graffiti

sociaal-cultureel werk

Bachelor in het sociaal werk, afstudeerrichting sociaal-cultureel werk aan VIVES Zuid

De samenleving versterken als bruggenbouwer!

Jij blinkt uit in het verbinden van mensen, je durft dingen in vraag stellen en wil verandering helpen realiseren.

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Mensen versterken. Voor een meer rechtvaardige samenleving.
Straat tekening

Een sociaal cultureel werker staat dicht bij de mensen. Je helpt mee de tafels en stoelen klaar te zetten voor de vergadering, de workshop,…  

Een sociaal cultureel werker maakt mensen sterker. Je geeft een schouderklopje of steekt samen een vuist op als iets niet loopt zoals het hoort. 

Een sociaal cultureel werker streeft naar verandering en meer sociale rechtvaardigheid. Je zet een actie op, organiseert een petitie, organiseert een overleg of nieuw project, ... Je blijft zoeken naar creatieve, innovatieve antwoorden voor uitdagingen, problemen van mens en maatschappij.  

Een sociaal cultureel werker werkt om de mensenrechten te garanderen en te versterken. Een opdracht die je niet op je eentje kan. Je zoekt dus steeds naar partners om samen deze verandering te kunnen waarmaken.  

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is vanaf het eerste jaar sterk praktijkgericht dankzij projectwerk in het sociaal werk en werkveldbezoeken én biedt tegelijk een algemene vorming in de humane wetenschappen. Je krijgt hierdoor een brede inleiding in het sociaal werk.

Vanaf het tweede jaar kies je een afstudeerrichting en krijg je een zeer degelijke, intensieve en persoonlijke stagebegeleiding. De opleiding heeft een zeer breed en uitgebreid netwerk van stageplaatsen en is in het werkveld gekend voor de sterke kwaliteit.

De opleiding biedt uitgebreide kansen tot internationale ervaringen en biedt keuzemogelijkheden om je te specialiseren via een keuzetraject in het derde jaar van de opleiding. De geïntegreerde bachelorproef in je laatste jaar waarbij je acht weken fulltime aan een reëel en actueel project werkt, vormt een sterk sluitstuk van de opleiding.

jeugdhuis

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr za
8u15
sociale instituties
 
sociale vaardigheden
     
10u30
Pauze
10u45
sociale instituties
 
inleiding tot het recht
 
psychologie
 
12u30
Pauze
13u30
sociale vaardigheden
sociologische basisbegrippen en -modellen
 
praktijkervaring en reflectie
   
15u30
Pauze
16u00
sociale vaardigheden
   
biologie
   
17u00
sociale vaardigheden
   
biologie
   

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

Mensen brainstormen

Hoelang doe ik over deze opleiding?

In 180 studiepunten werk, leer en ontplooi je je 180% naar een professioneel bachelordiploma.

Studeren doe je bij ons in drie academiejaren of zes semesters. Stages, praktijkvakken en trainingen staan hierbij centraal.

Studietrajectbegeleiders en lectoren binnen je opleiding staan klaar om je studieloopbaan op elk moment te ondersteunen.

In het eerste jaar word je ook binnen het opleidingsonderdeel sociale vaardigheden gecoacht in kleine groep. 

Daarnaast is er een dienst studie- en studentenbegeleiding waar je tijdens jouw volledige studietraject meer dan welkom bent.

Studenten schrijven op bord

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met stagemomenten en projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

In het laatste semester van je driejarige studie, neem je een aantal belangrijke beslissingen. Je kan een internationale les- of projectervaring opdoen. Je hebt de keuze tussen verschillende Europese bestemmingen (Erasmus) of je stelt je kandidaat voor een intercontinentaal project in landen waar we al jaren een uitwisselingservaring mee onderhouden zoals India, China, Oeganda of de VS (New York). Een extra troef van het studiegebied is de mogelijkheid om in het laatste semester een keuzetraject te volgen. Wil je je knowhow verbreden en je via interdisciplinaire discussie en lessen extra profileren, dan kan dat in de interdisciplinaire keuzetrajecten waaronder S.P.A.C.E., Samen Stad Maken, Sociale Beïnvloeding, Jong Geweld, E-society, Herstelgericht en verbindend werken,...

