sTimul

sTimul is een zorg-ethisch lab. sTimul biedt prikkelende ervaringsgerichte methodieken aan om te reflecteren over deugddoende, ethische zorg in onderwijs en werkveld.

Deze wetenschappelijke inzichten worden telkens gekoppeld aan de dagelijkse praktijk in de verschillende zorgsettings, zoals ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, ... Dit werkt motiverend!

Stimul kiest immers samen met VIVES resoluut voor zorgethiek waar het netwerk van relaties centraal staat. Zorgethiek vergt reflectie. Precies wat sTimul doet!

stimultv.png

Een ontwerp van architectenbureau TC-Plus.

sTimul werkt samen met Stimulans (UCLL)