Proficiat! Door je in te schrijven voor deze studie aan Hogeschool VIVES, kies je voor een toekomst in een heel boeiende en gevarieerde sector. We gaan samen met jou de uitdaging aan om je zo degelijk mogelijk voor te bereiden op een goede job in het onderwijs.

Met je inschrijving heb je de eerste stap al gezet. Voor de volgende stappen vind je op deze pagina meer informatie. Toch nog onzeker over iets? Stuur ons een mailtje en dan helpen we je graag. VIVES is er voor jou.

Ontdek je campus

We heten je van harte welkom op onze moderne en groene campus. Benieuwd wat je er allemaal vindt? Via onderstaande pagina kom je alles te weten over wat jouw campus allemaal te bieden heeft: horeca, bibliotheek, ICT-voorzieningen, sport en cultuur, en uiteraard: hoe je er het makkelijkste komt.

Starttoets

Je bent ingeschreven voor de lerarenopleiding voor academiejaar 2023-2024. Hierdoor ben je verplicht een starttoets voor het vak Nederlands af te leggen.
Zo krijgen we een beter zicht op jouw startniveau.

 • Je kan je vanaf 22 mei 2023 inschrijven voor de starttoets Nederlands door je te registeren op het platform.
 • Je kan de starttoets afleggen tijdens een van de afnamemomenten in de volgende vensters: 26/06/2023 tot en met 08/07/2023 of 04/09/2023 tot en met 16/09/2023 of 16/10/2023 tot en met 21/10/2023. De concrete afnamemomenten zijn beschikbaar op het starttoetsplatform nadat je je geregistreerd hebt. Let op! Je hebt tot vijf werkdagen voor elk afnamemoment om je in te schrijven. Zorg er dus voor dat je je tijdig registreert.
 • Niet geslaagd? Geen nood! Als je het streefcijfer voor Nederlands niet behaalt, kan je toch starten. In dit geval volg je een online remediëringstraject tijdens het eerste jaar.

Meer informatie: Starttoets lerarenopleiding | De Vlaamse Hogescholenraad

Heb je vragen over de resultaten van de instaptoets of twijfel je aan de haalbaarheid van de opleiding? Neem dan contact op met onze studie- en trajectbegeleider, Evelien Theuninck ([email protected]).

Praktische informatie voor studenten om het academiejaar te starten

De lessen starten officieel op maandag 18 september 2023. De week voordien vinden de introductiedagen plaats. Op die dag ontmoet je jouw medestudenten en krijg je alle praktische info om een goede start te maken. Hieronder vind je de planning: 

Eerste opleidingsfase

 • donderdag 14 september: onthaal om 9.30 uur. De sessies starten om 9.45 uur en eindigen om 16 uur. 

Tweede opleidingsfase

 • dinsdag 12 september: online advies individuele trajecten via MS Teams op afspraak met de studie- en trajectbegeleider
 • donderdag 14 september: de sessies starten om 9.30 uur en eindigen om 12 uur
 • vrijdag 15 september: contact met mentor stageplaats diversiteitsstage en keuzestage 

Derde opleidingsfase

 • dinsdag 12 september: online advies individuele trajecten via MS Teams op afspraak met de studie- en trajectbegeleider
 • donderdag 14 september: de sessies starten om 9.30 uur en eindigen om 12.30 uur
 • vrijdag 15 september: contact met mentor stageplaats diversiteitsstage en keuzestage 

ZIJ-INSTROMERS

We verwelkomen de zij-instromers die ingeschreven zijn in onderstaande opleidingen op woensdag 13 september 2023. De sessies starten om 14 uur en eindigen om 16 uur.

 • EBASO twee onderwijsvakken in de reguliere opleiding 180 SP (enkel flextraject) -> Wie dat wenst kan ook kiezen voor het uitgebreidere introductiemoment van de eerste opleidingsfase op donderdag 14 september 2023.
 • EBASO twee onderwijsvakken na bachelor of master 120 SP (in dagonderwijs of flextraject)
 • EBASO één onderwijsvak na bachelor of master + BPB 45 SP (in dagonderwijs of flextraject)

FLEXTRAJECT

Het flexibel traject richt zich specifiek op zij-instromers en bestaat uit een combinatie van dagonderwijs en begeleide zelfstudie. Je kan (deels) los van tijd en ruimte studeren door live of soms ook online lessen mee te pikken wanneer dat voor jou past en ook in november of maart, dus buiten de vaste examenperiodes in januari en juni, examen af te leggen. De stage wordt in overleg met de stagecoördinator op maat georganiseerd: wat is voor jou mogelijk en in welke periodes? Dat betekent dat je zelf het tempo van je opleiding bepaalt en de mogelijkheid hebt om je studie vorm te geven volgens jouw persoonlijke situatie (job, gezin, functiebeperking, topsportstatuut…). We adviseren je om bij de start van het academiejaar voor een (voor jou) haalbaar pakket opleidingsonderdelen te kiezen, daarna kun je tot eind mei nog opleidingsonderdelen bijboeken (opleidingsonderdelen schrappen houdt gevolgen in voor leerkrediet, studiegeld…).

