Studiekosten

Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Dit bedrag is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen hetzelfde. Je studiegeld wordt berekend op basis van een vaste kost en een variabele kost per opgenomen studiepunt.

De vaste en de variabele kost hangen af van jouw statuut (niet-beursgerechtigd, bijna-beursgerechtigd en beursgerechtigd). Bij de start van het academiejaar betaal je een vast bedrag. Na goedkeuring van je individuele studieprogramma volgt dan de factuur voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal studiepunten (stp) dat je opneemt.

Studiemateriaal

Naast het betalen van studiegeld betaal je ook een bedrag voor studiemateriaal (aankoop van handboeken en/of cursussen). Dit bedrag is voor elke opleiding verschillend. 

Voor studenten afstandsonderwijs is een goeie laptop onmisbaar. Zorg er dan voor dat de laptop voldoet aan de minimumspecificatie. Ben je van plan om een nieuwe laptop aan te kopen? Dan hebben wij vrijblijvende afspraken met Signpost en Campusshop. Zij geven specifieke kortingen en servicepakketten voor VIVES studenten. 

Naast een laptop heb je ook software nodig als VIVES student neem je een abonnement bij Signpost om aan heel lage prijs een uitgebreid softwarepakket ter beschikking te hebben. Dit wordt aangerekend via de schoolfactuur. Meer info: Signpost - Academic Software | Hogeschool VIVES

  Examen op afstand

  In bepaalde opleidingen kun je ook van thuis uit examen afleggen via online proctoring. Dit biedt het voordeel dat je geen verre verplaatsing moet doen en je je misschien comfortabeler voelt in je eigen omgeving om een examen af te leggen. Voor deze manier van examineren maken we gebruik van betalende software (Proctor Exam). Daarom wordt er, per examen dat je op deze manier aflegt, een vast bedrag aangerekend. Dit wordt verrekend op de schoolfactuur. Een examen op afstand kost €18 in het academiejaar 2023-2024.

   Studeren en werken?

   Opleidingsincentives (Vlaams Opleidingsverlof, Vlaams Opleidingskrediet en Opleidingscheques)

   Combineer je je studies met een job? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren waarop je steun kunt krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en Opleidingscheques.

   KMO-Portefeuille

   De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. VIVES is een erkende dienstverlener voor alle opleidingen.

   Meer informatie en voorwaarden zijn terug te vinden op de kmo-portefeuille-pagina van de Vlaamse overheid. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de officiële startdatum van de opleiding. Er kan ook maar één aanvraag per academiejaar ingediend worden. Let op dat je het subsidiebedrag correct invult.

   De officiële startdatum van de opleidingen voor academiejaar 2022-2023 is 14 september 2022. Indien je gebruik wil maken van de kmo-portefeuille voor een bachelor- of graduaatsopleiding, vul dan je gegevens in via aanvraagpagina en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Voor alle andere opleidingen, zoals postgraduaten en navormingen, neem je best contact op met de verantwoordelijke van de opleiding.

    Advies en steun

    Wil je meer informatie over je studentenstatuut? Onze dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) helpt je graag verder. Bij Stuvo kun je ook terecht voor financiële steun: een voorschot op je studietoelage, een renteloze studielening of een extra toelage die je niet moet terugbetalen. Naast advies bij financiële vraagstukken, beschikt Stuvo ook over een psychologische dienst voor als het even wat moeilijker gaat. Meer info: www.stuvoloods.be of [email protected].

    Wil je alvast zelf al één en ander uitzoeken, dan raden we je de website www.centenvoorstudenten.be aan. Je vindt er een antwoord op vragen over: