Stuvo FAQ

Op deze pagina vind je de antwoorden op een reeks vaak gestelde vragen die we bij Stuvo vaak krijgen, vooral rond de financiële kant van het studeren. Vind je het antwoord op jouw vraag hier niet in terug? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen! 

Ik heb het financieel niet gemakkelijk. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?
Je bent altijd welkom bij een van de Stuvo-medewerkers voor een persoonlijk gesprek.

Heb ik recht op een studietoelage?
Om recht te hebben op een studietoelage moet je voldoen aan enkele voorwaarden.

Hoe vraag ik een studietoelage aan?
Op www.studietoelagen.be kan je met behulp van een federaal token of je elektronische identiteitskaart je aanvraag digitaal indienen. Je kan er ook het aanvraagformulier downloaden om het per post naar de afdeling Studietoelagen op te sturen. Wens je hulp bij het indienen van je aanvraag, neem dan contact op met Stuvo.

Wanneer dien ik ten laatste een studietoelage aan te vragen?
Tot 1 juni van het lopend academiejaar kan je je studietoelage aanvragen. Nadien ben je onherroepelijk te laat. Wens je hulp bij het invullen van de aanvraag, neem dan contact op met Stuvo.

Ik ben wettelijk samenwonend / ik heb een gemeenschappelijk kind met de partner waarmee ik samenwoon / ik ben gehuwd / ik ben feitelijk samenwonend en mijn partner neemt één van mijn kinderen fiscaal ten laste of ikzelf neem één van de kinderen van mijn partner fiscaal ten laste. Kom ik in aanmerking voor een studietoelage?
Om deze leefeenheid aan te tonen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Dit brengt wel wat papierwerk met zich mee. Heb je hulp nodig bij je aanvraag of het vervolledigen ervan, neem dan contact op met Stuvo.

Kom ik in aanmerking voor een studietoelage als zelfstandig student?
Als zelfstandig student moet je aan 2 voorwaarden voldoen. Dit brengt wel wat papierwerk met zich mee. Heb je hulp nodig bij je aanvraag of het vervolledigen ervan, neem dan contact op met Stuvo.

Kom ik in aanmerking voor een studietoelage als student ten laste?
Als je ten laste bent van je ouders of van iemand anders dan wordt je studietoelage berekend op hun gezinsinkomen. Dit brengt wel wat papierwerk met zich mee. Heb je hulp nodig bij je aanvraag of het vervolledigen ervan, neem dan contact op met Stuvo.

Wanneer ben ik een alleenstaand student?
Heb je niet het statuut van gehuwd student, zelfstandig student of student ten laste dan kan je misschien een studietoelage aanvragen als alleenstaand student. Dit brengt wel wat papierwerk met zich mee. Heb je hulp nodig bij je aanvraag of het vervolledigen ervan, neem dan contact op met Stuvo.

Kan ik een voorschot krijgen op mijn studietoelage van de Vlaamse Overheid?
Veel studenten krijgen hun studietoelage van de Vlaamse overheid pas uitbetaald in de loop van het academiejaar. De meeste kosten vallen echter in het begin van het academiejaar, wat tot financiële moeilijkheden kan leiden. In afwachting van de uitbetaling van je studietoelage kan je een voorschot vragen bij Stuvo.

Hoeveel bedraagt mijn studiegeld? Heb ik recht op vermindering?
Hoeveel studiegeld je betaalt is afhankelijk van je studiecontract, het aantal ingeschreven studiepunten, je leerkredietsaldo en of je al dan niet beurstariefstudent bent.

Wat als ik mijn studies stopzet of verander van richting/school?
Informeer je over de gevolgen van je beslissing.

Kan ik bij Stuvo een financiële ondersteuning aanvragen?
Als student kan je een aanvraag indienen tot het bekomen van een Stuvo-studiefinanciering. Neem hiervoor contact op met Stuvo.

Heb ik recht op kinderbijslag?
Om recht te hebben op kinderbijslag moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Verlies ik mijn kinderbijslag als ik werk?
Hoeveel je verdient en het soort contract waarmee je werkt, hebben geen invloed op je kinderbijslag. Enkel het aantal gewerkte uren en de periode waarin je werkt spelen een rol. Wens je een persoonlijke toelichting m.b.t. je studentenstatuut, neem dan contact op met Stuvo.

50 dagen werken als jobstudent worden nu 475 uren, hoezo?
Vaarwel 50 dagen, hallo 475 uur! Als jobstudent mocht je per jaar 50 dagen werken, maar het systeem was niet voor iedereen even interessant. Ook als je maar een paar uur per dag werkte, was je toch een dag kwijt. Door over te gaan naar een telling in uren is dat probleem opgelost. Je krijgt dus 475 uren in plaats van 50 dagen.

Mag ik meer werken dan 475 uren?
Dat kan, maar dan betaal je de normale sociale bijdragen. Als jobstudent mag je 475 uren werken waarin je minder sociale bijdragen (geld voor de sociale zekerheid) betaalt. Een gewone werknemer betaalt 13,07% sociale bijdragen op zijn brutoloon, een jobstudent moet maar 2,71% afdragen. Dit is vooral nadelig voor de werkgever gezien de loonkost dan aanzienlijk hoger is. Voor jouw nettoloon is er niet veel verschil gezien je dan ook recht hebt op vakantiegeld.

Onder welke voorwaarden mag je studeren als uitkeringsgerechtigde werkloze?
Onder bepaalde voorwaarden kan je studies combineren met een werkloosheidsuitkering.

Wat zijn opleidingscheques en wat kan ik ermee betalen?
Ben je een werknemer en wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. Neem contact op met de studentenadministratie.

Kom ik in aanmerking voor betaald educatief verlof?
Neem hiervoor contact op met de dienst educatief verlof.

Wat moet ik doen om tijdskrediet/Vlaams zorgkrediet op te nemen?
Tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet opnemen maakt het je mogelijk om over meer vrije tijd te beschikken voor familiale of sociale verplichtingen of om persoonlijke projecten te verwezenlijken, vb. een opleiding te volgen.

Aan welke studiekosten kan ik mij verwachten als student en wat kan mij daar bij helpen?
Veel info vind je in de brochure Betaalbaar Studeren die je op ons onthaal kunt afhalen. Wens je toelichting of heb je vragen, neem dan contact op met Stuvo.