gedragtherapie

postgraduaat in de contextuele gedragstherapie

Postgraduaat psychotherapie in de contextuele gedragstherapie aan VIVES Zuid in samenwerking met bvba Allegre

In deze opleiding word je opgeleid tot contextueel gedragstherapeut en leer je fundamenteel én met precisie ingrijpen in het leven van je cliënt.

Waar kan ik dit volgen?
Gedragstherapeut worden
gesprek aangaan

ACT (acceptance and commitment therapy) neemt als contextuele gedragstherapie een belangrijke plaats in onder de derde-generatie-gedragstherapieën en neemt een aanzienlijk deel in van de eerste twee jaren van deze opleiding.

Naast ACT worden je ook andere derde-generatie-gedragstherapieën eigen gemaakt. De focus ligt sterk op leren werken op ervaringsniveau om op die manier de pijn die mensen ervaren vanuit een scherp verhoogd bewustzijn te kunnen vastpakken en aanpakken.

Contextuele gedragstherapie studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding bestaat uit 3 modules:

 • ACT verdieping: met onder andere het proces zelf-als-context of perspectiefname, als rode draad om ten gronde te leren hoe je mensen kan helpen om een 'ik' op te bouwen dat gebaseerd is op zelfwaardering, bewustzijn, acceptatie en waardengericht handelen.
 • 'Relational frame theory' (RFT) en klinische analyse: taal kunnen gebruiken in een therapeutisch proces als een belangrijke gedragscomponent.
 • Andere contextuele gedragstherapeutische modellen: zoals 'compassion focused therapie' (CFT), 'dialectische gedragstherapie' (DGT) en 'proces based behavioral therapy' (PBBT).

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, staat de volledige opleiding onder supervisie van wereldautoriteiten op vlak van ACT en andere contextuele gedragstherapieën. Samen met de docenten zorgen zij ervoor dat de opleiding up-to-date blijft met de laatste wetenschappelijke inzichten.

Er wordt gewerkt met vier leervormen: lesdagen, supervisie, leertherapie en zelfstudie.

VIVES organiseert dit postgraduaat samen met bvba Allegra.

vergadering postgraduaat

Hoe ziet mijn studieprogramma eruit?

Het volledige curriculum heeft een studiebelasting van 120 ECTS of studiepunten, verspreid over 4 jaar.

De studiebelasting van deze opleiding bedraagt per academiejaar gemiddeld 840 uur. Deze uren omvatten contacturen, taken, literatuurstudie en examen.

De opleiding gaat meestal door in Hasselt of omgeving, bij Allegre. Uitzonderlijk vraagt een module een andere lesomgeving (vb bij een meerdaagse retraite) en gaat de opleiding elders door. Ook online lessen zijn mogelijk.

teamwork

Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden?

Door de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 is de psychotherapie omschreven als een behandelvorm binnen de GGZ.  Dit heeft tot gevolg dat enkel personen met een gezondheidzorgberoeptitel, de zogenaamde WUG-beroepen  (arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, apotheker...)  nog de psychotherapie zullen kunnen beoefenen.  Er zijn echter uitzonderingen voorzien voor diegene die reeds de psychotherapie beoefenen, alsook voor alle studenten bachelor van een niet-WUG beroep die hun bacheloropleiding ten laatste in het academiejaar 16-17 aangevat hebben.  Zij kunnen bij afstuderen wel nog instappen in psychotherapie-opleidingen  en na het voltooien ervan onder supervisie van een autonoom beoefenaar in interdisciplinair verband de psychotherapie beoefenen.

inschrijven opleiding

Vanuit welke opleidingen kan ik instromen?

VIVES hanteert voor haar postgraduaten psychotherapie volgende instroomvoorwaarden:

Rechtstreeks instroom vanuit :

 • master in de klinische psychologie,
 • master in de pedagogische wetenschapppen –orthopedagogiek,
 • master in de geneeskunde en
 • bachelor toegepaste psychologie (indien de bacheloropleiding werd aangevat ten laatste in 2016-2017)

Instroom mogelijk mits voorleggen bewijs van gevolgde opleidingsonderdelen over ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en een overzicht van de verschillende therapeutische stromingen, én indien de bacheloropleiding werd aangevat ten laatste in 2016-2017:

 • Master in de seksuologie
 • Master arbeidspsychologie
 • Master schoolpsychologie
 • Bachelor in de gezinswetenschappen
 • Bachelor in de orthopedagogie
 • Bachelor in het sociaal werk
 • Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen
 • Bachelor in psychiatrische of sociale verpleegkunde
student VIVES

Hoe kan ik inschrijven?

Inschrijven in deze opleiding kan enkel via een intakegesprek bij Allegre. Pas na goedkeuring van bvba Allegre kan je je inschrijving definitief maken in VIVES.

Omdat deze opleiding intensief is en het aantal plaatsen beperkt, selecteren we de kandidaten op basis van hun dossier en een intakegesprek. Om je dossier te kunnen opstarten vragen we je om je motivatiebrief te bezorgen, samen met een overzicht van de gevolgde opleidingen, je werkervaring en je huidige werkomgeving. Dit bezorg je per e-mail aan [email protected] of per post aan Allegre Opleidingscentrum, Truibroek 51, 3945 Ham. Om je kandidaat te stellen, dien je je dossier in uiterlijk op 30 juni.

Twee belangrijke selectiecriteria zijn het reeds voltooid hebben van de 6-daagse ACT basisopleiding en in de mogelijkheid zijn cliënten te begeleiden, op je werkplek of op een stageplek.

 

Wens je wat bijkomende info? Contacteer gerust onze partner Allegre met je concrete vragen.

Let wel: de eerstvolgende nieuwe groep start in academiejaar 2024-'25.

kostprijs opleiding

Wat is de kostprijs van deze opleiding?

De kostprijs bedraagt € 2800 per opleidingsjaar, inclusief lesmateriaal, docenten, groepssupervisies, leertherapie, leslocaties en catering. Niet inbegrepen is de aankoop van literatuur. Je ontvangt een factuur per opleidingsjaar. Deze factuur is volledig te betalen voor de start van de opleiding. Betaling in schijven is echter mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat van Allegre.

Lesinhoud
studenten VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiches van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Lessen kunnen weekends, volle dagen of online sessies zijn.

Lessentabel

We geven je bij de start van het academiejaar de kalender voor het ganse jaar mee.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Wat na je studie contextuele gedragstherapie
Verder studeren

Verder studeren

aan de slag

Aan de slag

4 studenten navormingen

Meer keuze? Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1 000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.