graffiti

sociaal-cultureel werk

Bachelor in het sociaal werk, afstudeerrichting sociaal-cultureel werk aan VIVES Zuid

Sociaal-cultureel werk is dé sleutel tot maatschappelijke verandering. Je bent actief in het jeugdwerk, het volwassenenwerk of in de culturele sector. Je brengt in je job mensen samen zodat zij hun ideeën helder kunnen formuleren om van daaruit de publieke opinie te kunnen beïnvloeden. Je gaat ook in overleg met allerlei overheden om je doelstellingen te bereiken. Daarnaast begeleid je educatieve activiteiten en culturele manifestaties en werk je vaak samen met vrijwilligers. Een bevlogen en enthousiasmerende job.

Waar kan ik dit studeren?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Werken voor verenigingen, sociale bewegingen en culturele instellingen
creatieve studente

Hou je ervan contacten te leggen, educatieve programma’s voor te bereiden, culturele manifestaties te organiseren? Zie je het als een deel van jouw taak om mensen samen te brengen om voor hun belangen op te komen door de publieke opinie en de overheid te beïnvloeden?

Wil je als sociaal-cultureel werker van dichtbij betrokken zijn bij verenigingen, sociale bewegingen en culturele instellingen? Vind je het fijn om met vrijwilligers samen te werken? Lijkt jou dit wel iets, dan is de afstudeerrichting sociaal-cultureel werk ideaal voor jou.

Sociaal cultureel werk studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit studeren?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Elke student krijgt een stevige basis van het brede sociaal werk (waarbij elke student een selectie basismethodieken van het sociaal werk krijgt, los van de afstudeerrichting). De opleiding bevat een sterke en evenwichtige combinatie van theoretische kaders, vaardigheden, methodieken en praktijk. 

De opleiding is sterk methodiekgericht. De geïntegreerde bachelorproef, waarbij derdejaarsstudenten acht weken fulltime aan een reëel en actueel project werken, vormt een sterk sluitstuk van de opleiding. Zeer degelijke, intensieve en persoonlijke stagebegeleiding. De opleiding heeft een zeer breed en uitgebreid netwerk van stageplaatsen. De opleiding is gekend in het werkveld voor zijn zeer sterke kwaliteit. De opleiding is, via verkorte trajecten, ook toegankelijk voor studenten die al een diploma behaalden in de sociale sector. De opleiding kan ook gevolgd worden via een zeer degelijk uitgewerkt systeem van afstandsonderwijs. Er is ook ruime aandacht voor de internationale toets binnen de opleiding.

zangeres

Hoelang doe ik over deze opleiding?

In 180 studiepunten werk, leer en ontplooi je je 180% naar een professioneel bachelordiploma. Studeren doe je bij ons in 3 academiejaren of 6 semesters. Stages, praktijkvakken en trainingen staan hierbij centraal. Studietrajectbegeleiders en lectoren binnen je opleiding staan klaar om je studieloopbaan op elk moment te ondersteunen. Daarnaast is er een dienst studie- en studentenbegeleiding waar je tijdens jouw volledige studietraject meer dan welkom bent.

student SAW

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met stagemomenten en projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

In het laatste semester van je driejarige studie, neem je een aantal belangrijke beslissingen. Je kan een internationale les- of projectervaring opdoen. Je hebt de keuze tussen verschillende Europese bestemmingen (Erasmus) of je stelt je kandidaat voor een intercontinentaal project in landen waar we al jaren een uitwisselingservaring mee onderhouden zoals India, China, Oeganda of de VS (New York). Een extra troef van het studiegebied is de mogelijkheid om in het laatste semester een keuzetraject te volgen. Wil je je knowhow verbreden en je via interdisciplinaire discussie en lessen extra profileren, dan kan dat in de interdisciplinaire keuzetrajecten waaronder S.P.A.C.E., Samen Stad Maken, Sociale Beïnvloeding, Jeugddelinquentie, Herstelgericht en verbindend werken,...

