Doelstellingen van het Spellenarchief

De laatste jaren duiken steeds meer nieuwe gezelschapsspellen op in de winkels. Deze vallen niet alleen op door hun aantrekkelijke vormgeving of thematische inkleding, maar ze zijn ook soms inhoudelijk erg uitdagend. Gezelschapsspellen zijn duidelijk véél meer geworden dan louter tijdverdrijf.

Waarom een archief van spellen?

Het ruime aanbod zorgt ervoor dat heel wat kinderen en jongeren thuis opnieuw in contact komen met de betere spellen. Ook in de klas als in voorzieningen bieden spellen tal van interessante mogelijkheden. Jammer genoeg worden spellen maar al te vaak als ‘opvulactiviteit’ gebruikt voor dode momenten. Vooral aan het eind van de week of nog duidelijker net voor een vakantie verschijnen spellen op de schoolbanken … Leuk en gemakkelijk maar hopelijk slechts het begin.

Dat een gezelschapsspel een uiterst geschikte maar delicate didactische werkvorm is, valt niet te betwijfelen. Het daagt kinderen uit en opent deuren. Denk maar aan: taalvaardigheid, wiskundig inzicht, socio-emotionele ontwikkeling, leren leren … Reden genoeg dus om spellen te integreren in het dagelijks klasgebeuren, maar ook tijdens oefensessies. De spellen worden onderzocht op hun bruikbaarheid in lessen op alle onderwijsniveaus. Onze studenten van de lerarenopleiding leren die spellen niet alleen integreren in hun lessen, ze leren ze ook aanpassen in functie van het stimuleren van specifieke leerprocessen.

Concrete doelstellingen

1. Ontsluiten van het spellenbestand

 • vervolledigen van het aanwezige bestand (meer dan 20.000 gezelschapsspellen, artikels, boeken e.a.)
 • archiveren en bijhouden van de relevante gegevens van nieuwe en oudere spellen
 • samenstellen van een uitgebreide database met heel veel relevante informatie voor vrije tijd en onderwijs
 • informatieve website (meer dan 100.000 bezoekers!) die uitgebouwd wordt naar het onderwijs toe
 • uitleenbestand: het ter beschikking stellen van 3000 spellen aan studenten, docenten en contactscholen via de bibliotheek van campus Brugge

= een uitgebreid informatiecentrum

 2. Vorming en navorming

 • nascholingen voor leerkrachten in basis- en secundair onderwijs; individuele en teamgerichte
 • navormingen voor medewerkers uit de zorgsector; individuele en teamgerichte
 • navormingen uit eigen programma of op maat samengesteld
 • studiegebiedoverschrijdend: niet alleen de opleindingen uit studiegebied Onderwijs, ook ergotherapie, logopedie, taaldocenten uit andere opleidingen e.a.
 • hogeschooloverschrijdend: niet alleen VIVES!
 • netoverschrijdend: zowel actief in vrij als in gemeenschapsonderwijs
 • in samenwerking met andere diensten

= een actief doe- en leercentrum

3. Onderzoek

 • actieonderzoek (door studenten en lectoren) d.m.v. reflecterend ervaringsleren
 • begeleiden van onderzoeksopdrachten en bachelorproeven uit uiteenlopende opleidingen van VIVES en tal van andere hogescholen
 • samen met contactscholen (op niveau basisonderwijs)  en contactinstellingen (zorgsector) spellen grondig uittesten en evalueren op hun inzetbaarheid
 • samenwerken met verschillende uitgeverijen van gezelschapsspellen
 • verrichten van eigen onderzoek: o.a. inzake classificatie, beoordeling en klasgebruik
 • gesubsidieerd projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO): “Didactisch verantwoorde integratie van wiskundespellen in de drie graden van de lagere school.”
 • actief lid van ‘International Board Games Studies’ (deelname aan internationale congressen)
 • internationale contacten met andere archieven, o.a. Deutches Spiele-Archiv in Marburg

= een studie- en onderzoekscentrum

4. Inspelen op vragen van buitenaf

 • tal van vragen ter ondersteuning van bepaalde activiteiten in de zorgsector
 • actieve samenwerking met scholen voor buitengewoon onderwijs bij het ontplooien van spelactiviteiten voor kinderen met autisme
 • educatieve ondersteuning van gezelschapsspellenafdeling Speelgoedmuseum Mechelen
 • infocentrum voor spellenclubs, auteurs, journalisten
 • maatschappelijk dienstbetoon voor de vrijetijdsspeler

= een maatschappijgericht centrum