Ondersteuning

Elke student kan bij een medewerker van VIVES terecht met vragen die te maken hebben met de studieloopbaan. We luisteren graag naar je vragen en doen er alles aan om je zoveel mogelijk te helpen. Een ding is zeker: bij VIVES sta je er nooit alleen voor.

Je kunt op ons rekenen voor vragen en ondersteuning bij je studievaardigheden, je individueel traject, het aanvragen van vrijstellingen, je zoektocht om je te heroriënteren of verder te studeren, je noden als werkende student, topsporter, student met functiebeperkingen ... En ook voor psychologische ondersteuning kun je bij ons terecht. Aarzel niet om contact op te nemen.

Je bent nog niet zeker van je studiekeuze?

Je wilt weten wat de inschrijvingsvoorwaarden zijn?

Via welke leerroute wil jij studeren?

Je wilt vrijstellingen voor bepaalde vakken?

Je wilt heroriënteren?

Wil je weten of en waarom je leerkrediet nodig hebt?

Ben je op zoek naar hulp bij het studeren?

Zoek je extra ondersteuning voor lessen of examens?

Studeer je met een statuut?

Psychologische ondersteuning

 

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: thuis, in sport- of andere verenigingen, op openbare plaatsen en dus ook op het werk en aan de hogeschool. Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld worden niet getolereerd binnen VIVES. We willen, onder meer met een meldpunt, een duidelijk antwoord bieden hierop.

Dit meldpunt wil de drempel verlagen om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. VIVES neemt de meldingen serieus en behandelt deze in alle vertrouwen. Je kunt rekenen op een professionele ondersteuning en deskundige opvolging. We zoeken samen naar duurzame oplossingen, en –indien mogelijk of gewenst– naar herstel van respectvolle omgang tussen betrokkenen.

Studie- en trajectbegeleiders