Corona en VIVES: maatregelen en meldingsformulier

Ondanks de aanwezigheid van COVID-19, engageert Hogeschool VIVES zich om dat allemaal zo veilig mogelijk te laten gebeuren, en tegelijk het academiejaar zoveel als mogelijk te laten voelen als een gewoon academiejaar.

Op deze pagina vind je alle informatie over de huidige coronamaatregelen aan VIVES. Heb je concrete vragen? Contacteer je studie- en trajectbegeleiding. Is het allemaal even wat te veel? VIVES is er voor je. Check psychologische ondersteuning voor meer. Hou zeker ook onze sociale media in de gaten. Je vindt ons via @viveshogeschool.

Examens afleggen na een bezoek aan een rode zone

De overheid heeft beslist dat iedereen die vanaf 18 december 2020 naar een rode zone is geweest, gedurende zeven dagen verplicht in quarantaine moet. De quarantaine verplichting geldt niet voor studenten of personeelsleden die terugkomen uit een oranje zone. Ook studenten of personeelsleden die samenwonen met een persoon die naar een oranje of een rode zone is geweest, hoeven niet in quarantaine tenzij die persoon positief zou testen.

Valt (een deel) van jouw quarantaine tijdens de examenperiode, dan mag je uiteraard geen examens op campus afleggen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met jouw studie- en trajectbegeleider. Bekijk hier de maatregelen die van kracht zijn op onze campussen tijdens de examenperiode:

Ook het tweede semester start in code rood

Op advies van de experten (virologen, infectiologen …) vond in de tweede week van december een overleg plaats met de betrokkenen van het hoger onderwijs en de minister van Onderwijs Ben Weyts over de start van het tweede semester. Zelfs met een opstart van een vaccinatieprogramma begin januari, moet de evolutie van de incidentie van COVID-19 en van de ziekenhuisopnames de komende weken zeer precies worden opgevolgd om een derde golf absoluut te vermijden. De experten benadrukken de specifieke rol van het studentenleven in de evolutie van de pandemie. Dit betekent dat we resoluut moeten blijven kiezen voor een zeer voorzichtige aanpak in de organisatie van het hoger onderwijs.

Met alle hogescholen en universiteiten kiezen we daarom voor stabiliteit: we blijven in code rood tot eind februari ‘21. Dit betekent dat ook het tweede semester zal starten met een lage bezettingsgraad op de campus. Theorielessen zullen vooral online aangeboden blijven. Practica, labo-oefeningen, simulatieonderwijs en vaardigheidstrainingen zullen door alle opleidingen en in alle fases op de campus kunnen aangeboden worden uiteraard met respect voor alle coronamaatregelen. Voor de studenten afstandsonderwijs blijft het examencentrum in die periode gewoon open. 

Als de situatie gunstig evolueert, hopen we om in maart ’21 dan te kunnen versoepelen maar telkens voor een stabiele periode van enkele weken waarin we hetzelfde pandemieniveau zullen aanhouden. Voor het welbevinden van de studenten en van de docenten is dit absoluut noodzakelijk.

Verder willen we nog meegeven dat voor de studenten dagonderwijs, omwille van optimalisatie van de externe en interne examenlocaties in code rood, enkele examens in de januarizittijd deze week nog van uur en/of datum kunnen verschuiven. Uiterlijk vrijdag 11 december ’20 zal het examenrooster definitief zijn. Gelieve dus steeds de informatie op Toledo te raadplegen.