sTimul: over ons

Met sTimul zorgethisch lab zet VIVES met kracht èn expertise in op zorgethiek in opleiding, onderzoek en dienstverlening (op maat). Naast het opleiden van (toekomstige) zorgverleners zet sTimul ook in op de begeleiding van zorgorganisaties in het borgen van zorgethiek.

sTimul zet in op het ‘hoe’ van zorgethische reflectie. De expertise ligt in de aangeboden ‘exposure- vormen’: de blootstelling aan de ervaring van het zorg-ontvangen stimuleert perspectiefwissel en brengt mensen bijna automatisch bij zorgethisch reflecteren. 

Ervaringsgericht leren

Leren in sTimul is in de eerste plaats een leren door ervaring. Medewerkers/leidinggevenden en studenten/docenten uit de welzijns-en gezondheidssector een spiegel voorhouden is de opdracht waar sTimul voor staat. Zorg/hulp is afstemmen op de noden van de ander. Ervaringsgericht leren via allerlei vormen van blootstelling (exposure) aan de werkelijkheid gevolgd door reflectie is het handelsmerk die sedert 2008 zijn resultaten bewezen heeft. Het is nadenken over wat goede zorg of hulp betekent voor diegene die ze krijgt en voor diegene die ze verleent. Krijgen medewerkers/studenten de ruimte om tot deugddoende zorg te komen en wat is de rol van het organisatieniveau hierin?

Ervaren is het (werk)woord in ons aanbod. Aangepast aan de eigen context van een organisatie, staat sTimul garant voor een shift naar zorgethisch zien, weten, nadenken en doen. Geen vorming op de klassieke wijze, maar doen en dan denken: daar gaan we voor.

Medewerkers

Na grondige exploratie van de vraag die gesteld wordt aan sTimul worden opgeleide docenten en experten in zorgethiek ingezet in het aanbod op maat.

Visie op zorgethiek

Zorgethiek (‘care ethics’) is een interdisciplinaire vorm van (politieke) ethiek, die zich richt op het begrijpen en bevorderen van processen van humanisering in onze samenleving als geheel en alledaagse zorgpraktijken in het bijzonder. ‘Zorg’ wordt breed opgevat als ‘alles wat wij doen om onze wereld te onderhouden, voort te zetten en te herstellen zodat we daarin zo goed mogelijk kunnen leven (Tronto, 2013).

De grondgedachte van zorgethiek is dat alleen in de concrete (zorg)relatie met de zorgontvanger helder kan worden gemaakt wat goede zorg is, of zorg goed is, of wat goede zorg vereist. Het is geen kwestie van regels leren, het is die kennis inzetten dat ze zo goed mogelijk ten goede komt van de zorgontvanger en dat vraagt betrokken aandacht (Grypdonck, Vanlaere, Timmermann, 2018).

Het is zoeken naar het meest menselijk haalbare voor alle betrokkenen in elke situatie in elke relatie.

Interessante literatuur

Grypdonck, M., Vanlaere, L., Timmermann, M. (2019). Zorgethisch leiderschap in praktijk. Leuven, LannooCampus. 
Grypdonck, M., Vanlaere, L., Timmermann, M. (2018). Zorgethiek in praktijk. De basis. Leuven, LannooCampus.
Vanlaere, L., Timmerman, M., Stevens, L. & Gastmans, C. (2012). An explorative study of experiences of healthcare providers posing as simulated care receivers in a ‘care-ethical’ lab. Nursing Ethics 19 (1), 68-79.
Tronto, J. (2013). Caring democracy Markets, Equality an Justice. New York, University Press.
Vanlaere, L., Coucke, T. & Gastmans, C. (2010). Experiental learning of empathy in a care-ethics lab. Nursing Ethics 17 (3), 325-336.
Vanlaere, L. & Gastmans, C. (2007). Ethics in Nursing Education: learning to reflect on care practices. Nursing Ethics. 14 (6),758-766.

Interessante websites