Hogeschool VIVES transformeerde de huidige bibliotheken naar de CoCon. CoCon is dé centrale plek binnen VIVES waar ontmoeting, inspiratie, creativiteit, kennisontwikkeling en kennisdeling centraal staan. Op deze plekken worden studenten èn medewerkers maximaal ondersteund in de ontwikkeling van hun digitale, taal- en informatiecompetenties.

Zoek op Limo

OPENINGSUREN

Elke weekdag van 8u tot 17u30, op vrijdag is CoCon open tot 17u.