Je zal hier (in de loop van augustus) een uitgebreide informatiebrochure met alle praktische informatie kunnen raadplegen.

CONTACTPERSONEN 

Stage

Stage of praktijkvorming is de kern van je opleiding! Wat je in de lessen leert, leer je in de praktijk ook uitvoeren. Wat je in de praktijk ervaart, wordt in de lessen besproken. In elke opleidingsfase plaatsen we tijdens de stage andere leerdoelen centraal.

In de eerste opleidingsfase ligt de nadruk op een aantal basisvaardigheden: contact met de leerlingen, vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, taal, … Vanaf de eerste weken leer je de verschillende delen van een les kennen en ga je zelf aan de slag om stukjes voor te bereiden. Je komt ook in contact met de praktijk. Eerst door observatie en het bijwonen of bekijken van demonstratielessen, daarna door microteaching, dit is lesgeven aan een groepje medestudenten. Je wordt door ons gekoppeld aan een partnerschool waar je gedurende de eerste opleidingsfase 3 keer een week stage zal lopen. Dit wordt uiteraard stapsgewijs opgebouwd en in semester 2 zal je daar uiteindelijk ook je eerste lessen zelfstandig geven.

Voor het Katholiek onderwijs verlopen de aanvragen via een Vlaanderenbreed systeem. Je mag dus doorgaans zelf geen contact opnemen met scholen, ook niet voor je aan de opleiding begint. Tijdens de instapdagen verneem je daar alles over.

In de tweede opleidingsfase ga je voor langere tijd op stage: zes weken, gespreid over twee stageperiodes, waarvan één in ieder semester. Je blijft je vakinhoudelijke kennis uitbreiden.

In de derde opleidingsfase krijg je verder de kans om je activiteiten in te passen in een langere tijdsplanning. In het vijfde semester is er een stage van drie weken, in het zesde semester is er een keuzestage van twee weken (proeven van onderwijsvormen als het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs, het ziekenhuisonderwijs, ...) en een zes weken durende zelfstandige ingroeistage. Naast de stage in een school bieden we je ook een vrij in te vullen kans tot ervaring in educatief werk binnen andere organisaties en diensten. Tenslotte heb je ook de mogelijkheid om dit zesde semester in een internationale context door te brengen.

Cursus- en boekenverkoop

De boeken- en cursuslijsten voor zowel het eerste als het tweede semester (de lijsten voor het tweede semester worden eind januari gepubliceerd) kan je terugvinden op Toledo onder de community ‘OND Infokanaal onderwijs - campus Brugge’ in het mapje ‘Documenten’. In het document ‘Instructies aankoop studiemateriaal’ kan je terugvinden hoe het studiemateriaal aangekocht kan worden. De boeken- en cursussenverkoop verloopt momenteel via online bestelling, dit geldt ook voor het aankopen van studiemateriaal uit het eerste semester.

Ontmoetingsdagen

Elke eerstejaars voor jaar 2023-2024 is van harte welkom voor een heerlijke driedaagse vol activiteiten, plezier en nieuwe vriendschappen. Dat alles dicht bij 't bos, meer bepaald in Zedelgem. De perfecte manier om de vakantie af te sluiten en het schooljaar af te trappen! Inschrijven kost je 65 € all-in (behalve wat extra geld voor drankjes 's avonds) en kan via deze link.

Studiekosten

Er komt binnenkort een geactualiseerd overzicht van de studiekosten voor de opleiding (per onderwijsvak). 

Studie- en trajectbegeleiders

Heb je al iets anders gestudeerd in het hoger onderwijs en denk je recht te hebben op vrijstellingen voor deze studie? Of kunnen we je ondersteunen bij je functiebeperking, leerstoornis, werkstudent-, mantelzorg- of topsportstatuut? Neem dan contact op met je studie- en trajectbegeleider. Zij helpen je graag verder!