sTimul

sTimul is een zorgethisch lab waarbij zorgverleners, leidinggevenden en studenten de plaats laten innemen van zorgontvangers. Dit doen we aan de hand van prikkelende ervaringsgerichte methodieken. Het doel van sTimul is om deze ethische reflectie te stimuleren zowel in het onderwijs (dus bij de studenten) als in het werkveld (zorgkundigen en leidinggevenden in de praktijk).

Eén van deze methodieken is bijvoorbeeld instaptheater. Hierbij wordt een bepaalde ethische kwestie in scène gezet. Vervolgens wordt er aan het publiek gevraagd wat volgens hen goed liep en wat beter kon. sTimul wil dus door mensen zelf zorg te laten ervaren en erover te laten reflecteren deugddoende zorg stimuleren. Dit gebeurt door wetenschappelijke inzichten te koppelen aan de dagelijkse praktijk in de verschillende zorgsettings zoals ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, ...

VIVES kiest met sTimul resoluut voor zorgethiek waar het netwerk van relaties centraal staat. De relatie tussen de zorgverlener en zorgontvanger, maar ook tussen leidinggevende in de zorg en zorgverlener. Zorgethiek vergt reflectie en dit is precies wat sTimul doet! waar het netwerk van relaties centraal staat. Zorgethiek vergt reflectie. Precies wat sTimul doet!

stimultv.png

Een ontwerp van architectenbureau TC-Plus.

sTimul werkt samen met Stimulans (UCLL)