De bibliotheken van hogeschool VIVES zijn aantrekkelijke kennis-, ontmoetings-, en leeromgevingen waar iedereen zich welkom voelt: studenten, docenten en onderzoekers van VIVES, mensen uit het werkveld en toekomstige studenten. De gebruiker wordt gestimuleerd om de collectie en dienstverlening van de bibliotheek ten volle te benutten, zowel in de bibliotheek als daarbuiten.

De bibliotheken bieden een fysieke én digitale collectie aan die zowel gevarieerd als actueel is en die maximaal op het onderwijs en onderzoek inspeelt. De gebruiker vindt er vlot en snel de informatie die hij/zij nodig heeft voor o.a. studie, opdrachten en stagevoorbereiding.

De bibliotheken dragen essentieel bij tot de kwaliteit van het onderwijs. Doordat de bibliotheekmedewerkers intensief met de docenten en onderzoekers samenwerken, raken de bibliotheken maximaal in de opleidingen geïntegreerd. De bibliotheken helpen mee om studenten te vormen tot kritische, leergierige professionals.

Meer over de visie en doelstellingen van de Associatiebibliotheken en -leercentra kan je lezen in het user charter.