Banaba zorgverbreding en remediërend leren en postgraduaat zorgleraar (Brugge)

Proficiat! Door je in te schrijven voor deze studie aan Hogeschool VIVES, kies je voor een toekomst in een heel boeiende en gevarieerde sector. We gaan samen met jou de uitdaging aan om je zo degelijk mogelijk voor te bereiden op een goede job en een geweldige baan.

Met je inschrijving heb je de eerste stap al gezet. Voor de volgende stappen vind je op deze pagina meer informatie. Toch nog onzeker over iets? Stuur ons een mailtje en dan helpen we je graag. VIVES is er voor jou.

Ontdek je campus

We heten je van harte welkom op onze moderne en groene campus. Benieuwd wat je er allemaal vindt? Via onderstaande pagina kom je alles te weten over wat jouw campus allemaal te bieden heeft: horeca, bibliotheek, ICT-voorzieningen, sport en cultuur, en uiteraard: hoe je er het makkelijkste komt.

VIVES Brugge Xaverianenstraat

Praktische informatie voor studenten die later starten

In deze bundel vind je alle praktische info voor studenten die later starten: 

Boeken en syllabi

Er is geen boekenverkoop voor de studenten van de BNBZRL en postgraduaat zorgleraar. De cursussen worden op TOLEDO elektronisch ter beschikking gesteld. Indien er voor een module een boek moet aangekocht worden, kan je hiervoor terecht bij de campus van de Standaard Boekhandel. Je wordt hiervan via de docent op de hoogte gebracht. 

Opdoen van praktijkervaring

De praktijkervaringen maken deel uit van elk van de opleidingsonderdelen of modules van de opleiding. Wie niet in een school werkt, moet – als onderdeel van de opleiding – praktijkervaring opdoen in een zorgfunctie gedurende één volledige dag per gevolgd studiepunt. De dagen worden gespreid a rato van één dag praktijkervaring per week. We rekenen voor 1 dag ongeveer 7 uur. Voorbeelden:

  • Voor studenten BNB ZRL die het volledige traject volgen, is dit ongeveer 30 dagen van ongeveer 7 uur per academiejaar.
  • Voor studenten BNB ZRL die slechts een paar vakken opnemen is dat 7 uren (of 1 dag) per opgenomen studiepunt.
  • Voor studenten van het postgraduaat zorgleraar is dat 7 uren (of 1 dag) per opgenomen studiepunt.
  • De praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen.

Voor wie op een school werkt, geldt deze tewerkstelling als praktijkervaring. Als je slechts deeltijds werkt in een school, vul je dat ook deeltijds aan met het opdoen van praktijkervaring. Voorbeelden:

  • Je werkt 50 % in een school en je neemt 30 studiepunten op van de BNB ZRL.  Dan zal je nog 15 dagen extra praktijkervaring opdoen in een stageschool (dit kan de school zijn waar je bent tewerkgesteld).
  • Je werkt 50 % in een school en je volgt de opleiding Postgraduaat Zorgleraar van 24 studiepunten. Dan zal je nog 12,5 dagen extra praktijkervaring opdoen in een stageschool.

Studenten die de initiële lerarenopleiding combineren met de opleiding BNBZRL of het Postgraduaat Zorgleraar mogen 4 dagen praktijkervaring aanrekenen als ze een ingroeistage doen.

Als je werkloos bent als leraar, loop je stage in een stageschool. Indien de praktijkervaring wordt onderbroken door een tijdelijke werkopdracht in een onderwijscontext, meld je dit in je agenda. Denk ook aan de communicatie met de school waar je je praktijkervaring opdoet. Breng hen tijdig op de hoogte! De tijdelijke werkopdracht mag je meetellen als praktijkervaring: hier geldt de regel dat 1 week werken in een schoolcontext, meetelt als 1 dag praktijkervaring voor de BNBZRL of voor het Postgraduaat Zorgleraar.

Als je twijfelt aan de juiste hoeveelheid praktijkervaring, neem je steeds contact op met de opleidingscoördinator via [email protected].

Op het moment dat de contacturen van de vakken aan de orde zijn, zal je via de gastdocent geïnformeerd worden over de opdracht die bij het vak hoort. De opdrachten zijn steeds praktijkgericht en dus is het nodig om praktijkervaringen te kunnen opdoen om deze opdrachten te kunnen vervullen. Praktijkervaringen zijn het geheel van activiteiten die je uitvoert in de context van een school, van een klas, van een groepje kinderen of van het individuele kind. Zowel het observeren, het participeren als het zelf uitvoeren van initiatieven zijn hier aan de orde. Maak het opdoen van praktijkervaringen ook uitdagend door variatie te voorzien. Blijf bijvoorbeeld niet bij het observeren, maar benut ook de kansen om zelf activiteiten uit te voeren in het kader van zorg.

Bij de aanvang van het academiejaar zul je nog niet direct zicht hebben op de verschillende praktijkopdrachten. Dat zou enerzijds te overrompelend zijn, waardoor wij alvast kiezen voor een geleidelijk opbouwen van de praktijkopdrachten. Anderzijds is het ook zo dat de vakinhouden vaak vereist zijn om op een efficiënte en effectieve manier de opdrachten te kunnen vervullen.

In de bijlage vind je alvast een aanvraagbrief en een toestemmingsformulier waarmee je eventueel al een stageschool kan aanvragen. Het toestemmingsformulier mag je dan bij de start van het academiejaar bezorgen aan de opleidingscoördinator. Je kan echter gerust na de start van het academiejaar nog je stage aanvragen:

Ben je komend schooljaar voltijds aan het werk, dan hoef je geen aanvullende praktijkervaring aan te vragen en vul je het document ‘formulier van tewerkstelling’ in, dat je eveneens hieronder terugvindt. Ook dit document bezorg je dan bij de start van het academiejaar aan de opleidingscoördinator.

Studie- en trajectbegeleiders

Heb je al iets anders gestudeerd in het hoger onderwijs en denk je recht te hebben op vrijstellingen voor deze studie? Of kunnen we je ondersteunen bij je functiebeperking, leerstoornis, werkstudent-, mantelzorg- of topsportstatuut? Neem dan contact op met je studie- en trajectbegeleider. Zij helpen je graag verder!

Studie- en trajectbegeleiders onderwijs