Psychotherapie

postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving

Postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving: integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte- experiëntiële basis in samenwerking met Educatieve Academie vzw in Berchem aan VIVES Zuid

Interactionele vormgeving is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat interactionele vormgeving vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen.

Waar kan ik dit volgen?
psychotherapie in de interactionele vormgeving studeren: gesprekstherapie op maat
Handen therapie

Interactionele vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. Interactionele vormgeving integreert experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte en creatieve benadering met gesprekstherapie.

Deze opleiding wordt samen met Educatieve Academie aangeboden en gaat integraal daar (Berchem) door.

  postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving studeren

  Je studie in een oogopslag

  Studiegebied

  Opleidingstype

  Studiewijze

  Waar kan ik dit volgen?

  Startmomenten

  Onderwijstaal

  Heb je een vraag?

  Wat leer ik in deze opleiding?

  Therapieopleiding

  De opleiding is gebouwd op en onderscheidt zich door volgende pijlers:

  • Ervaringsgericht leren, theoretische kaders en praktisch/technisch oefenen komen evenredig aan bod.
  • De werkalliantie en de grondhouding zijn de bedding van deze integratieve benadering.
  • Heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: interactionele vormgeving-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel en hypothesemodel.
  • De docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie (experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde) en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal binnen een eigen praktijk.
  Groep psychologen

  Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden?

  Door de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 is de psychotherapie omschreven als een behandelvorm binnen de GGZ. Dit heeft tot gevolg dat enkel personen met een gezondheidzorgberoeptitel, de zogenaamde WUG-beroepen (arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog) nog de psychotherapie kunnen beoefenen. Er zijn echter uitzonderingen voorzien voor diegene die reeds de psychotherapie beoefenen, alsook voor alle studenten bachelor van een niet-WUG beroep die hun bacheloropleiding ten laatste in het academiejaar 16-17 aangevat hebben. Zij kunnen bij afstuderen wel nog instappen in psychotherapie-opleidingen en na het voltooien ervan onder supervisie van een autonoom beoefenaar in interdisciplinair verband de psychotherapie beoefenen.

   Groep studenten psychotherapie

   VIVES hanteert voor haar postgraduaten psychotherapie volgende instroomvoorwaarden:

   Rechtstreeks instroom vanuit :

   • master in de klinische psychologie,
   • master in de pedagogische wetenschapppen –orthopedagogiek,
   • master in de geneeskunde en
   • bachelor toegepaste psychologie (indien de bacheloropleiding werd aangevat ten laatste in 2016-2017)

   Instroom mogelijk mits voorleggen bewijs van gevolgde opleidingsonderdelen over ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en een overzicht van de verschillende therapeutische stromingen, én indien de bacheloropleiding werd aangevat ten laatste in 2016-2017:

   • Master in de seksuologie
   • Master arbeidspsychologie
   • Master schoolpsychologie
   • Bachelor in de gezinswetenschappen
   • Bachelor in de orthopedagogie
   • Bachelor in het sociaal werk
   • Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen
   • Bachelor in psychiatrische of sociale verpleegkunde
   Bankkaart

   Wat is de kostprijs van deze opleiding?

   Het inschrijvingsgeld bedraagt €2510/jaar. Inbegrepen in de prijs is het lesmateriaal, de verblijfskosten voor het weekend in Malle, 4 nummers van het tijdschift 'Metafoor' en 4 nummers van 'Interactief'. De aankoop van studieboeken, de verplichte supervisie en leertherapie worden niet door het inschrijvingsgeld gedekt.

   Contract

   Hoe kan ik me inschrijven?

   Inschrijven in deze opleiding kan enkel via een intakegesprek bij de Educatieve Academie. Pas na goedkeuring van de Educatieve academie kan je jouw inschrijving definitief maken in VIVES.

   Therapeut met patiënt

   Is deze opleiding officieel erkend?