student SAW

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Elke student krijgt een stevige basis van het brede sociaal werk voordat er een keuze gemaakt wordt voor een afstudeerrichting en bijhorende specialisatie. De opleiding bevat een sterke en evenwichtige combinatie van theoretische kaders, vaardigheden, methodieken en praktijk. Een belangrijke  troef is het zeer brede en uitgebreid netwerk van stageplaatsen. Daarnaast staat de opleiding borg voor een zeer degelijke, intensieve en persoonlijke stagebegeleiding. In het laatste jaar is er ruimte voor een geïntegreerde bachelorproef, waarbij derdejaarsstudenten acht weken fulltime aan een reëel en actueel project werken. Dit vormt een sterk sluitstuk van de opleiding.

Studeren in het buitenland

In SAW krijg je de mogelijkheid een buitenlandse stage te volgen. Een internationale les- of projectervaring opdoen? Dat kan! Je hebt de keuze tussen verschillende Europese bestemmingen (Erasmus) of je stelt je kandidaat voor een intercontinentaal project in landen waar we al jaren een uitwisselingservaring mee onderhouden zoals India, China, Oeganda of de VS (New York).

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

MV
 Quote signs

Binnen deze opleiding richten we ons vooral op het verenigingsleven, vrijetijdswerk, jeugdwerk, cultuur- en kunstparticipatie. Voor mij was dit een evidente studiekeuze, aangezien ikzelf heel betrokken en geëngageerd ben.

Lesinhoud
jeugdhuis

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr
8u15
sociale instituties
 
sociale vaardigheden
   
10u30
Pauze
10u45
sociale instituties
 
inleiding tot het recht
 
psychologie
12u30
Pauze
13u30
sociale vaardigheden
sociologische basisbegrippen en -modellen
 
praktijkervaring en reflectie
 
15u30
Pauze
16u00
sociale vaardigheden
   
biologie
 
17u00
sociale vaardigheden
   
biologie
 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie sociaal-cultureel werk?
studiegebied SAW VIVES

Verder studeren

Binnen het studiegebied zijn er mogelijkheden om in 1 jaar een extra professionele bachelor te behalen (60 studiepunten) of je kan een keuzetraject (30 studiepunten) volgen om je sociaal-agogische kennis en knowhow te verbreden. Je kan via een schakelprogramma ook instappen in een academische master. Voor de opleiding sociaal werk is het schakelprogramma naar de master in het sociaal werk de meest voor de hand liggende.

student sociaal werk

Aan de slag

Met dit diploma kun je op heel wat plaatsen aan de slag: 

  • jeugdwerk: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen, specifiek jeugddiensten voor kunsteducatie,  gemeentelijke jeugddiensten, vakantie- en speelpleinwerkingen. 

  • volwassenenwerk: bewegingen , verenigingen, avansa, instellingen voor bijzondere doelgroepen, vormingscentra van vakbewegingen, lokale dienstencentra voor senioren, centra voor gezondheidsvoorlichting, ngo’s rond specifieke thema’s, zoals noord-zuid ,duurzame ontwikkeling, mensenrechten en vrouwenrechten, werking naar specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking of organisatie voor armen of ouders van jonge kinderen. 

  • cultureel werk: culturele centra, educatieve dienst van musea, bibliotheken, sociaalartistieke projecten, gemeentelijke cultuur- of vrije tijdsdiensten 

  • samenlevingsprojecten : initiatieven voor streek en/of buurtontwikkeling en buurthuizen. 

Verkorte studieroute

Een diploma na je diploma?

Wie een diploma heeft binnen het sociaal-agogisch studiegebied (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en sociale readaptatiewetenschappen) kan via een verkorte leerroute een tweede diploma behalen in 60 tot 67 studiepunten. In de meeste gevallen kan dit dus in een jaar. 

Ook wie een diploma behaalde buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk, krijgt studieduurverkorting. Wie al een bachelor of master op zak heeft, legt nog maximaal 120 studiepunten af.

student die verder studeert aan VIVES