Proficiat! Door je in te schrijven voor deze studie aan Hogeschool VIVES, kies je voor een toekomst in een heel boeiende en gevarieerde sector. We gaan samen met jou de uitdaging aan om je zo degelijk mogelijk voor te bereiden op een goede job in het onderwijs.

Met je inschrijving heb je de eerste stap al gezet. Voor de volgende stappen vind je op deze pagina meer informatie. Toch nog onzeker over iets? Stuur ons een mailtje en dan helpen we je graag. VIVES is er voor jou.

Ontdek je campus

We heten je van harte welkom op onze moderne en groene campus. Benieuwd wat je er allemaal vindt? Via onderstaande pagina kom je alles te weten over wat jouw campus allemaal te bieden heeft: horeca, bibliotheek, ICT-voorzieningen, sport en cultuur, en uiteraard: hoe je er het makkelijkste komt.

Starttoetsen

Je bent ingeschreven voor de lerarenopleiding voor academiejaar 2023-2024. Hierdoor ben je verplicht een starttoets voor het vak Nederlands af te leggen.
Zo krijgen we een beter zicht op jouw startniveau.

 • Je kan je vanaf 22 mei 2023 inschrijven voor de starttoets Nederlands door je te registeren op het platform.
 • Je kan de starttoets afleggen tijdens een van de afnamemomenten in de volgende vensters: 26/06/2023 tot en met 08/07/2023 of 04/09/2023 tot en met 16/09/2023 of 16/10/2023 tot en met 21/10/2023. De concrete afnamemomenten zijn beschikbaar op het starttoetsplatform nadat je je geregistreerd hebt. Let op! Je hebt tot vijf werkdagen voor elk afnamemoment om je in te schrijven. Zorg er dus voor dat je je tijdig registreert.
 • Niet geslaagd? Geen nood! Als je het streefcijfer voor Nederlands niet behaalt, kan je toch starten. In dit geval volg je een online remediëringstraject tijdens het eerste jaar.

Als student voor de lerarenopleiding lager onderwijs leg je naast de starttoets Nederlands, bijkomend een starttoets voor Frans en wiskunde af.
Deze starttoetsen kan je gewoon van thuis uit online afleggen. Als je het streefcijfer voor wiskunde of Frans niet behaalt, kan je toch starten. Een online remediëringstraject volgen is hiervoor niet verplicht. 

Meer informatie: Starttoets lerarenopleiding | De Vlaamse Hogescholenraad

Heb je vragen over de resultaten van de instaptoets of twijfel je aan de haalbaarheid van de opleiding? Neem dan contact op met onze studie- en trajectbegeleider, mevrouw Elise Ryckebusch ([email protected]).

Praktische informatie voor studenten om het academiejaar te starten

De lessen starten officieel op maandag 18 september 2023. De week ervoor vinden er introductiedagen plaats. Op die dag ontmoet je jouw medestudenten en krijg je alle praktische info om een goede start te maken. 

Hierbij vind je de planning: 

Eerste opleidingsfase: 

 • donderdag 14 september: onthaal om 9 uur (sessies tussen 9.15-16 uur)
 • vrijdag 15 september: sessies starten om 10.30 uur en eindigen om 16.30 uur 
 • maandag 18 september: sessies starten om 8.30 uur en eindigen om 17 uur 

Tweede opleidingsfase:

 • donderdag 14 september: sessies om 8.30 uur en eindigen om 16 uur
 • vrijdag 22 september: stages aanvragen in West-Vlaanderen (katholiek onderwijs)

Derde opleidingsfase: 

 • dinsdag 12 september: start om 9 uur en eindigen om 13 uur
 • donderdag 14 september: observatie en participatie 1e leerjaar
 • vrijdag 15 september: observatie en participatie 1e leerjaar
 • vrijdag 22 september: stages aanvragen in West-Vlaanderen (katholiek onderwijs)

Voor studenten die reeds een diploma hebben: 

 • donderdag 14 september: onthaal om 9 uur (sessies starten om 9.15 en eindigen om 15.30 uur)
 • vrijdag 15 september: culturele activiteit tussen 13.30-17 uur

Contactpersonen

Stagecoördinator 1 EBALO en coach verkorte trajecten: Liesbet Dufour: [email protected]

Stagecoördinator 2 en 3 EBALO:

Studie- en trajectbegeleider: Elise Ryckebusch: [email protected]

Opleidingshoofd EBALO: Sofie Pottier: [email protected]

Stage

Stage of praktijkvorming is het kernstuk van de opleiding. Je besteedt tijdens de gehele opleiding minimum 45 studiepunten aan stage. Wat je in de lessen leert, leer je in de praktijk uitvoeren. En wat je in de praktijk ervaart, wordt in de lessen besproken. Elk jaar van je opleiding plaatsen we daarbij andere leerdoelen centraal.

In de eerste opleidingsfase word je samen met een vijftal medestudenten aan een stageschool toegewezen. Dit betekent dat je zelf geen stageplaats hoeft te zoeken: de stagescholen worden door de opleiding vastgelegd. Je loopt het hele jaar stage in dezelfde school.

In het eerste semester ga je er om de twee weken op stage op maandag. Op maandag staan er dus geen lessen geprogrammeerd op de hogeschool, want maandag is praktijkdag. Je maakt op stage kennis met de school, het leerkrachtenteam en de leerlingen van verschillende klassen. Je krijgt de kans om heel wat te observeren, te participeren, eenvoudige activiteiten te geven en geleidelijk aan ook zelf enkele lessen te geven. Op de andere maandagen word je voorbereid op je stage door het volgen van demonstratielessen (gegeven door tweedejaarsstudenten) en het voorbereiden van activiteiten in kleine groep. In ieder geval kom je vanaf de eerste week in contact met de praktijk.

In het tweede semester ga je elke maandag op stage. Je wordt dan toegewezen aan een stageklas gedurende 3 maandagen. Na deze 3 maandagen ga je opnieuw voor 3 maandagen naar een andere stageklas. Op die maandagen geef je telkens minimum 2 lessen zelf en de resterende tijd vul je in met observeren en participeren. Een aantal van de lessen die je zelf geeft, worden gevolgd door de docenten. In deze periode krijg je veel feedback en begeleiding als voorbereiding op je week stage. Na de paasvakantie doe je namelijk een (ruime) week stage in nog een andere stageklas. Tijdens deze stageweek geef je ongeveer de helft van het aantal lestijden zelf.

Vanaf de tweede opleidingsfase blijf je gedurende een langere periode in dezelfde klas en worden de stageperiodes geleidelijk aan uitgebreid. De eerste stage is een stage in het tweede leerjaar en bestaat uit enkele observatiedagen en drie stageweken. Later volgt een stageperiode in het vijfde leerjaar van eveneens drie stageweken. De scholen voor de twee stages in de tweede opleidingsfase zoek je zelf.

In de derde opleidingsfase krijg je de kans om je activiteiten in te passen in een langere tijdsplanning. Alle stages worden zelf gekozen. Je hebt drie weken stage eerste leerjaar, drie weken stage buitengewoon onderwijs of in een diverse school, tien dagen sneeuwklasstage of een alternatieve stage, tien dagen stage binnen de keuzemodule en zes weken stage op het einde van de opleiding. Sommige studenten kiezen hier een traject buiten Vives (b.v. Erasmus (studeren of stage binnen Europa), intercontinentale samenwerking), waardoor hun stage er wat anders uitziet.

Cursus- en boekenverkoop

De boeken- en cursuslijsten voor zowel het eerste als het tweede semester (de lijsten voor het tweede semester worden eind januari gepubliceerd) kan je terugvinden op Toledo onder de community ‘OND Infokanaal onderwijs - campus Brugge’ in het mapje ‘Documenten’. In het document ‘Instructies aankoop studiemateriaal’ kan je terugvinden hoe het studiemateriaal aangekocht kan worden. De boeken- en cursussenverkoop verloopt momenteel via online bestelling, dit geldt ook voor het aankopen van studiemateriaal uit het eerste semester.

Ontmoetingsdagen

Elke eerstejaars voor jaar 2023-2024 is van harte welkom voor een heerlijke driedaagse vol activiteiten, plezier en nieuwe vriendschappen. Dat alles dicht bij 't bos, meer bepaald in Zedelgem. De perfecte manier om de vakantie af te sluiten en het schooljaar af te trappen! Inschrijven kost je 65 € all-in (behalve wat extra geld voor drankjes 's avonds) en kan via deze link.

Studiekosten

1e fase

 • Boeken en cursussen: 510 euro
 • Tekenpakket: 37 euro
 • Materiaal bekpop: 5 euro 
 • Digitale leerplannen: 15 euro
 • Studiereis Brussel en Rijsel (1 week): 202 euro

Totaal : 469 euro

2e fase

 • Boeken en cursussen: 120 euro
 • Digitale leerplannen: 15 euro
 • bezoeken: 25 euro
 • Studiereis: Luik: 300 euro/ Zwolle: 390 euro/ Zweden: 400

Totaal: afhankelijk studiereis

3e fase

 • Boeken en cursussen: 100 euro
 • Digitale leerplannen: 15 euro
 • Keuzemodule: ongeveer 15 euro (afhankelijke van keuzemodule)
 • Studiereis Rotterdam (keuzetraject superdiversiteit): 275 euro
 • onderwijs op maat: 15 euro

Totaal: 145 euro + keuzetraject

Studie- en trajectbegeleiders

Heb je al iets anders gestudeerd in het hoger onderwijs en denk je recht te hebben op vrijstellingen voor deze studie? Of kunnen we je ondersteunen bij je functiebeperking, leerstoornis, werkstudent-, mantelzorg- of topsportstatuut, combinatie studeren en gezin, ... ? Neem dan contact op met je studie- en trajectbegeleider. Zij helpen je graag verder!