arbeidsbemiddeling

postgraduaat bemiddeling in sociale zaken

postgraduaat bemiddeling in sociale zaken aan VIVES Zuid

Naast familiale bemiddeling vinden de meeste bemiddelingen plaats bij conflicten in organisaties. Het is daarom de moeite waard om te specialiseren in sociale bemiddeling. Specialisatie is noodzakelijk omdat arbeidsverhoudingen op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken hebben. Een succesvolle bemiddelaar in deze zaken dient daarom te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn.

Waar kan ik dit volgen?
Bemiddelen op het werk
teamwork

Overal waar mensen samenwerken, komen conflicten voor. In organisaties kunnen conflicten zich voordoen tussen twee personen, maar ze kunnen ook meerdere betrokkenen omvatten tot zelfs een volledige afdeling. 

Het postgraduaat bemiddeling in sociale zaken gaat dieper in op de eigenheid van deze conflicten in organisaties, arbeidsrecht en bemiddeling, psychosociale risico’s, systemische diagnose van conflicten, bemiddelen in horizontale en machtsconflicten, bemiddelen in teams en tussen groepen,…

Bemiddeling in sociale zaken studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor. Ze kunnen veel last en negatieve gevolgen opleveren, zowel voor zij die erbij betrokken zijn als voor de ruime organisatie. Denk onder andere aan overmatige stress, ziekte, verlaagde arbeidsvoldoening, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Naast tijd en geld kosten arbeidsconflicten een hoop negatieve energie. Niet zelden hebben arbeidsconflicten een negatieve invloed op de rest van het bedrijf of de organisatie. Conflicten in organisaties kunnen zich voordoen tussen twee personen maar kunnen ook meerdere betrokkenen omvatten tot zelfs een volledig team of afdeling. Een conflict kan ook een positieve uitwerking hebben: oud zeer opruimen, patstellingen doorbreken, nieuwe werkwijzen en oplossingen vinden. Het in redelijkheid eens worden, is altijd voor alle partijen beter. 

Het postgraduaat bemiddeling in sociale zaken gaat dieper in op de eigenheid van conflicten in organisaties, arbeidsrecht en bemiddeling, psychosociale risico’s, systemische diagnose van conflicten, bemiddelen in horizontale en machtsconflicten, bemiddelen in teams en tussen groepen,…

Wil je na je postgraduaat sociale zaken ook nog het postgraduaat bemiddeling in familiale-zaken volgen ?

Dat kan uiteraard en je hoeft de basismodule dan niet opnieuw te volgen.

Heb je de basismodule al gevolgd?

Dan kan je naast deze specialisiatiemodule  ook voor het postgraduaat bemiddeling in familiale-zaken inschrijven. 

Je kan ook enkel voor de basismodule inschrijven.

gesprek aangaan

Hoe ziet het programma van mijn opleiding eruit?

Het postgraduaat bestaat uit twee modules: een basismodule bemiddeling (12 studiepunten) en een specialisatiemodule (8 studiepunten). De twee modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Na het behalen van een module krijg je een attest. Indien je beide modules met succes hebt behaald, krijg je een getuigschrift van het postgraduaat bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zekerheid.

in de basismodule bemiddeling komen de juridische, sociologische, psychologische en conflictdynamische aspecten van bemiddeling aan bod. Naast theoretische kennis voorziet de basismodule intensieve training in bemiddeling. De specialisatiemodule gaat dieper in op de eigenheid van conflicten en bemiddelingsgericht werken in organisaties. Wie het postgraduaat bemiddeling in sociale zaken behaalt, kan bij de Federale bemiddelingscommissie de officiële erkenning tot bemiddelaar in sociale zaken aanvragen.

De basismodule bestaat uit 91 contacturen gespreid over 13 lesdagen. Daarnaast zijn 2 extra evaluatie dagen voorzien. (zie ook "wanneer organiseert VIVES deze opleiding).

De specialisatiemodule bestaat uit 56 contacturen gespreid over 8 lesdagen. Daarnaast zijn 2 extra evaluatie dagen voorzien. (Zie ook" Wanneer organiseert VIVES deze opleiding)

Beide modules worden gegeven door professionele en federaal erkende bemiddelaars met ervaring in het werken met geëscaleerde conflictsituaties. 

Op de contactdagen van 6 mei ( 10u00-13u00) en 24 juni (10u00-16u00) staan we klaar om jou te informeren en te enthousiasmeren over de opleiding.

Ontmoet ons vrijblijvend in de centrale hal SAW gebouw (campus Kortrijk).

