arbeidsbemiddeling

postgraduaat bemiddeling in sociale zaken

postgraduaat bemiddeling in sociale zaken aan VIVES Zuid

Naast familiale bemiddeling vinden de meeste bemiddelingen plaats bij conflicten in organisaties. Het is daarom de moeite waard om te specialiseren in sociale bemiddeling. Specialisatie is noodzakelijk omdat arbeidsverhoudingen op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken hebben. Een succesvolle bemiddelaar in deze zaken dient daarom te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn.

Waar kan ik dit volgen?
Bemiddelaar worden in arbeidsrelaties en sociale zekerheid
teamwork

Overal waar mensen samenwerken, komen conflicten voor. In organisaties kunnen conflicten zich voordoen tussen twee personen, maar ze kunnen ook meerdere betrokkenen omvatten tot zelfs een volledige afdeling. Het postgraduaat bemiddeling in sociale zaken gaat dieper in op de eigenheid van deze conflicten in organisaties, arbeidsrecht en bemiddeling, psychosociale risico’s, systemische diagnose van conflicten, bemiddelen in horizontale en machtsconflicten, bemiddelen in teams en tussen groepen,…

Bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zekerheid studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor. Ze kunnen veel last en negatieve gevolgen opleveren, zowel voor zij die erbij betrokken zijn als voor de ruime organisatie. Denk onder andere aan overmatige stress, ziekte, verlaagde arbeidsvoldoening, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Naast tijd en geld kosten arbeidsconflicten een hoop negatieve energie. Niet zelden hebben arbeidsconflicten een negatieve invloed op de rest van het bedrijf of de organisatie. Conflicten in organisaties kunnen zich voordoen tussen twee personen maar kunnen ook meerdere betrokkenen omvatten tot zelfs een volledig team of afdeling. Een conflict kan ook een positieve uitwerking hebben: oud zeer opruimen, patstellingen doorbreken, nieuwe werkwijzen en oplossingen vinden. Het in redelijkheid eens worden, is altijd voor alle partijen beter. 

Het postgraduaat bemiddeling in sociale zaken gaat dieper in op de eigenheid van conflicten in organisaties, arbeidsrecht en bemiddeling, psychosociale risico’s, systemische diagnose van conflicten, bemiddelen in horizontale en machtsconflicten, bemiddelen in teams en tussen groepen,…

Nog niet zeker of een opleiding tot bemiddelaar iets is voor jou? Tijdens één van de infosessies (14 juni 2021 en 23 augustus 2021 - telkens van 19.00 tot 21.00 uur) kunt u alvast antwoorden krijgen op al uw vragen. Deelnemen kan via https://zoom.us/j/4594500492 (Passcode: 084735).

gesprek aangaan

Hoe ziet het programma van mijn opleiding eruit?

Het postgraduaat bestaat uit twee modules: een basismodule bemiddeling (12 studiepunten) en een specialisatiemodule (8 studiepunten). De twee modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Na het behalen van een module krijg je een attest. Indien je beide modules met succes hebt behaald, krijg je een getuigschrift van het postgraduaat bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zekerheid.

in de basismodule bemiddeling komen de juridische, sociologische, psychologische en conflictdynamische aspecten van bemiddeling aan bod. Naast theoretische kennis voorziet de basismodule intensieve training in bemiddeling. De specialisatiemodule gaat dieper in op de eigenheid van conflicten en bemiddelingsgericht werken in organisaties. Wie het postgraduaat bemiddeling in sociale zaken behaalt, kan bij de Federale bemiddelingscommissie de officiële erkenning tot bemiddelaar in sociale zaken aanvragen.

De basismodule bestaat uit 91 contacturen gespreid over 13 lesdagen. Daarnaast zijn 2 extra evaluatie dagen voorzien. (zie ook "wanneer organiseert VIVES deze opleiding).

De specialisatiemodule bestaat uit 56 contacturen gespreid over 8 lesdagen. Daarnaast zijn 2 extra evaluatie dagen voorzien. (Zie ook" Wanneer organiseert VIVES deze opleiding)

Beide modules worden gegeven door professionele en federaal erkende bemiddelaars met ervaring in het werken met geëscaleerde conflictsituaties. 

opleiding volgen VIVES

Wanneer organiseert VIVES deze opleiding?

De basismodule gaat door in het eerste semester van het academiejaar. Voor het academiejaar 2021-2022 gaat deze door op 24 september 2021, 15, 22 en 29 oktober 2021, 12, 19 en 26 november 2021, 3, 10 en 17 december 2021, 14, 21 en 28 januari 2022 Evaluatie : 11 en 18 februari 2022.

De specialisatiemodule gaat door in het tweede semester van het academiejaar. Voor het academiejaar 2021-2022 gaat deze door op 7, 14, 21 en 28 maart 2022, 25 april 2022, 9, 16 en 30 mei 2022. Evaluatie:  13 en 20 juni 2022.

Lesdagen gaan telkens door van 8u30 tot 16u30.

inschrijven opleiding

Hoe kan ik voor deze opleiding inschrijven?

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt in de humane wetenschappen, kan je online inschrijven.

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt uit een andere richting dan de humane wetenschappen, neem je contact op met [email protected] Na een oriënteringsgesprek kan je toegelaten worden op grond van relevante ervaring en motivatie. Een aanvraag voor een oriënteringsgesprek doe je ten laatste op 31 augustus voor het academiejaar dat daarop volgt.

kostprijs opleiding

Wat is de kostprijs van deze opleiding?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1600 Euro voor de basismodule en 1300 Euro voor de specialisatiemodule. Indien je inschrijft voor de basismodule en de specialisatiemodule samen, betaal je 2700 euro. Als je beide modules wil behalen, moet je rekenen op een minimumduur van één academiejaar. Je kan er ook voor kiezen om de modules over meer dan één jaar te spreiden. Het postgraduaat komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.  Bij onvoldoende inschrijvingen, kan de organisatie beslissen om de opleiding niet te laten doorgaan. 

Lesinhoud
student VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

 

Een gedetailleerd programma is op aanvraag verkrijgbaar bij [email protected]

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.