen, we kunnen nauwelijks nog van kleuren spreken. Daarom zullen we overschakelen naar een soepele en hybride onderwijssituatie. Dit betekent dat alle theorielessen wel degelijk verder op de campussen blijven doorgaan maar vanaf morgen, dinsdag 30 november 2021, tegelijk ook gestreamd zullen worden en waar mogelijk ook zullen worden opgenomen. Op deze manier kan je zelf kiezen om deze lessen via streaming of op de campus te volgen. Met deze maatregel verwachten we een spontane daling van de bezettingsgraad op onze campussen zonder te raken aan de keuzevrijheid van onze studenten.  

Practica, labo’s, examens en lessen met een duidelijke interactieve opzet en lessen waar voorbereiding wordt gevraagd, worden voortgezet zoals nu, zonder streamen en in een normale één-op-één bezetting, maar met maximale spreiding over het lokaal. We zijn ervan overtuigd dat goed geventileerde lokalen en een strikte toepassing van de mondmaskerplicht een veilige leeromgeving vormen. Vanuit je opleiding zal je meer informatie ontvangen over de concrete organisatie van je lessenrooster.

We blijven de situatie op de voet volgen en zullen indien nodig bijkomende maatregelen nemen. Hou je goed en draag goed zorg voor elkaar. Beperk je fysieke contacten, zowel op de campus als daarbuiten, maar hou wel vanop afstand voldoende contact met elkaar. Samen sterk!

Met vriendelijke groeten

Joris Hindryckx
Algemeen directeur

16/11/2021 - Draag altijd een masker

Beste student

Het gaat erg slecht met de cijfers. Door de sterk stijgende besmettingen en ziekenhuisopnames vragen we je vanaf nu overal je mondmasker te dragen. Zelfs wanneer je neerzit. Draag het masker over je mond en je neus. Alleen samen komen we hierdoor. Stay safe.

We blijven als hogeschool zeer waakzaam. Vertoon je symptomen die wijzen op een coronabesmetting, blijf dan zeker thuis en neem contact op met je huisarts. Test je positief, dan moet je de richtlijnen rond quarantaine volgen. Bij een positieve test meld je dit aan VIVES via het meldingsformulier op onze website.

Joris Hindryckx
Algemeen directeur

Ziektesymptomen?

Wie ziektesymptomen van COVID-19 vertoont of wie positief getest is op corona, blijft thuis en kan indien nodig in samenspraak met het opleidingshoofd/ombuds op zoek gaan naar een alternatieve onderwijsvorm.

Aangezien quarantaine over het algemeen niet meer van toepassing is, gebeurt er momenteel geen contactopvolging meer binnen VIVES.

Heb je toch nog vragen over COVID-19? Laat ons dat dan even weten via [email protected]. We behandelen je gegevens volledig vertrouwelijk.