   De therapieopleiding bestaat uit 120 studiepunten, verspreid over 4 jaar, en voldoet volledig aan de ECP-norm. Afgestudeerde therapeuten in de Interactionele Vormgeving komen hierdoor rechtstreeks in aanmerking voor hun European Certificate for Psychotherapy. De opleiding is erkend voor Vlaams opleidingsverlof, betaald educatief verlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

   Lesinhoud
   Groepsoverleg in kantoor

   Studiemateriaal

   Studiemateriaal

   Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

   Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). 

   Vakken en inhoud

   Vakken en inhoud

   WERKWIJZE

   Interactionele Vormgeving biedt een integraal gespecialiseerd lesprogramma waarin de vier basiselementen: persoonlijk werk, theorie, praktijk en supervisie, een coherent geheel vormen:

   Persoonlijke ervaring: de persoonlijke ervaring speelt een belangrijke rol. Het ervaringsgerichte zal in de oefeningen en experimenten dan ook een grote plaats innemen. De klemtoon komt gedurende de loop van de opleiding steeds meer te liggen op de begeleidersrol: het therapeut worden en zijn.

   Theorie: theoretische inleidingen en kaders worden geïntegreerd in het lesprogramma, aangevuld met opgegeven literatuur. Er wordt aan het begin van het cursusjaar een verplichte literatuurlijst gegeven. Er is een mondeling examen voorzien rond deze literatuur en het programma van het jaar.

   Praktijk: de theorie wordt afgewisseld met praktisch-technisch trainen, zowel in de grote groep, in subgroepjes, als individueel en tijdens stages, steeds vanuit een actieve inzet en inbreng van de deelnemers. Vanaf het eerste jaar werken de studenten in een oefen- en intervisiegroep. Vanaf het tweede jaar start de oefentherapie. In het derde jaar (uitzonderlijk en enkel na goedkeuring ook al vanaf het tweede jaar) begint de stage buitenaf onder supervisie en begeleiding van de stagebegeleiding. In het vierde jaar wordt de stage en supervisie verder gezet.

   Supervisie is een belangrijk onderdeel van de opleiding

    

   EVALUATIE

   De stafdocenten hanteren een systeem van permanente evaluatie over de vier jaren heen.

   Worden hierin meegenomen: de verslagen die de cursisten in het eerste, tweede en derde jaar maken over de groei van hun inzichten en vaardigheden; de mondelinge theoretische en praktijkexamens en het functioneren tijdens het jaar.

   Ook de oefentherapie (2de jaar), de cliëntbegeleiding (3de jaar) en de eindscriptie (4de jaar) worden betrokken bij de eindbeoordeling. Bij onvoldoende kwaliteit kan er gevraagd worden één, meerdere of alle onderdelen over te doen.

    

   EINDWERK

   De student schrijft ter afsluiting van het vierde jaar een eindwerk en presenteert het voor een publiek.

    

   Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

   Opbouw

   Het Postgraduaat Psychotherapie bestaat uit 120 ECTS-studiepunten en voldoet daarmee aan de normen gesteld door de European Association for Psychotherapy (E.A.P.).

   De opleiding duurt vier jaar en start telkens in september. Studenten kunnen kiezen uit drie verschillende lesmomenten (naargelang beschikbaarheid): weekendgroep (gemiddeld 18 zaterdagen of zondagen van 10u tot 17u + een weekend van vrijdagavond tot zondagavond + intervisiegroep), weekgroep donderdag (gemiddeld 18 donderdagen van 10u tot 17u + een weekend van vrijdagavond tot zondagavond + intervisiegroep) of weekgroep vrijdag (gemiddeld 18 vrijdagen van 10u tot 17u + een weekend van vrijdagavond tot zondagavond + intervisiegroep. 

   De studenten doen bovendien 300 uren stage, verspreid over het derde en vierde jaar (uitzonderlijk kan al in het tweede jaar gestart worden). Buiten de supervisie gegeven tijdens het opleidingstraject is tijdens de stage extra supervisie verplicht. De student kan dan kiezen voor individuele gesprekken of voor groepssupervisie

   Studiemateriaal

   Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

   Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). 

   4 studenten navormingen

   Meer keuze? Bezoek Continue.be

   Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1 000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.