Realisaties

sTimul zorgethisch lab is sinds 2018 opgenomen in Hogeschool VIVES als één van de vier innovatieve labs actief binnen het studiegebied gezondheidszorg. Graag nodigen wij je uit, samen met je partner, op de feestelijke opening van dit nieuwe lab in VIVES Roeselare op vrijdag 21 februari 2020 vanaf 16u.

Studiedagen

 • Inspiratienamiddag – ‘Ruimte voor relaties: Ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra.’ op 12 december 2018 in Brussel (Mieke Grypdonck, Joke Lemiengre, Ann Lammens)
 • Symposium 'Samen me(e)-anderen. Ethisch verantwoorde zorg in het woonzorgcentrum. Voorstelling roadmap.' op 10 december 2019 in Gent (Mieke Grypdonck, Joke Lemiengre, Yasmine Sterkx, Ann Lammens, Daisy Dequidt) www.ouderenzorgenethiek.be
 • Leidinggevenden als ethisch helden? Ondeugend leiderschap in zorg, welzijn & onderwijs. Op 6 maart, 2020 in Campus LiZa Genk. (Linus Vanlaere, Jan Labbe)
 • Studiedag ouderenzorg: ‘Wat als je het niet meer weet.’ Op 23 april 2020 in VIVES Roeselare (Trees Coucke, Ann Lammens)
 • Zorgethisch leiderschap op 28 april 2020 in Groenhove (Caritas/Vonk), Torhout (Linus Vanlaere, Ann Lammens)

Trajecten op maat 

Elke voorziening kan een traject op maat aanvragen en wat haalbaar is wordt gerealiseerd met sTimul. Ter inspiratie…

 • Is er plaats voor zorgethiek en presentie in palliatieve zorg? (voor alle netwerken palliatieve zorg in West-Vlaanderen)
 • Presentie in palliatieve zorg. (Referenten palliatieve zorg van WZC, De Mantel, Roeselare)
 • Infantilisering in ouderenzorg? (VIVES, Roeselare)
 • Intervisie presentie in GGZ. (Karus, St Denijs Westrem)
 • Presente ervaringswerker. (Basistraject ervaringswerker in de GGZ, VIVES, Kortrijk)
 • Zorgethische competenties toepassen als zorgethisch leidinggevende in ouderenzorg. (Groep Zorg, Ledegem)
 • Presentie in ouderenpsychiatrie. (H. Hart, Ieper)
 • Traject: ‘Present bejegen van ouderen in het WZC: een must?’ en ‘Verbinden communiceren, een vorm van bejegening naar ouderen en medewerkers. (De Ruyschaert, Marke)
 • Lerende gemeenschap: zorgethisch omgaan met emoties. (AZ Groeninge, Kortrijk)
 • Filosofisch-ethische uiteenzetting over autonomie in ouderenzorg. (St Bernardus, Bassevelde)
 • Ethisch overleg: casusbespreking. (Triangel, Lovendegem)
 • Zorg rond voeding een gedeelde verantwoordelijkheid in WZC. (OLV Gasthuis, Poperinge; Ter Linden Veurne; Herdershove, Brugge; De Meers, Waregem; Zorg, Stekene; Zorgpunt Waasland, Melsele; Sint Elisabeth, Oostende; Zorg en Welzijn, Kuurne; Haagwinde, Maarkedal; Groenhof, Menen)
 • Lerende gemeenschap: zorg-ethisch coach (Caritas en Vonk, Torhout)