Proficiat! Door je in te schrijven voor deze studie aan Hogeschool VIVES, kies je voor een toekomst in een heel boeiende en gevarieerde sector. We gaan samen met jou de uitdaging aan om je zo degelijk mogelijk voor te bereiden op een goede job en een geweldige baan.

Met je inschrijving heb je de eerste stap al gezet. Voor de volgende stappen vind je op deze pagina meer informatie. Toch nog onzeker over iets? Stuur ons een mailtje en dan helpen we je graag. VIVES is er voor jou.

Ontdek je campus

We heten je van harte welkom op onze moderne en groene campus. Benieuwd wat je er allemaal vindt? Via onderstaande pagina kom je alles te weten over wat jouw campus allemaal te bieden heeft: horeca, bibliotheek, ICT-voorzieningen, sport en cultuur, en uiteraard: hoe je er het makkelijkste komt.

Startmoment

Wanneer het startmoment van de opleiding doorgaat, is afhankelijk van de groep studenten waartoe je behoort. We onderscheiden bij inschrijving 4 groepen: studenten bachelor sociaal werk in regulier traject (1), verkorte leerroute (2), verkort traject (3) of brugprogramma na graduaat (4).

(1) Schreef je zonet in voor de bachelor sociaal werk (180stp) in regulier traject dagonderwijs?

Om je wat wegwijs te maken bij de start van het academiejaar organiseren we op vrijdag 15 september 2023 van 9u30 tot 12u een startmoment. Je leert elkaar kennen en krijgt er onder andere informatie over hoe het academiejaar eruit ziet, het uurrooster, je individueel studieprogramma, etc. Andere studenten verzorgen een rondleiding in het studiegebied en de campus. Het startmoment zal doorgaan in het SAW-gebouw, lokaal 216 (2e verdiep).

Op de middag (12-14u) is er de mogelijkheid om het nodige studiemateriaal aan te kopen alsook een ICT-introductiesessie mee te volgen (zie verder deze pagina).

(2) Schreef je zonet in voor de verkorte leerroute bachelor sociaal werk in dagonderwijs?

Dit gaat specifiek om studenten die reeds een diploma hoger onderwijs binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk behaalden. Jullie worden op dinsdag 12 september 2023 verwacht voor het startmoment (11u30-12u15) en de stagebeurs (13u30-15u30). Het startmoment en de stagebeurs gaan door in het SAW-gebouw. Het startmoment in lokaal 205, de stagebeurs afhankelijk van de afstudeerrichting in: lokaal 216 voor maatschappelijk werk, 205 voor maatschappelijke advisering, 212 voor sociaal-cultureel werk en 213 voor personeelswerk.

(3) Schreef je zonet in voor het verkort traject bachelor sociaal werk (120 stp) in dagonderwijs

Dit gaat specifiek om studenten die reeds een diploma buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk behaalden. Aangezien je op basis van je reeds behaald diploma recht hebt op een specifiek vrijstellingspakket, is het noodzakelijk dat je je kenbaar maakt bij de trajectbegeleider. Dit doe je door te mailen naar [email protected] Om je wat wegwijs te maken bij de start van het academiejaar, kunnen jullie aansluiten bij het startmoment van de reguliere eerstejaarsstudenten op vrijdag 15 september 2023 om 9u30 (zie hierboven).

(4) Schreef je zonet in voor het brugprogramma na een graduaat maatschappelijk werk/sociaal-cultureel werk?

Gezien dit om een specifiek traject gaat, vragen we je kenbaar te maken bij de trajectbegeleider. Dit doe je door te mailen naar [email protected] We organiseren een startmoment op donderdag 14 september 2023 om 13u30 in het SAW-gebouw - lokaal 109- om jullie te informeren, op weg te zetten en jullie vragen te beantwoorden.

 

We hopen dat jullie openstaan voor elke klas- en groepsindeling om zo snel mogelijk nieuwe mensen te leren kennen. Als jullie absoluut hetzelfde uurrooster willen omwille van carpooling, laat dat dan voor 8/09 weten via volgend mailadres: [email protected]

Wij kijken er alvast naar uit om jullie allen te ontmoeten!

