Studeren met een functiebeperking

Ook met een functiebeperking kun je een opleiding aan hogeschool VIVES volgen. Als het enigszins mogelijk is, dan zorgen we ervoor dat je bij ons net dezelfde kansen krijgt als andere studenten om succesvol deel te nemen aan je opleiding.

Herken je je in een of meerdere van deze vragen?

  • nood aan grootletterdruk, (digitale) braille?
  • vraag naar toegankelijkheid van gebouwen, zoals met een rolstoel?
  • behoefte aan pedagogische hulp?
  • omwille van dyslexie meer tijd nodig op het examen?
  • uitval tijdens het academiejaar door chronische ziekte?
  • moeite met sociale contacten?
  • concentratieproblemen?

Dan kun je onderwijs-en examenfaciliteiten aanvragen. Bij de aanvraag van faciliteiten vragen we om die aanvraag te staven met een attest dat dient ingevuld te worden door de behandelende arts of eventueel andere deskundige.

Voor de meeste functiebeperkingen gebruiken we de documenten van de VLOR. Je kunt alle documenten downloaden op de attestenpagina voor functiebeperkingen. Studenten met een ontwikkelingsstoornis (o.a. leerstoornissen, ASS, AD(H)D,...) kunnen eigen documenten voorleggen indien ze voldoen aan bepaalde criteria. Deze criteria kan je nalezen in de VLOR-handleiding.

Wist je dat 7% van de studenten in VIVES onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen? VIVES voert een inclusief diversiteitsbeleid. Omgaan met verschillen is daarbij het uitgangspunt. Kom over je bekommernis praten. We zijn er om je te helpen en we leren je graag kennen.