student SAW

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Elke student krijgt een stevige basis van het brede sociaal werk voordat er een keuze gemaakt wordt voor een afstudeerrichting en bijhorende specialisatie. De opleiding bevat een sterke en evenwichtige combinatie van theoretische kaders, vaardigheden, methodieken en praktijk. Een belangrijke  troef is het zeer brede en uitgebreid netwerk van stageplaatsen. Daarnaast staat de opleiding borg voor een zeer degelijke, intensieve en persoonlijke stagebegeleiding. In het laatste jaar is er ruimte voor een geïntegreerde bachelorproef, waarbij derdejaarsstudenten acht weken fulltime aan een reëel en actueel project werken. Dit vormt een sterk sluitstuk van de opleiding.

Studeren in het buitenland

Wil jij graag internationale ervaring opdoen? Dat kan! Op verschillende manier kan je hiervoor kiezen: buitenlandse stage, international track doorheen de opleiding, projectwerk of studeren in het buitenland, double degree, etc. Dat kan zowel binnen Europa of bij één van onze intercontinentale partners in India, China, Oeganda, de VS, etc. 

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

MV
 Quote signs

Binnen deze opleiding wordt sterk vanuit de verhalen en ervaringen van de doelgroep gewerkt. De combinatie tussen die nabijheid en anderzijds het streven naar een meer rechtvaardige samenleving vond ik heel boeiend. Ik kreeg tijdens mijn stage in Brussel de kans om een vrijetijdsproject voor jongeren uit te werken en kookmomenten te organiseren waar we aan de slag gingen met lokale voedseloverschotten. Een opleiding op mijn lijf geschreven!

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Onze campussen zijn leef- en studeercampussen. Je vindt er alle faciliteiten om je studies te ondersteunen. Niet alleen dit, maar ook het studentenleven kan al op de campus van start gaan. 

Wat na je studie sociaal-cultureel werk?
studiegebied SAW VIVES

Verder studeren

Binnen het studiegebied zijn er mogelijkheden om in 1 jaar een extra professionele bachelor te behalen (60 studiepunten) of je kan een keuzetraject (30 studiepunten) volgen om je sociaal-agogische kennis en knowhow te verbreden. Je kan via een schakelprogramma ook instappen in een academische master. Voor de opleiding sociaal werk is het schakelprogramma naar de master in het sociaal werk de meest voor de hand liggende.

student sociaal werk

Aan de slag

Met dit diploma kun je op heel wat plaatsen aan de slag: 

  • jeugdwerk: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen, specifiek jeugddiensten voor kunsteducatie,  gemeentelijke jeugddiensten, vakantie- en speelpleinwerkingen. 

  • volwassenenwerk: bewegingen , verenigingen, avansa, instellingen voor bijzondere doelgroepen, vormingscentra van vakbewegingen, lokale dienstencentra voor senioren, centra voor gezondheidsvoorlichting, ngo’s rond specifieke thema’s, zoals noord-zuid ,duurzame ontwikkeling, mensenrechten en vrouwenrechten, werking naar specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking of organisatie voor armen of ouders van jonge kinderen. 

  • cultureel werk: culturele centra, educatieve dienst van musea, bibliotheken, sociaalartistieke projecten, gemeentelijke cultuur- of vrije tijdsdiensten 

  • samenlevingsprojecten : initiatieven voor streek en/of buurtontwikkeling en buurthuizen. 

Verkorte studieroute

Een diploma na je diploma?

Wie een diploma heeft binnen het sociaal-agogisch studiegebied (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en sociale readaptatiewetenschappen) kan via een verkorte leerroute een tweede diploma behalen in 60 tot 67 studiepunten. In de meeste gevallen kan dit dus in een jaar. 

Ook wie een diploma behaalde buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk, krijgt studieduurverkorting. Wie al een bachelor of master op zak heeft, legt nog maximaal 120 studiepunten af.

student die verder studeert aan VIVES
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.