vervolgopleidingen gezondheidszorg voor afgestudeerden sociaal-agogisch werk

Vervolgopleidingen gezondheidszorg voor afgestudeerden sociaal-agogisch werk aan VIVES Zuid

Afgestudeerd met een bachelordiploma in het studiegebied sociaal-agogisch werk? Op zoek naar een vervolgopleiding waarmee je je verder kunt bekwamen binnen je vakgebied maar tegelijk je horizon kunt verruimen?

Bijscholen

Voor wie wat werkervaring heeft is er een mogelijkheid tot instromen in het postgraduaat referent palliatieve zorg. Afgestudeerden met een opleiding orthopedagogie kunnen instromen in het postgraduaat dieren in de hulpverlening. Voor andere diploma's sociaal-agogisch werk wordt de toegang op dit moment onderzocht.

Of je kunt ook intekenen op een EHBO-opleiding om in je werkcontext een extra troef te hebben. De mogelijkheden voor instap in het postgraduaat zorgcoördinatie in de eerste lijn worden eveneens op dit moment onderzocht.

Vervolgopleidingen sociaal-agogisch werk

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Verkorte studieroute verpleegkunde

Studenten sociaal-agogisch werk kunnen een verkorte studieroute volgen voor de opleiding verpleegkunde op afstand. Wil je dagelijks naar huis gaan met het gevoel dat je een onmisbare bijdrage hebt geleverd? Dan is deze verkorte opleiding verpleegkunde voor jou!

Postgraduaat referent palliatieve zorg

De opleiding sluit aan bij de basisopleiding palliatieve zorg en is een verdere uitdieping van specifieke aspecten van palliatieve zorg. Naast het aanreiken van inzichten en kaders, wordt er vooral ervaringsgericht gewerkt om te groeien in deskundigheid in het bewogen omgaan met palliatieve bewoners en familie

Postgraduaat dieren in de hulpverlening

In een veranderend zorglandschap waar professionalisering en innovatie troef zijn, spelen dieren meer en meer een belangrijke rol. De therapeutische effecten die dieren op mensen hebben werden doorheen de jaren wetenschappelijk gedocumenteerd. Steeds meer verschillende diersoorten geven zorg- en welzijnsorganisaties kleur en verbeteren er het therapeutische aanbod.