 

opleiding volgen VIVES

Wanneer organiseert VIVES deze opleiding?

Basismodule

De lessen voor de basismodule vinden plaats op vrijdag van 8u30-16u30.

Het postgraduaat wordt volgend academiejaar (23-24) niet georganiseerd. De datums voor het academiejaar 2024-2025 verschijnen binnenkort op deze plaats.

Bemiddeling in sociale zaken

De lessen voor de afstudeermodule vinden plaats op maandag van 8u30-16u30

Het postgraduaat wordt volgend academiejaar (23-24) niet georganiseerd. De datums voor het academiejaar 2024-2025 verschijnen binnenkort op deze plaats.

 

.

inschrijven opleiding

Hoe kan ik voor deze opleiding inschrijven?

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt in de humane wetenschappen, kan je online inschrijven.

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt uit een andere richting dan de humane wetenschappen, neem je contact op met [email protected]. Na een oriënteringsgesprek kan je toegelaten worden op grond van relevante ervaring en motivatie. Een aanvraag voor een oriënteringsgesprek doe je ten laatste enkele dagen voor de start van  het academiejaar dat daarop volgt.

kostprijs opleiding

Wat is de kostprijs van deze opleiding?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1600 Euro voor de basismodule en 1300 Euro voor de specialisatiemodule. Indien je inschrijft voor de basismodule en de specialisatiemodule samen, betaal je 2700 euro. Als je beide modules wil behalen, moet je rekenen op een minimumduur van één academiejaar. Je kan er ook voor kiezen om de modules over meer dan één jaar te spreiden. Het postgraduaat komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.  Bij onvoldoende inschrijvingen, kan de organisatie beslissen om de opleiding niet te laten doorgaan. 

Lesinhoud
student VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

 

Het cursusmateriaal kan wordt aangeboden in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video)...

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding.

Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Het cursusmateriaal wordt telkens één week voor de lessen beschikbaar gesteld op TOLEDO (studentenplatform). Na inschrijving en op de 1e lesdag maken we jouw wegwijs op dit platform.

Aankoop van eventuele handboeken wordt meegedeeld voor de start van de opleiding.

Tijdens de lezen worden verschillende titels aangeraden die een meerwaarde zijn voor de bemiddelaar (in opleiding) maar geen verplichte aankoop.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

De vakken in de basismodule zijn een combinatie van inhoudelijke, theoretische invalshoeken: recht, communicatie, sociologische en psychologische benadering van bemiddeling. We staan stil bij de definitie van conflict en oorzaken.

Daarnaast is een uitgebreid hoofdstuk methodisch werken binnen bemiddeling (aanleren model) en het oefenen van de noodzakelijke gesprekstechnieken in de praktijklessen.

In de specialisatiemodule is er

  • het juridische luik 
  • gaan we specifieker in op conflicten op de werkvloer en in organisaties en spitsen de praktijklessen zich toe op het bemiddelen in organisaties.

We vertrekken van de gedachte dat een succesvolle bemiddelaar in sociale zaken dient te beschikken over kennis en vaardigheden rond contacteren en contracteren, groepsdynamica  en meerpartijen-bemiddeling om de  conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn.

Recent voegden we  "intercultureel bemiddelen" toe aan het programma. 

 

LESROOSTER

 

Het programma overzicht vind je hier:

Basismodule

De lessen voor de basismodule vinden plaats op vrijdag van 8u30-16u30.

Het postgraduaat wordt volgend academiejaar (23-24) niet georganiseerd. De datums voor het academiejaar 2024-2025 verschijnen binnenkort op deze plaats.

Bemiddeling in sociale zaken

De lessen voor de afstudeermodule vinden plaats op maandag van 8u30-16u30

Het postgraduaat wordt volgend academiejaar (23-24) niet georganiseerd. De datums voor het academiejaar 2024-2025 verschijnen binnenkort op deze plaats.

Studiemateriaal

 

Het cursusmateriaal kan wordt aangeboden in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video)...

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding.

Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Het cursusmateriaal wordt telkens één week voor de lessen beschikbaar gesteld op TOLEDO (studentenplatform). Na inschrijving en op de 1e lesdag maken we jouw wegwijs op dit platform.

Aankoop van eventuele handboeken wordt meegedeeld voor de start van de opleiding.

Tijdens de lezen worden verschillende titels aangeraden die een meerwaarde zijn voor de bemiddelaar (in opleiding) maar geen verplichte aankoop.

4 studenten navormingen

Meer keuze? Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1 000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.