sTimul: aanbod

sTimul zet in op het ‘hoe’ van zorgethische reflectie. De expertise ligt in de aangeboden ‘exposure- vormen’: de blootstelling aan de ervaring van het zorg-ontvangen stimuleert perspectiefwissel en brengt mensen bijna automatisch bij zorgethisch reflecteren. 

Navormingsaanbod

 • sTimul werkt met alle plezier een 'aanbod op maat' uit voor specifieke vragen zowel op locatie als in sTimul zelf.
 • 'Inleefsessie ... ervaar het zelf…'  Kruip als zorgverlener voor een dag in de huid van een zorgontvanger.
 • 'Maaltijdzorg: een gedeelde verantwoordelijkheid?' Ervaar als zorgverlener hoe belangrijk een goede maaltijdzorg is.
 • 'Humor als bron van zorgethische veerkracht'. Ontdek hoe humor een vorm van mededogen kan zijn met jezelf en de ander in een niet-evidente context.
 • 'Omgaan met emoties in de zorgverlening'. Leer hoe je connectie kan maken met de zorgontvanger dankzij reflecties over emoties en leer ontspannen omgaan met de emotioneel geladen zorgcontext.
 • 'Vorming tot zorgethisch coach'. Krijg de juiste inzichten en werkinstrumenten aangereikt om in je werkorganisatie aan de slag te gaan met zorgethiek.
 • 'sTimuleerforum'. Ga samen met andere zorgverleners aan de slag met ethische bekommernissen via de methodiek van instaptheater.
 • 'VR bril'. Ervaar aan de hand van een virtual reality bril hoe het is om met dementie geconfronteerd te worden. Op die manier begrijp je nog beter welke impact dat heeft en hoe je er mee kan omgaan.
 • 'Is er plaats voor zorgethiek in de hulpverlening?'. Kom aan de hand van een interactieve workshop te weten hoe je zorgethiek kan integreren als zorgverlener.
 • 'Groeien in zorgethisch leiderschap. Leer aan de hand van interactieve workshops en via een persoonlijke 'exposure' meer hoe je leiderschap op een zorgethische manier kan invullen.
 • 'Gekkenwerk'. Ontdek aan de hand van een interactieve workshop hoe je vanuit kleine haperingen bij jezelf of in verhouding tot de zorgontvanger toch voldoende goede zorg kunt verlenen.
 • 'Presentie, zorgzaam aanwezig zijn in de geestelijke gezondheidszorg'. Ontdek de benaderingen die je vanuit de presentietheorie kunt inzetten om je te verhouden met de zorgontvanger en ga aan de slag met eigen casussen.
 • 'Filosofie in de zorg'. Woon verschillende lezingen bij en ontdek hoe de wijsheid van filosofen je kan helpen om praktijkproblemen in een ander helder licht te zien.
 • 'Intervisie rond casuïstiek in gezondheidszorg met presentie als achtergrond'. Na het volgen van een tweedaagse workshop presentie kan een langlopend traject opgezet worden om casussen te ontleden in groep.
 • 'Intervisie ethisch overleg via real life casussen'. Ga met je eigen team aan de slag met het oog op het verkennen van alternatieve handelingsmogelijkheden en het versterken van de zorgethische competenties. Groei als team in ethische veerkracht.