Financiering

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen, een kot, een treinabonnement, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Dat bedrag is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen hetzelfde.

Je studiegeld wordt berekend op basis van een vaste kost en een variabele kost per opgenomen studiepunt. De vaste en de variabele kost hangen af van jouw statuut (niet-beursgerechtigd, bijna-beursgerechtigd en beursgerechtigd). Bij de start van het academiejaar betaal je een vast bedrag. Na goedkeuring van je individuele studieprogramma volgt dan de factuur voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal studiepunten dat je opneemt. Deze regeling geldt zowel voor studenten die op campus les volgen als voor studenten afstandsonderwijs.

Studiegeldtarieven diploma- of creditcontracten 2017-2018

In onderstaande tabel vind je de studiegeldtarieven terug zoals die werden vastgelegd voor het academiejaar 2017-2018. Hoeveel studiegeld je betaalt is afhankelijk van je studiecontract, het aantal ingeschreven studiepunten en of je al dan niet beurstariefstudent bent.

  Vast gedeelte Prijs per studiepunt Totaal 60 stp
Niet-beurstarief € 234,10 € 11,20 € 906,10
Bijna-beurstarief € 234,10 € 4,10 € 480,10
Beurstarief € 106,90 / € 106,90

Beurstarief (art. 57, §1)

  • je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid tijdens het academiejaar 17-18; of
  • je ontvangt geen studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet maar je voldoet wel aan de financiële- en de nationaliteitsvoorwaarden.

Bijna-beurstarief (art. 57 §1)

  • je hebt géén recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet aan de financiële voorwaarden voldoet, maar het gezinsinkomen ligt niet meer dan € 3102 (bedrag 2017-2018) boven de maximumgrens; of
  • je voldoet wel aan de financiële voorwaarden om een studietoelage te ontvangen, maar je hebt hierop geen recht omdat je kadastrale inkomsten te hoog zijn. In beide gevallen moet je voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden.

Niet-beurstarief (art. 56 §1)

Je behoort niet tot één van bovenstaande categorieën, maar voldoet wel aan de nationaliteitsvoorwaarden.

Studenten die studeren met een examencontract betalen per zittijd een vast gedeelte van € 106,90 en een variabel gedeelte van € 4,10 per studiepunt.

Aanrekening van forfaitaire en extra-studiekosten

Specifieke en in omvang beperkte extra kosten kunnen, als ze rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding, worden doorgerekend aan de student. Indien dit het geval is wordt daarover in de mate van het mogelijke in de programmagids van de opleiding duidelijkheid verschaft.

Ontoereikend leerkrediet

Wie niet meer over voldoende leerkrediet beschikt, wordt een verhoogd studiegeld aangerekend. Voor niet-beurstariefstudenten wordt het variabel bedrag verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft.

Bachelor-na-bachelor-opleidingen en postgraduaten

Bij bachelor-na-bacheloropleidingen of postgraduaatsopleidingen wordt bij de bepaling van het studiegeld geen onderscheid gemaakt tussen beurstarief en niet-beurstariefstudenten. Voor een bachelor-na-bacheloropleiding worden dezelfde tarieven gehanteerd als voor de initiële bacheloropleidingen. Voor postgraduaatsopleidingen gelden afwijkende tarieven. Deze worden vastgelegd door de organisator van het postgraduaat. Een student die zijn postgraduaatsopleiding stopzet, heeft geen recht op terugbetaling van het studiegeld, noch geheel, noch gedeeltelijk. Voor studenten in een bachelor-na-bacheloropleiding geldt dezelfde terugbetalingsregeling bij uitschrijving als voor de reguliere bachelorstudenten.

Sociaal statuut

Om je te helpen je studentenbudget rond te krijgen, bestaan er gelukkig een aantal voorzieningen. Er is de studietoelage van de Vlaamse overheid, de kinderbijslag, de onderhoudsplicht van je ouders en belastingvermindering omdat jij nog ten laste bent. Je kunt ook zelf wat bijverdienen met een studentenjob. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je je studies combineren met een leefloon of werkloosheidsvergoeding. En dan zijn er nog zaken als tijdskrediet, betaald educatief verlof en opleidingscheques.

Voor jou misschien een bos waarin je de bomen niet ziet staan, wij noemen het je sociaal statuut. En onze medewerkers van de dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) kennen er alle geheimen van. Naast deskundige informatie en advies, kan je bij hen ook terecht voor financiële steun: een voorschot op je studietoelage, een renteloze studielening of een toelage. Wil je alvast zelf al één en ander uitzoeken, dan is de website www.centenvoorstudenten.be the place to be. Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid, dan kunnen we je van harte www.studietoelagen.be aanraden.

Als je niet meteen antwoord vindt op je vragen kun je bij Stuvo terecht voor duidelijke info en advies. Aarzel niet om eens langs te komen bij de Stuvo-dienst op jouw campus of stel je vragen via mail. We helpen je graag!

Campus Brugge: Inge Eytorff of Lieve Van Droogenbroeck
Campus Kortrijk: Bietje Nottebaere, Jessica Vandooren of Herlinde Vanwynsberghe
Campus Oostende: Lieve Van Droogenbroeck
Campus Torhout: Griet Douchy
Campus Tielt:  Griet Douchy
Campus Roeselare: Jessica Vandooren

Let op: voor campussen met verschillende contactpersonen, graag maar één iemand mailen.

Betalen bij inschrijven?

Je ontvangt bij inschrijving een factuur ter betaling. Je hoeft op het moment van inschrijving dus geen betaling te doen; alles gebeurt via overschrijving.