Het graduaats- of bachelordiploma dat je behaalt via afstandsonderwijs is precies hetzelfde diploma als dat van de dagopleiding. Alle opleidingen zijn immers geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dat betekent dat dit accreditatieorgaan de kwaliteit van de opleiding positief heeft beoordeeld. Kortom: het diploma behaald via afstandsonderwijs is helemaal evenwaardig aan dat van de dagopleiding.

30 jaar ervaring

VIVES heeft al 30 jaar ervaring in afstandsonderwijs, dit in verschillende studiegebieden. De opleidingen van VIVES op afstand worden ondersteund door de dienst onderwijsbeleid van de hogeschool. Door middel van wetenschappelijk onderzoek worden bepaalde aspecten van de opleidingen in kaart gebracht en onderzocht. Vanuit deze bevindingen worden - waar opportuun - verbeteringen aangebracht die voor de student onder andere resulteren in:

  • een kwalitatieve begeleiding afgestemd op de noden en behoeften van onze studenten op afstand;
  • een up-to-date inhoud van de opleidingen;
  • een goede afstemming van de opleidingen op de arbeidsmarkt.

Continu innoveren

De mogelijkheden van de digitale wereld staan niet stil. We volgen alle wereldwijde onderwijsinnovaties op de voet. Deze informatie inspireert en ondersteunt ons docententeam bij de ontwikkeling van de meest optimale studietools. Met als uiteindelijk doel de slaagkansen voor jou als student te maximaliseren.