duurzaamheidsontwikkeling
Postgraduaten sociaal-agogisch werk

postgraduaat duurzame ontwikkeling

Postgraduaat duurzame ontwikkeling. Jouw engagement voor duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking!

Duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, iets voor jou? Onze samenleving staat voor tal van uitdagingen zoals de klimaatverandering aanpakken, armoede beëindigen en zorgen voor betaalbare en duurzame energie. We moeten mondiaal en solidair samenwerken om die uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Via het postgraduaat duurzame ontwikkeling kun jij je professionaliseren in deze complexe thema’s en je steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving.

Waar kan ik dit volgen?
De samenleving verduurzamen
vuist omhoog

We bieden je vier maanden theorie, aan de hand van drie modules duurzaamheid en drie modules ontwikkelingssamenwerking, en vier maanden verdieping in duurzaamheid of ontwikkelingssamenwerking in binnen- of buitenland, via een stagevoorbereiding, een stage en een geïntegreerde proef.

Volg het postgraduaat als extra opleiding: een extra getuigschrift, kennis en een onvergetelijke ervaring. Of volg een of enkele modules als bijscholing (per module vier à vijf lesdagen en een individuele of groepsopdracht): een extra attest en kennis.

Duurzame ontwikkeling studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

De theoretische modules zijn opgebouwd aan de hand van de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen, samengevat in de 5 P's:

3 modules duurzaamheid

 • Sustainable development (inleiding in duurzame ontwikkeling) - 4 studiepunten
 • Planet (duurzaam leefmilieu) - 6 studiepunten
 • Prosperity (duurzaam ondernemen) - 6 studiepunten

3 modules ontwikkelingssamenwerking

 • People (duurzaam samenleven) - 6 studiepunten
 • Partnership (internationaal samenwerken) - 4 studiepunten
 • Peace (duurzame vrede en rechtvaardigheid) - 4 studiepunten

Tijdens de stagevoorbereiding (3 studiepunten) zoek je mee naar een geschikte stageorganisatie en -opdracht. Eenmaal je stageplaats vast ligt, stel je zelf een voorbereidingsportfolio samen.

Tijdens de stage (24 studiepunten), kan je aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen (als theoretisch referentiekader):

 • een exploratieve analyse opmaken (behoeften, context en situatie)
 • een strategische planning uitwerken (inclusief de zoektocht naar duurzame financiering)
 • een evaluatie uitvoeren

De opleiding wordt afgerond met een geïntegreerde proef (3 studiepunten).

teamwork

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Al wie een diploma hoger onderwijs behaald heeft, kan inschrijven voor de opleiding:

 • professionele bachelors uit alle studierichtingen
 • academische bachelors of masters uit alle studierichtingen

De opleiding staat open voor zowel pas afgestudeerden als voor mensen die zich - in het kader van hun beroep of in hun vrije tijd - willen verdiepen in duurzaamheid en/of ontwikkelingssamenwerking.

Studenten die het postgraduaat duurzame ontwikkeling met succes afronden, krijgen een postgraduaat getuigschrift, conform de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013. Wie delen van het programma volgt, ontvangt een attest van gevolgde modules.

studenten sociaal-agogisch werk in de gang

Wanneer zijn er infomomenten over deze opleiding?

De opleiding organiseert drie online infomomenten: op 4 mei, 28 juni en op 24 augustus 2021, telkens om 18u en om 19u. Omdat het postgraduaat een samenwerking is, vinden de infomomenten plaats op andere momenten dan de infodagen van VIVES zelf. Tijdens die infomomenten gaan we in op al je vragen via (video)chat. Liever wat meeluisteren naar de vragen van anderen? Geen probleem, welkom! Wil je deelnemen aan een online infomoment, dan bekijk je best vooraf de infobrochure op deze webpagina en een infovideo die we je zullen bezorgen na je registratie. Van harte welkom! 

studenten postgraduaat vives

Waar en vanaf wanneer wordt deze opleiding gegeven?

Start: 23 september 2021.

Duur: De opleiding bestaat uit 4 maanden theorie (van september tot januari) en 4 maanden stage waarbij je ook een geïntegreerde proef maakt (tussen half januari en juni).

Tijdstip en locatie lessen: De lessen (van september tot januari) vinden telkens plaats op donderdag en vrijdag, van 9u tot 17u10 in Howest campus Kortrijk Weide (Sint-Martens-Latemlaan 2B, Kortrijk). Aanwezigheid op deze lesdagen is verplicht. Daarnaast zal je wekelijks gemiddeld nog twee à drie dagen nodig hebben om te werken aan groepsopdrachten, individuele opdrachten, stagevoorbereiding, voorbereiding van enkele lesdagen …

VIVES SAW

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

De stage is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Ze omvat 24 studiepunten (+ 3 studiepunten voorbereiding). De stage biedt je een unieke kans om werkervaring op te doen in een internationale context en/of duurzaamheidscontext in België, het buitenland of een combinatie van beide.