Cursus- en boekenverkoop

Voor studenten regulier traject of verkort traject zijn de cursussen die je voor deze opleiding nodig hebt op het startmoment van vrijdag 15 september te koop in de cursusdienst in gebouw H (handelswetenschappen en bedrijfskunde, HWB) tussen 12u en 14u. Is het startmoment voorbij, dan kan je vanaf 18 september terecht op onze  webshop https://web.vives.be/cursusshop/. Bestelde cursussen kan je gratis afhalen op de campus of laten opsturen mits betaling van 4,5 euro verzendingskosten. Handboeken kunnen tijdens het startmoment aangekocht worden in de campusshop van Standaard Boekhandel (Doorniksesteenweg 151) naast de campus in Kortrijk. Of nadien vanaf 18 september online via www.standaardstudentshop.be

Voor studenten verkorte leerroute en brugprogramma verloopt de cursusverkoop via de webshop van de cursusdienst (https://web.vives.be/cursusshop/), en de boekenverkoop via de webshop van de Standaard Boekhandel (https://www.standaardstudentshop.be). Deze webshops staan open vanaf 4/9/2023.

De boeken- en cursuslijsten vind je terug in het verkooppunt en op de Toledo-community BaSW Valven. Houd er rekening mee dat je enkel met Bancontact kan betalen (geen VISA, Mastercard of cash). Zorg zeker dat je je studentenkaart en een doos of een tas bij de hand hebt om je boeken en cursussen aan te kopen. Hogeschool VIVES organiseert geen verkoop van tweedehandsboeken.

We werken voor de cursussen met een verkoop per semester. In september worden dus enkel de cursussen van 1ste semestervakken en jaarvakken verkocht. We voorzien een 2de verkoop bij aanvang van het 2de semester.

ICT introductie

Tijdens je definitieve inschrijving ontving je het nodige om je studentenaccount te activeren. Eens je dit gedaan hebt, kan je inloggen op de verschillende platformen die hieronder uitgelegd worden via verschillende links.

Voor startende studenten sociaal werk is er, aansluitend op het algemene startmoment in de voormiddag, een ICT-introductiesessie om jullie wegwijs te maken in het IT aanbod. Dit gaat door op vrijdag 15 september, van 14u tot 15u; of van 15u15 tot 16u15 in de aula van The Cube. Je dient je hiervoor in te schrijven via volgende link: Introductie tot de VIVES-ICT-systemen | Hogeschool VIVES

Kan je op dat moment niet aanwezig zijn? Tijdens de introductieweek worden elke dag meerdere sessies ingericht. Alle informatie met betrekking tot de introductiesessies staan op de website van VIVES (menu: studeren > startpunt > introductiesessies > Meer info over de introductiesessies, rechtstreekse URL: https://www.vives.be/nl/studeren/tools/introductie-tot-de-vives-ict-systemen).

--

Toledo is de elektronische leer- en toetsomgeving aan de Associatie KU Leuven en dus ook Vives. Je vindt er een overzicht van alle opleidingsonderdelen waar je voor bent ingeschreven en bijhorende cursussen. Je kan er ook de laatste mededelingen raadplegen die bij je opleiding horen alsook via Blackboard Collaborate deelnemen aan online meetings. Belangrijk is dat toegang hebt tot '[SAW] - BaSW Valven'. Indien je dit niet automatisch ziet staan, kan je jezelf inschrijven. Hoe je dat kan doen, is te zien via de link hier net voor ('Toledo'). Het is van groot belang dat je al deze informatie grondig doorneemt. Door de grote invloed van coronamaatregelen op onze dagelijkse werking en de wijze waarop lessen zullen doorgaan, is het van uiterst belang dat je goed op de hoogte bent van alle informatie.

