Financiering

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen, een kot, een treinabonnement, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

Je inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van een vaste kost en een variabele kost per opgenomen studiepunt. De vaste en de variabele kost hangen af van jouw statuut (niet-beursgerechtigd, bijna-beursgerechtigd en beursgerechtigd). Bij de start van het academiejaar betaal je een vast bedrag.

Na goedkeuring van je individuele studieprogramma volgt dan het rekeningoverzicht voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal studiepunten dat je opneemt. Deze regeling geldt zowel voor bacheloropleidingen als voor graduaatsopleidingen in dag-, avond- én afstandsonderwijs.

Studiegeldtarieven diploma- of creditcontracten 2021-2022

In onderstaande tabel vind je de studiegeldtarieven terug zoals die werden vastgelegd voor het academiejaar 2021-2022. Hoeveel studiegeld je betaalt, is afhankelijk van je studiecontract, het aantal ingeschreven studiepunten en of je al dan niet beurstariefstudent bent.

  Vast gedeelte Prijs per studiepunt Totaal 60 stp
Niet-beurstarief € 247,90 € 11,90 € 961,90
Bijna-beurstarief € 247,90 € 4,30 € 505,90
Beurstarief € 113,20 / € 113,20

Beurstarief (art. 57, §1)

 • je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid tijdens het academiejaar 2021-22; of
 • je ontvangt geen studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet maar je voldoet wel aan de financiële- en de nationaliteitsvoorwaarden.

Bijna-beurstarief (art. 57 §1)

 • je hebt géén recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet aan de financiële voorwaarden voldoet, maar het gezinsinkomen ligt niet meer dan € 3227 boven de maximumgrens; of
 • je voldoet wel aan de financiële voorwaarden om een studietoelage te ontvangen, maar je hebt hierop geen recht omdat je kadastrale inkomsten te hoog zijn. In beide gevallen moet je voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden.

Niet-beurstarief (art. 56 §1)

 • Je behoort niet tot één van bovenstaande categorieën, maar voldoet wel aan de nationaliteitsvoorwaarden.
 • Studenten die studeren met een examencontract betalen per zittijd een vast gedeelte van € 113,20 en een variabel gedeelte van € 4,30 per studiepunt.

Studiegeldtarieven diploma- of creditcontracten 2020-2021

In onderstaande tabel vind je de studiegeldtarieven terug zoals die werden vastgelegd voor het academiejaar 2020-2021. Hoeveel studiegeld je betaalt, is afhankelijk van je studiecontract, het aantal ingeschreven studiepunten en of je al dan niet beurstariefstudent bent.

  Vast gedeelte Prijs per studiepunt Totaal 60 stp
Niet-beurstarief € 245,20 € 11,70 € 947,20
Bijna-beurstarief € 245,20 € 4,30 € 503,20
Beurstarief € 111,90 / € 111,90

Beurstarief (art. 57, §1)

 • je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid tijdens het academiejaar 2020-21; of
 • je ontvangt geen studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet maar je voldoet wel aan de financiële- en de nationaliteitsvoorwaarden.

Bijna-beurstarief (art. 57 §1)

 • je hebt géén recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet aan de financiële voorwaarden voldoet, maar het gezinsinkomen ligt niet meer dan € 3227 boven de maximumgrens; of
 • je voldoet wel aan de financiële voorwaarden om een studietoelage te ontvangen, maar je hebt hierop geen recht omdat je kadastrale inkomsten te hoog zijn. In beide gevallen moet je voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden.

Niet-beurstarief (art. 56 §1)

 • Je behoort niet tot één van bovenstaande categorieën, maar voldoet wel aan de nationaliteitsvoorwaarden.
 • Studenten die studeren met een examencontract betalen per zittijd een vast gedeelte van € 111,90 en een variabel gedeelte van € 4,30 per studiepunt.

Betalen bij inschrijven?

Je ontvangt bij inschrijving een rekeningoverzicht ter betaling. Je hoeft op het moment van inschrijving dus geen betaling te doen; alles gebeurt via overschrijving.

Forfaitaire en extra studiekosten

Specifieke en in omvang beperkte extra kosten kunnen, als ze rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding, worden doorgerekend aan de student. Indien dit het geval is, wordt daarover in de mate van het mogelijke in de programmagids van de opleiding duidelijkheid verschaft.

Ontoereikend leerkrediet

Wie een bacheloropleiding volgt en niet meer over voldoende leerkrediet beschikt, wordt een verhoogd studiegeld aangerekend. Voor niet-beurstariefstudenten wordt het variabel bedrag verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft. Voor graduaatsopleiding is geen leerkrediet vereist.

Bachelor-na-bachelor-opleidingen en postgraduaten

Bij bachelor-na-bacheloropleidingen of postgraduaatsopleidingen wordt bij de bepaling van het studiegeld geen onderscheid gemaakt tussen beurstarief en niet-beurstariefstudenten. Voor een bachelor-na-bacheloropleiding wordt een vast bedrag van 245,20 euro aangerekend en een variabel bedrag van 11,80 euro per studiepunt. Voor postgraduaatsopleidingen gelden afwijkende tarieven. Deze worden vastgelegd door de organisator van het postgraduaat. Een student die zijn postgraduaatsopleiding stopzet, heeft geen recht op terugbetaling van het studiegeld, noch geheel, noch gedeeltelijk. Voor studenten in een bachelor-na-bacheloropleiding geldt dezelfde terugbetalingsregeling bij uitschrijving als voor de reguliere bachelorstudenten.

Studeren en werken?

Combineer je je studies met een job? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren waarop je steun kunt krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en Opleidingscheques. Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of:

 • je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives;
 • de opleiding die je volgt voldoet aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. VIVES is een erkende dienstverlener voor alle opleidingen.

Meer informatie en voorwaarden zijn terug te vinden op de officiële Vlaamse website voor subsidies voor opleidingen. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de officiële startdatum van de opleiding. Er kan ook maar 1 aanvraag per AJ ingediend worden. Let op dat je het subsidiebedrag correct invult.

De officiële startdatum van de opleidingen voor academiejaar 2020-2021 is 21 september 2020. Indien je gebruik wil maken van de kmo-portefeuille voor een bachelor- of graduaatsopleiding, vul dan je gegevens in via aanvraagpagina en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Voor alle andere opleidingen, zoals postgraduaten en navormingen, neem je best contact op met de verantwoordelijke van de opleiding.

Sociaal statuut

Om je te helpen je studentenbudget rond te krijgen, bestaan er gelukkig een aantal voorzieningen. Er is de studietoelage van de Vlaamse overheid, het groeipakket, de onderhoudsplicht van je ouders en belastingvermindering omdat jij nog ten laste bent. Je kunt ook zelf wat bijverdienen met een studentenjob. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je je studies combineren met een leefloon of werkloosheidsvergoeding. En dan zijn er nog zaken als tijdskrediet, betaald educatief verlof en opleidingscheques.

Voor jou misschien een bos waarin je de bomen niet ziet staan, wij noemen het je sociaal statuut. En onze medewerkers van de dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) kennen er alle geheimen van. Naast deskundige informatie en degelijk advies, kun je bij hen ook terecht voor financiële steun: een voorschot op je studiebeurs, een renteloze studielening of een toelage. Breng een bezoek aan de Stuvoloods voor alle informatie.

Stuvoloods