Inhoudelijk ligt de stage in het verlengde van je eerder afgeronde opleiding in het hoger onderwijs of je eerder opgedane beroepservaring. Ze is ingebed in een openbaar bestuur, een NGO, een bedrijf, een universiteit of hogeschool. Zowel de stageplaats als de opleiding zorgen voor begeleiding.

Om toegelaten te worden tot de stage, moet je de theoretische modules hebben gevolgd. De stage kan wel op verschillende tijdstippen starten. Als je de opleiding in één jaar wil afronden, loopt de stage tussen half januari en juni. Als je de opleiding wil spreiden, kan je de stage later aanvatten. 

Hoe kies ik mijn stageplaats?

Tijdens de stagevoorbereiding (3 studiepunten) zoek je mee naar een geschikte stageorganisatie en -opdracht die in het verlengde ligt van je vooropleiding of opgedane (beroeps)ervaring. Je formuleert je een eigen stagevoorstel in dialoog met de opleiding, eventueel gebaseerd op vacatures vanuit partnerorganisatie.

Om je te helpen bij je zoektocht naar een geschikte stageplaats, organiseren we ook coaching tijdens de infomomenten en gedurende het theoretisch semester. Daarbij luisteren we naar je verwachtingen en bespreken voorstellen. Daarbij luisteren we naar je verwachtingen en bespreken voorstellen.

In de brochure van de opleiding vind je voorbeelden van stageplaatsen.

Corona.

 • Stages in België zijn mogelijk, zowel in de sector duurzaamheid als in de sector ontwikkelingssamenwerking (eventueel gelinkt aan een specifieke regio in het buitenland).
 • Voor buitenlandse stages, volgen we de beslissingen die overheidswege genomen worden.
kostprijs opleiding

Hoeveel kost deze opleiding?

Als je in 2021-2022 inschrijft voor de volledige opleiding, dan betaal je €1.000. Dit is een basisbedrag van €250 + €12,5 per opgenomen studiepunt (x 60 stp. = €750).

Spreid je de volledige opleiding over verschillende academiejaren, dan betaal je per academiejaar het basisbedrag van €250 euro + €12,5 per studiepunt dat je dat jaar opneemt.

Volg je in 2021-2022 één of enkele modules als bijscholing, dan betaal je het basisbedrag van €250 euro + €12,5 per studiepunt dat je opneemt.

Als je stage loopt in het buitenland, dan moet je ook nog kosten rekenen voor je verblijf in het buitenland. De provincie West-Vlaanderen stimuleert internationale stage-ervaringen en verleent een subsidie waarmee we een beurs kunnen voorzien voor studenten die stage lopen buiten Europa en die geslaagd zijn voor de stagevoorbereiding (voor het voorschot) en de stage (voor het resterend saldo). De beurs bedraag maximum €1.500, voor een volledige stage van 18 weken buiten Europa, maar kan lager zijn afhankelijk van het aantal studenten.

Studeren in het buitenland

De stage biedt je een unieke kans om werkervaring op te doen in een context van duurzaamheid of ontwikkelingssamenwerking. Je loopt vier maand stage in België, in het buitenland of een combinatie van België en het buitenland. Afgestudeerden gingen jou al voor in Uganda, Nicaragua, de Filippijnen, Ierland, .. .

Ontdek de wereld tijdens je studie!

jornt
 Quote signs

Elke lesdag opnieuw slaagden de sprekers erin me te boeien en dingen bij te leren. De gezamenlijke interesse voor duurzaamheid en een wereldse kijk op de dingen, bracht een groep zeer fijne studenten samen van diverse achtergronden, studierichtingen en leeftijden. Dit zorgde voor interessante discussies tijdens de lessen en daarbuiten.

Lesinhoud
studeren in vives

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal van de opleiding bestaat uit PowerPoints en andere documenten die we verspreiden via de elektronische leeromgeving, Toledo, waar je alle informatie over je vakken zult vinden.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr
9u
     
duurzaam leefmilieu
duurzaam internationaal samenwerken
12u
Pauze
13u
     
duurzaam leefmilieu
duurzaam samenleven
16u
Pauze
16u10
     
duurzaam ondernemen
stagevoorbereiding en groepswerk
17u10
         

Studiemateriaal

Het studiemateriaal van de opleiding bestaat uit PowerPoints en andere documenten die we verspreiden via de elektronische leeromgeving, Toledo, waar je alle informatie over je vakken zult vinden.

Wat na je studie duurzame ontwikkeling
sfeerbeeld SAW

Aan de slag

Het getuigschrift van het postgraduaat duurzame ontwikkeling is een aanvulling bij je basisdiploma. Met dit getuigschrift kan je werken binnen de sectoren die aansluiten bij je basisdiploma. In je job kan je dan extra aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling. Veel werkgevers vinden dit een meerwaarde. Daarnaast biedt dit getuigschrift je ook meer kansen om een job te vinden binnen de sector van duurzaamheid (bijvoorbeeld duurzaamheidsfuncties in bedrijven) en de de sector van ontwikkelingssamenwerking (bijvoorbeeld NGO’s).