kunstwerk met ijzeren silhouetten op het strand

postgraduaat in de gestaltpsychotherapie

postgraduaat in de gestalt-psychotherapie
Postgraduaat in de gestaltpsychotherapie aan VIVES Zuid in samenwerking met het IVC (Kortrijk)

Leer in gestaltpsychotherapie je cliënt creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven.

Waar kan ik dit volgen?
Gestaltpsychotherapie studeren
gesprek

Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt je cliënt weer voeling met zijn beleving en noden.

Gestalttherapie is een psychotherapeutische stroming met wortels in de fenomenologische benadering van cliëntsystemen, waarbij aandacht is voor het gewaarzijn van lichaam en geest als onopsplitsbaar geheel. De gestalttherapeutische benadering benadert situaties die in disbalans zijn geraakt als een creatieve afstemming in de relatie tussen organisme en omgeving, en benadert cliënten vanuit een veldperspectief, dus niet los van het systeem waarin iemand is ingebed. Het revolutionaire karakter van de gestalttherapie ligt in het feit dat het zelf wordt beschouwd als een functie die organisme en omgeving organiseert, en niet als een vaststaande entiteit die eigendom is van een organisme.

Postgraduaat gestaltpsychotherapie volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is ervarings- en praktijkgericht, met veel aandacht voor de persoonlijke groei:

 • ervaringsgericht: dat betekent dat je je eigen therapeutisch proces inzet als werkinstrument om de praktijk en de theorie van de gestaltvisie aan te leren.
 • praktijkgericht: vanaf de start van de opleiding krijg je via modelling en processing tools aangereikt om de principes van de gestaltvisie te leren hanteren. Mensen die in hun beroep al therapeutisch bezig zijn, kunnen het geleerde dus op korte termijn toepassen.
 • persoonlijke groei: de kwaliteit van de therapeutische relatie is in de gestaltpsychotherapie van het hoogste belang. Daarom exploreer je als gestalttherapeut in opleiding voortdurend je eigen leertherapeutisch proces, zowel in de opleidingsgroep als individueel.

De opleiding telt 120 ECTS, waarvan 68 ECTS theorie, 46 ECTS praktijk en 6 ECTS eindwerk.

Studente achter computer

Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden?

Door de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 is de psychotherapie omschreven als een behandelvorm binnen de GGZ. Dit heeft tot gevolg dat enkel personen met een gezondheidzorgberoeptitel, de zogenaamde WUG-beroepen  (arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, apotheker...)  nog de psychotherapie zullen kunnen beoefenen.  Er zijn echter uitzonderingen voorzien voor diegene die de psychotherapie al beoefenen, alsook voor alle studenten bachelor van een niet-WUG beroep die hun bacheloropleiding ten laatste in het academiejaar 16-17 aangevat hebben. Zij kunnen bij afstuderen wel nog instappen in psychotherapie-opleidingen  en na het voltooien ervan onder supervisie van een autonoom beoefenaar in interdisciplinair verband de psychotherapie beoefenen.

jumper

Vanuit welke opleidingen kan ik instromen?

Je komt op twee manieren in aanmerking om dit postgraduaat te volgen:

 1. Rechtstreeks wanneer je beschikt over een diploma:
  • Master in de klinische psychologie
  • Master in de pedagogische wetenschapppen –orthopedagogiek,
  • Master in de geneeskunde
  • Bachelor in de toegepaste psychologie (iedereen die de opleiding startte voor of in academiejaar 2016-2017)
 2. Met voorleggen bewijs van gevolgde opleidingsonderdelen over ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en een overzicht van de verschillende therapeutische stromingen, én indien je de opleiding startte voor of in academiejaar 2016-2017 als je beschikt over een diploma:
student VIVES

Hoe kan ik me inschrijven?

Inschrijven voor deze opleiding kan enkel na aanmelding en goedkeuring van je kandidatuur door IVC. Je kan je kandidatuur indienen tot eind augustus 2023 via de webpagina van IVC.

 

Meer weten? Contacteer gerust onze partner IVC met je concrete vragen: [email protected] .

Lesinhoud
VIVES campus Sociaal-agogisch werk

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder voor een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiches.

Vakken en inhoud

1ste jaar: de beginselen van de gestalttheorie en gestaltpsychotherapie je eigen maken:

 • Besef verhogen van je eigen levensloop en de manier waarop je jezelf in de wereld toont
 • Oude patronen versus nieuwe manieren om te antwoorden op de situatie
 • De groep als veldgebeuren
 • Symbolisering van je situatie via genogram, sprookjes en dromen

2de jaar: het gestaltproces als creatief proces:

 • Nadruk op het creatieve proces en creatieve methodieken
 • Theorie en praktijk rond ‘het zelf’ en ontwikkeling

3de jaar: focus op methodiek, het gewaarworden van de lichamelijke arousal als informatiebron in de therapeutische relatie:

 • Opbouw van de therapeutische relatie, grenzen, ethiek
 • Belangrijke anderen betrekken bij de therapie
 • Psychotherapeutische handelingen vanuit een gestaltbenadering
 • Leren processen

4de jaar: focus op supervisie vanuit verschillende invalshoeken zoals bijvoorbeeld lichamelijk, existentieel, experimenteel en psychopathologisch.

In ieder jaar leg je daarnaast praktijkuren af.

In het derde en het vierde jaar schrijf je jouw eindwerk.

Hier vind je de ECTS-fiches van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Programma

Check hier hoe deze opleiding praktisch vorm gegeven wordt.

Programma

De opleiding omvat studiedagen, oefendagen en ervaringsgerichte meerdaagse bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst hoort aangepaste vakliteratuur. Je maakt van elke studiedag en meerdaagse bijeenkomst een verslag.

Standaard werkuren zijn van 9u tot 17u en dit op vrijdag en zaterdag. Je mag rekenen op een maandelijks opleidingsmoment. De opleiding gaat zoveel mogelijk door in ons eigen cursushuis te Kortrijk waar ook overnachtingsmogelijkheden zijn. De planning kan steeds ruim op voorhand aan het opleidingsjaar opgevraagd worden via [email protected].

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

4 studenten navormingen

Meer keuze? Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1 000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.