Elke opleiding heeft vanuit haar jarenlange ervaring één of meerdere “modeltrajecten” opgesteld. Het is echter ook mogelijk om je eigen traject samen te stellen, volledig op jouw maat. In samenspraak met de studietrajectbegeleider kan je een eigen traject uitstippelen, rekening houdend met je specifieke situatie (werk of gezin). Op die manier kan je zelf bepalen hoeveel studiepunten je per jaar opneemt en dus hoelang je over je studie zal doen.

Vrijstellingen

VIVES op afstand houdt bij het samenstellen van jouw studieprogramma rekening met je vooropleiding en (werk)ervaring. Zo kan je een vrijstelling bekomen voor bepaalde opleidingsonderdelen.

Heb je al diploma’s, attesten, creditbewijzen of dergelijke behaald? Dan gaan we na of die beantwoorden aan het niveau van de gewenste opleiding. Deze zogenaamde EVK-procedure (Eerder Verworven Kwalificatie) is volledig gratis.

Heb je al bepaalde competenties in de praktijk opgedaan via werk- of leerervaring, vrijwilligerswerk of vrijetijdsbesteding? Dan onderzoeken we via een assessment of we de verworven competentie(s) kunnen erkennen. Voor deze zogenaamde EVC-procedure (Eerder Verworven Competentie) dien je wel een bijdrage te betalen.

Op onze pagina over vrijstellingen vind je alle informatie over hoe je die kunt aanvragen.