sTimul

VIVES kiest resoluut voor de relationele benadering van zorgethiek binnen onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Zorg vraagt steeds afstemming op de nood én de context van de zorgontvanger. Zonder aandachtige betrokkenheid kan er van goede zorg geen sprake zijn. Zorgethiek stimuleert reflectie op deze aspecten van zorg.

Tegelijk bekijkt zorgethiek (kritisch) naar hoe zorgprofessionals de ruimte krijgen om zich op de zorgontvanger te betrekken en dus hoe de relationele benadering van zorg op organisatieniveau gestalte krijgt. 

VIVES (en) sTimul: een krachtige tandem

Met sTimul zorgethisch lab zet VIVES met kracht èn expertise in op zorgethiek in opleiding, onderzoek en dienstverlening. Naast het opleiden van (toekomstige) zorgverleners zet sTimul VIVES ook in op de begeleiding van zorgorganisaties in het borgen van zorgethiek. 

Wisselwerking tussen cirkels van zorg

Zorg krijgt altijd gestalte in een context die veel groter is dan de relatie tussen zorgprofessional en zorgontvanger. Altijd fungeert de zorgontvanger in een netwerk van relaties. Zorgprofessionals dragen bovendien verantwoordelijkheid voor meerdere zorgontvangers tegelijk. Zelf staan ze in een netwerk van ‘samen zorgen voor’. Zorgethiek vergt reflectie op al deze ‘cirkels van zorg’. Precies wat sTimul VIVES doet!

Levensecht én ervaringsgericht leren

sTimul zet in op het ‘hoe’ van zorgethische reflectie. De didactiek van ‘exposure’ is hierbij een krachtig instrument: de blootstelling aan de ervaring van het zorg-ontvangen stimuleert perspectiefwissel en brengt mensen bijna automatisch bij zorgethisch reflecteren. Leren in sTimul is in de eerste plaats een leren door ervaring.

sTimul staat voor vormingsaanbod (op maat)

Ervaren is ook het (werk)woord in ons aanbod. Aangepast aan de eigen context van een organisatie, staat sTimul VIVES garant voor een shift naar zorgethisch zien, weten, nadenken en doen. Geen vorming op de klassieke wijze, maar doen en dan denken: daar gaan we voor.

Inzet op praktisch-wetenschappelijk onderzoek

De context van sTimul biedt een krachtige omgeving om projectmatig te onderzoeken hoe het borgen van zorgethiek concreet kan. Vooral leermiddelen vormen een speerpunt: we experimenteren met ervaringsgerichte leermiddelen, zoals met verschillende vormen van exposure. 

Lopend onderzoek

Afgerond onderzoek

  • Een onderzoek naar het begeleidingsproces van studenten verpleegkunde op stage, met aandacht voor het verlenen van aandachtige zorg
  • Ruimte voor kwetsbaarheid: ‘Learning Community’ als leerstrategie gericht op het adequaat omgaan met emoties bij verpleeg- en vroedkundigen
stimul.png

Interessante literatuur

Grypdonck, M., Vanlaere, L., Timmermann, M. (2018). Zorgethiek in praktijk. De basis. Leuven, LannooCampus. https://www.lannoo.be/nl/handboek-zorgethiek-praktijk 

Grypdonck, M., Vanlaere, L., Timmermann, M. (2019). Zorgethisch leiderschap in praktijk. Leuven, LannooCampus. https://www.lannoo.be/nl/zorgethisch-leiderschap-praktijk

 

Groeien in deugddoende zorg. Roadmap voor leidinggevenden

Gedurende drie jaar werkten ouderzoekers van Stimulans UC-Leuven-Limburg en sTimul VIVES intensief met woonzorgcentra en het Agentschap Zorg en Gezondheid samen om de ouderenzorg te inspireren over ethisch verantwoorde ouderenzorg. Een boeiend project met, door en voor woonzorgcentra, met als inzet het stimuleren van deugddoende zorg vanuit relationeel werken. ‘Lerende gemeenschappen’ vormden de ruggengraat van het project. Alle projectinfo kan je vinden op www.ouderenzorgenethiek.be

Het congres 'Samen me(e)-anderen' (dd. 10/12/2019) leverde volgende output af, namelijk de roadmap voor leidinggevenden in woonzorgcentra: 'Groeien in deugddoende zorg. Relationele zorgethiek in de praktijk.' (Grypdonck, Lemiengre, Lammens, 2019)

 

Aan de slag met deugddoende zorg in de voorziening? Het volgend aanbod kan inspirerend werken:

- vormingstraject zorgethisch coach via lerende gemeenschap

- inleefsessie belevingsgericht ethiek ervaren in de zorg

- ervaringsdag maaltijdzorg