Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Dit bedrag is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen hetzelfde. Je studiegeld wordt berekend op basis van een vaste kost en een variabele kost per opgenomen studiepunt.

De vaste en de variabele kost hangen af van jouw statuut (niet-beursgerechtigd, bijna-beursgerechtigd en beursgerechtigd). Bij de start van het academiejaar betaal je een vast bedrag. Na goedkeuring van je individuele studieprogramma volgt dan de factuur voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal studiepunten (stp) dat je opneemt.

Studiegeldtarieven academiejaar 2022-2023

Programma

Vast gedeelte

Variabele kost per stp

Totaal 30 stp

Totaal 45 stp

Totaal 60 stp

Niet-beurstarief

€ 253,60

€ 12,10

€ 616,60

€  798,10

€ 979,60

Bijna-beurstarief

€ 253,60

€ 4,40

€ 385,60

€ 451,60

€ 517,60

Beurstarief

€ 115,80

/

€ 115,80

€ 115,80

€ 115,80

Opmerking: studenten die studeren met een examencontract betalen per zittijd een vast gedeelte van 115,80 euro en een variabel gedeelte van 4,40 euro per studiepunt.

Studiegeldtarieven academiejaar 2021-2022

Programma

Vast gedeelte

Variabele kost per stp

Totaal 30 stp

Totaal 45 stp

Totaal 60 stp

Niet-beurstarief

€ 247,90

€ 11,90

€ 604,90

€ 783,40

€ 961,90

Bijna-beurstarief

€ 247,90

€ 4,30

€ 376,90

€ 441,40

€ 505,90

Beurstarief

€ 113,20

/

€ 113,20

€ 113,20

€ 113,20

Opmerking: studenten die studeren met een examencontract betalen per zittijd een vast gedeelte van 113,20 euro en een variabel gedeelte van 4,30 euro per studiepunt.

 

 • Bij bachelor-na-bacheloropleidingen wordt bij de bepaling van het studiegeld geen onderscheid gemaakt tussen beurstarief en niet-beurstarief. Hier geldt het tarief van niet-beursstudent.
 • Wie niet meer over voldoende leerkrediet beschikt, wordt een verhoogd studiegeld aangerekend. Voor niet-beurstariefstudenten wordt het variabel bedrag verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft. Je kunt zelf de stand van je leerkrediet raadplegen via studentenportaal.vlaanderen.be.
 • Wil je weten of je in aanmerking komt voor een studietoelage? Check de voorwaarden op https://centenvoorstudenten.be/info/studietoelagen/ of neem contact op met onze dienst studentenvoorzieningen via [email protected] voor advies op maat.

Studiemateriaal

Naast het betalen van studiegeld betaal je ook een bedrag voor studiemateriaal (aankoop van handboeken en/of cursussen). Dit bedrag is voor elke opleiding verschillend. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de AO-coördinator.

In het hedendaags en toekomstig onderwijs neemt het belang van ICT toe. Werken met de meest recente software is daarbij cruciaal, zowel voor de docent als voor de student. Hogeschool VIVES beschouwt softwarepakketten in elke opleiding daarom als essentieel leermateriaal. Een jaarabonnement op Academic Software is verplicht leermateriaal voor elke student. Meer info over de kostprijs vind je op: https://www.vives.be/nl/tools/signpost.

Voor studenten afstandsonderwijs is een goeie laptop onmisbaar. Ben je van plan om een nieuwe laptop aan te kopen? Zorg er dan voor dat de laptop voldoet aan de minimumspecificatie. Je bent vrij de laptop aan te kopen waar je wil. Er zijn echter twee leveranciers die bijzondere korting bieden aan de studenten van VIVES. Meer info: www.vives.be/nl/tools/laptop.

Examen op afstand

In bepaalde opleidingen kun je ook van thuis uit examen afleggen via online proctoring. Dit biedt het voordeel dat je geen verre verplaatsing moet doen en je je misschien comfortabeler voelt in je eigen omgeving om een examen af te leggen. Voor deze manier van examineren maken we gebruik van betalende software (Proctor Exam). Daarom wordt er, per examen dat je op deze manier aflegt, een vast bedrag aangerekend. Dit wordt verrekend op de schoolfactuur. De juiste tarieven vind je terug in de handleiding van square.

  Studeren en werken?

  Opleidingsincentives (Vlaams Opleidingsverlof, Vlaams Opleidingskrediet en Opleidingscheques)

  Combineer je je studies met een job? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren waarop je steun kunt krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en Opleidingscheques. Meer info: https://www.vives.be/nl/opleidingsincentives.

  Kmo-portefeuille

  De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. VIVES is een erkende dienstverlener voor alle opleidingen.

  Meer informatie en voorwaarden zijn terug te vinden op de kmo-portefeuille-pagina van de Vlaamse overheid. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de officiële startdatum van de opleiding. Er kan ook maar één aanvraag per academiejaar ingediend worden. Let op dat je het subsidiebedrag correct invult.

  De officiële startdatum van de opleidingen voor academiejaar 2022-2023 is 14 september 2022. Indien je gebruik wil maken van de kmo-portefeuille voor een bachelor- of graduaatsopleiding, vul dan je gegevens in via aanvraagpagina en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Voor alle andere opleidingen, zoals postgraduaten en navormingen, neem je best contact op met de verantwoordelijke van de opleiding.

  Advies en steun

  Wil je meer informatie over je studentenstatuut? Onze dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) helpt je graag verder. Bij Stuvo kun je ook terecht voor financiële steun: een voorschot op je studietoelage, een renteloze studielening of een extra toelage die je niet moet terugbetalen. Naast advies bij financiële vraagstukken, beschikt Stuvo ook over een psychologische dienst voor als het even wat moeilijker gaat. Meer info: www.stuvoloods.be of [email protected].

  Wil je alvast zelf al één en ander uitzoeken, dan raden we je de website www.centenvoorstudenten.be aan. Je vindt er een antwoord op vragen over: