Start je studie aan VIVES: banaba buitengewoon onderwijs op afstand

Proficiat! Door je in te schrijven voor deze studie aan Hogeschool VIVES, kies je voor een toekomst in een heel boeiende en gevarieerde sector. We gaan samen met jou de uitdaging aan om je zo degelijk mogelijk voor te bereiden op een goede job en een geweldige baan.

Met je inschrijving heb je de eerste stap al gezet. Voor de volgende stappen vind je op deze pagina meer informatie. Toch nog onzeker over iets? Stuur ons een mailtje en dan helpen we je graag. VIVES is er voor jou.

Onthaaldag

Programma

De onthaaldag van afstandsderwijs gaat door op de campus in Kortrijk (Doorniksesteenweg 145).  We verwachten je op volgend moment. Tijdens deze onthaaldag krijg je alle informatie om de opleiding goed te starten.

We verzoeken je om in te schrijven voor deze onthaaldag. Dat kan via dit inschrijvingsformulier

Afstandsonderwijs

zaterdag 19 september, 9.00 -13.00 u./15.00 u./16.00 u.*

*Belangrijk!  Studenten afstandsonderwijs die:

  • De opleiding in 1 jaar volgen en reeds werken in BuO blijven tot 15.00 u.

  • De opleiding in 1 jaar volgen en nog niet werken in BuO (= traject met GPV) blijven tot 16.00 u.

In de week voor de onthaaldag(en) mag je van ons nog een bevestiging en laatste richtlijnen in je mailbox verwachten (e-mailadres wordt gevraagd bij de inschrijving voor de onthaaldag). Op dit moment gaan we ervan uit dat we elkaar persoonlijk op de campus in Kortrijk kunnen ontmoeten. Indien er omwille van COVID-19 toch nog digitaal moet worden gegaan, brengen we je daar eveneens tijdig van op de hoogte.

EVK-procedure

Je surft naar www.vives.be/evkonline voor de verplichte vrijstellingsprocedure. Je maakt er een EVK-dossier op. Zo kom je je programma te weten.  Maak hier zo snel mogelijk werk van nadat je bent ingeschreven. Zo heb je bij de start van het academiejaar al meteen zicht op welke opleidingsonderdelen er in je individueel studieprogramma zullen zitten.

Geïntegreerde praktijkvorming

In de opleiding is je ervaring met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (in het buitengewoon onderwijs of gewoon onderwijs bij leerlingen in zorgfase 2 en 3) het uitgangspunt van alle opleidingsonderdelen. Veel studenten zijn reeds tewerkgesteld in een school voor buitengewoon onderwijs en combineren deze job met de opleiding. 

Wie niet in het (buitengewoon) onderwijs werkt, moet in het kader van de opleiding praktijkervaring opdoen. Dit werd niet vertaald in afzonderlijke opleidingsonderdelen, maar in een aandeel praktijk in elk opleidingsonderdeel, wat werd samengevoegd in een Geïntegreerde Praktijkvorming (GPV).

Voor studenten die niet in het onderwijs werken, is er een uitgebreide GPV in buitengewoon onderwijs.

Studenten die de opleiding volgen vanuit een job in het gewoon onderwijs, kunnen de praktijkervaring die ze in de eigen klas of school hebben met leerlingen uit zorgfase 2 of 3 inbrengen in de opleiding. Er wordt op een flexibele manier gezocht hoe kennismaking met de eigenheid van het buitengewoon onderwijs kan ingevuld worden. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt. 

Studenten die een job hebben in het buitengewoon onderwijs of als ondersteuner, doen de praktijkervaring volledig op via hun job. Zij doen geen GPV.

Studenten die GPV geheel of gedeeltelijk moeten opnemen, nemen VOOR DE START VAN DE OPLEIDING contact op met [email protected] om informatie en documenten te ontvangen over deze verplichte GPV.

Internationalisering

In de opleiding zijn er verschillende mogelijkheden om te proeven van het buitenland. Wil je een buitenlandse ervaring opdoen via ERASMUS of ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, contacteer dan zo snel mogelijk [email protected]. Zij zal je de info bezorgen.

Cursus- en boekenverkoop

Studeer je via afstandsonderwijs, dan bestel je de cursussen zelfstandig via de webshop: www.vives.be/webshop. Je koopt een pdf-bestand van de cursus aan en kan kiezen om bijkomend ook een gedrukte versie te bestellen. Handboeken kan je eveneens via de webshop aankopen.

Wanneer je individueel studieprogramma (ISP) nog niet helemaal is ingevuld, dan zie je ALLE cursussen uit de opleiding. Bestel enkel de cursussen van de vakken waarvoor je ingeschreven bent dit academiejaar!

Niet alle vakken hebben een aan te kopen cursus. Soms is er een praktijkgids die je vindt op Toledo, of is de Toledo-omgeving als cursus ingericht. Vind je een opleidingsonderdeel niet terug in de webshop, of vind je geen cursus terug bij een vak, controleer dan op Toledo de studiewijzer van het vak.  Daar zie je of er een cursus moet aangekocht worden of niet.

Studiekosten

Welke cursussen en handboeken je al dan niet moet aankopen, hangt af van je ISP.
Een vaste kost is alvast het softwarepakket van Signpost - Academic Software.

Studie- en trajectbegeleiders

Bleek uit je EVK-dossier dat je recht hebt op vrijstellingen? Of kunnen we je ondersteunen bij je functiebeperking, leerstoornis, werkstudent-, mantelzorg- of topsportstatuut? Heb je vragen over de haalbaarheid van de combinatie werk, gezin, opleiding en weet je niet hoeveel studiepunten je best in je programma opneemt? Neem dan contact op met je studie- en trajectbegeleider. Zij helpt je graag verder!

Studie- en trajectbegeleiders onderwijs

Lesbevoegdheid

Voor wie geen vooropleiding in onderwijs heeft en het Bewijs Pedagogische Bekwaamheid wil verwerven, is een combinatie van de banaba BuO en een (verkorte) educatieve bachelor mogelijk. Hierover kan je meer info verkrijgen bij de opleidingscoördinator. Het volgen van de opleidingsonderdelen didactiek volstaat niet om het Bewijs Pedagogische Bekwaamheid te verwerven.