Begeleiding

Iedere student kan bij een medewerker terecht met vragen die te maken hebben met de studieloopbaan. Je kan op hen rekenen voor vragen en ondersteuning bij je studievaardigheden, je individueel traject, het aanvragen van vrijstellingen, je zoektocht om je te heroriënteren of verder te studeren, je noden als werkende student, topsporter, student met functiebeperkingen ... En ook voor psychologische begeleiding kun je bij ons terecht. Aarzel niet om contact op te nemen.

Studie- en trajectbegeleiding

In elke opleiding zijn er medewerkers die je begeleiden en helpen om de juiste keuzes te maken in verband met je studietraject. Opleidingshoofden of studie-en trajectbegeleiders nemen deze taak met plezier op zich. Je kunt om diverse redenen advies vragen bij deze medewerkers:

Je bent nog niet zeker van je studiekeuze?

Je wilt weten wat de inschrijvingsvoorwaarden zijn?

Via welke leerroute wil jij studeren?

Je wilt vrijstellingen voor bepaalde vakken?

Je wilt heroriënteren?

Wil je weten waarom je leerkrediet nodig hebt?

Ben je op zoek naar hulp bij het studeren?

Kan je extra ondersteuning gebruiken in de vorm van onderwijs-en examenfaciliteiten?

Studeer je met een statuut?

Psychologische begeleiding

In de dienst Studentenvoorzieningen van VIVES staat een team voor je klaar om te luisteren en je te ondersteunen bij allerhande vragen en mogelijke problemen. We beseffen het maar al te goed: vragen stellen aan een ander, je bloot geven is niet altijd zo gemakkelijk. En toch, wees niet te beschaamd en weet … praten helpt, lucht op, schept nieuwe inzichten en mogelijkheden. Je vraag hoeft niet noodzakelijk rechtstreeks aan je studies gelinkt te zijn. Studenten melden zich bij ons aan met heel uiteenlopende moeilijkheden. Op www.stuvoloods.be vind je onder het tabje 'Psychologische dienst' meer info.

Wanneer kun je bij ons terecht?

De stress groeit je  boven het hoofd. Je voelt je alleen. Je maakt je over alles zorgen. Je hebt last van faalangst. Je stelt het studeren vaak uit en komt zo in de problemen. Je stage valt tegen. Je hebt liefdesverdriet. Je hebt veel ruzies thuis. Of je voelt je gewoonweg niet goed in je vel … Afhankelijk van je verhaal en vraag kan de inhoud van een gesprek of gesprekkenreeks bestaan uit info, advies, begeleiding en/of verwijzing. Tijdens dat eerste gesprek luisteren we naar je verhaal en gaan we samen op zoek naar hoe je het beste geholpen kan worden. Als we samen beslissen om individueel op weg te gaan, dan leggen we meteen een tweede afspraak vast. Belangrijke weetjes met betrekking tot onze werking Een gesprek is helemaal vrijblijvend. Je bent tot niets verplicht. Individuele gesprekken zijn altijd gratis.

We zijn gebonden aan beroepsgeheim. Dat betekent dat wat jij aan ons vertelt nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zal gedeeld worden met derden (je ouders, docenten,…). Wat je ons vertelt, zien wij als strikt vertrouwelijk. Daarop kan je rekenen.

Neem contact met ons op voor psychologische begeleiding

Groepssessies

Behalve individuele begeleiding voorzien we ook een heleboel groepstrainingen. Je oefent er specifieke vaardigheden waardoor je lastpakken als faalangst, stress, uitstelgedrag,… beter weerwerk kan bieden. We komen samen in kleine groepen. Zo leer je medestudenten met gelijkaardige moeilijkheden kennen. Aan sommige trainingen gaat een intakegesprek vooraf om te ontdekken of jouw verwachtingen wel degelijk overeenstemmen met de inhoud van de training. Er is een verschillend aanbod per campus. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. faalangst, zelfvertrouwen, uitstelgedrag, spreken voor publiek, mindfulness ... 

Alle info over de groepstrainingen en infosessies vind je op de online kalender Stuvoloods (www.stuvoloods.be).  Inschrijven doe je via www.psywest.be (voor trainingen in Kortrijk, Roeselare, Tielt of Torhout) of via [email protected] (voor trainingen in Brugge of Oostende).

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: thuis, in sport- of andere verenigingen, op openbare plaatsen en dus ook op het werk en aan de hogeschool. Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld worden niet getolereerd binnen VIVES. We willen, onder meer met een meldpunt, een duidelijk antwoord bieden hierop.

Dit meldpunt wil de drempel verlagen om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. VIVES neemt de meldingen serieus en behandelt deze in alle vertrouwen. Je kunt rekenen op een professionele ondersteuning en deskundige opvolging. We zoeken samen naar duurzame oplossingen, en –indien mogelijk of gewenst– naar herstel van respectvolle omgang tussen betrokkenen.