Webmail studenten gebruik je wanneer je wil mailen met ons en wij gebruiken dit adres om te mailen met jou. Van zodra je account geactiveerd is en je webmail werkt, gebruik je enkel dit mailadres nog om te mailen met docenten en personeel. Wij gebruiken ook enkel dit mailadres om te mailen met jou. Het is dus van belang dat je dit doorheen je opleiding zeer regelmatig bekijkt.

Wil je nog meer informatie, dan kan je terecht op het Startpunt voor student.

Heb je verdere vragen, lukt het je niet om toegang te krijgen tot bovenstaande platformen of is de informatie je niet duidelijk, aarzel dan niet om te mailen naar [email protected]

 

Studiekosten

Naast de studiegelden zijn de voornaamste bijkomende kosten deze voor cursussen en boeken. In het tweede en derde jaar komen er ook nog de vervoersonkosten van en naar stage bij. In het derde jaar ook de kosten verbonden aan de bachelorproef (vervoer van en naar de organisatie, materiaal, drukkosten, etc.) en een buitenlandse uitwisseling. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op de reële kosten van 2022-2023 en dus indicatief voor 2023-2024.

Voorafgaand willen we benadrukken dat wij er alles aan doen om te verhinderen dat financiële redenen het aanvatten van de opleiding of het deelnemen aan activiteiten beïnvloeden. In geval van financiële bekommernissen is het aangewezen om de studentenvoorzieningen te contacteren. Zij kennen tal van ondersteuningsmogelijkheden.

Wie een gespreide betaling van het studiegeld wil, kan dit kenbaar maken bij de dienst studentenzaken. Wie spreiding van betaling voor kosten gerelateerd aan het studiegebied wil (bv boeken, cursussen, kopiekosten, etc. ), kan de ombudsdienst contacteren of rechtstreeks contact opnemen met de financieel verantwoordelijke [email protected]

1e fase: 

Cursussen – 166 euro
Handboeken – 243 euro
Kopiekosten – max. 10 euro
Vervoersonkosten voor werkveldbezoeken, praktijkervaringen, ISAT-evenementen en SOVA-activiteiten

2e fase

Cursussen – 50 à 72 euro (afh. van afstudeerrichting)
Handboeken – 56 à 106 euro (afh. van afstudeerrichting)
Kopiekosten – max. 10 euro
Materiaal muzisch sociaal werken – 10 euro 
Vervoersonkosten – stage en sociaal werk in internationaal perspectief

3e fase

Cursussen - 8 à 22 euro (afh. van afstudeerrichting)
Handboeken - 5 à 75 euro (afh. van afstudeerrichting)
Kopiekosten – max. 10 euro
Studiereis – 400 à 600 euro (afh. van keuzetraject)
Vervoersonkosten – stage en bachelorproef

Verder wordt verwacht dat elke student beschikt over een eigen laptop. Deze kan aangekocht worden via VIVES, maar dat hoeft niet. Een jaarabonnement op het softwarepakket Academic Software is verplicht leermateriaal voor elke student. De kostprijs bedraagt 26,90 euro. Meer info: Signpost - Academic Software | Hogeschool VIVES

Verdere informatie rond de studiekosten in het hoger onderwijs is te vinden via: www.vives.be/nl/studeren/wat-kost-studeren en https://stuvoloods.be/kortrijk/brochure-sociale-dienst

Studie- en trajectbegeleiders

Heb je al iets anders gestudeerd in het hoger onderwijs en denk je recht te hebben op vrijstellingen voor deze studie? Neem contact op met de trajectbegeleider Kaat Sabbe ([email protected]).

Of kunnen we je ondersteunen bij je functiebeperking, leerstoornis, werkstudent-, mantelzorg- of topsportstatuut? Neem dan contact op met je studiebegeleider Ans Missinne ([email protected]).

Heb je praktische vragen over het onderwijsgebeuren? Zoek je een eerste aanspreekpunt bij allerhande problemen? Neem contact op met studentenantenne Helene Cappelle ([email protected])

Zij helpen je graag verder!