bemiddeling in familiale zaken

postgraduaat bemiddeling in familiale zaken

Postgraduaat bemiddeling in familiale zaken aan VIVES Zuid

Familiale conflicten zijn pijnlijk, emotioneel en ingrijpend. Voorbeelden hiervan zijn bemiddeling bij scheiding, ouderschapsbemiddeling, conflicten tussen generaties in een familie, conflicten in het kader van erfenissen, zorgregeling met kinderen of conflicten in familiebedrijven.

Waar kan ik dit volgen?
Optreden als bemiddelaar in familiezaken
teamwork

De impact van familiale conflicten kan zo groot zijn dat de familieleden samen niet tot oplossingen komen en men beroep doet op een familiaal bemiddelaar. Voorbeelden hiervan zijn bemiddeling bij scheiding, ouderschapsbemiddeling, conflicten tussen de generaties in een familie, conflicten in het kader van erfenissen of de zorgregeling met de kinderen en conflicten in familiebedrijven.

Bemiddeling in familiale zaken studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Bij familiale problematiek ontstaan er vaak materiële, praktische en financiële problemen. De impact van familiale conflicten kan zo groot zijn dat de familieleden samen niet tot oplossingen komen. Men kan dan een beroep doen op een familiaal bemiddelaar.

De tussenkomst van een erkend bemiddelaar kan ervoor zorgen dat het conflict niet escaleert en dat de partijen een duurzaam akkoord bereiken dat rekening houdt met hun behoeften. Het postgraduaat familiale bemiddeling gaat dieper in op de juridische, sociologische en psychologische aspecten van familiale conflicten. 

Aanvraag voor accreditatie mogelijk bij de Orde der Vlaamse Balies (OVB), de Nationale Kamer der Notarissen (FBC) en de Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders.

Nog niet zeker of een opleiding tot bemiddelaar iets is voor jou? Tijdens één van de infosessies (14 juni 2021 en 23 augustus 2021 - telkens van 19.00 tot 21.00 uur) kunt u alvast antwoorden krijgen op al uw vragen. Deelnemen kan via https://zoom.us/j/4594500492 (Passcode: 084735).

student VIVES

Hoe ziet het programma van mijn opleiding eruit?

Het postgraduaat bestaat uit twee modules: een basismodule bemiddeling (12 studiepunten) en een specialisatiemodule (8 studiepunten). De twee modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Na het behalen van een module krijg je een attest. Indien je beide modules met succes hebt behaald, krijg je een getuigschrift van het postgraduaat bemiddeling in familiale zaken.

In de basismodule bemiddeling komen de juridische, sociologische, psychologische en conflictdynamische aspecten van bemiddeling aan bod. Naast theoretische kennis voorziet de basismodule intensieve training in bemiddeling. De specialisatiemodule gaat dieper in op de onevenwichtige verhoudingen of lang durende frustraties in de familiale context en het verbindend omgaan met verschillen en conflicten in relationele contexten. 

De basismodule bestaat uit 91 contacturen gespreid over 13 lesdagen. Daarnaast zijn 2 extra evaluatie dagen voorzien. (zie ook "wanneer organiseert VIVES deze opleiding).

Beide modules worden gegeven door professionele en federaal erkende bemiddelaars met ervaring in het werken met geëscaleerde conflictsituaties. 

inschrijven opleiding

Hoe kan ik inschrijven voor deze opleiding?

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt uit een andere richting dan de humane wetenschappen, neem je contact op met [email protected] Na een oriënteringsgesprek kan je toegelaten worden op grond van relevante ervaring en motivatie. Een aanvraag voor een oriënteringsgesprek doe je ten laatste op 31 augustus voor het academiejaar dat daarop volgt.

gesprek familie

Wanneer organiseert VIVES deze opleiding?

De basismodule gaat door in het eerste semester van het academiejaar. Voor het academiejaar 2021-2022 gaat deze door op 24 september 2021, 15, 22 en 29 oktober 2021, 12, 19 en 26 november 2021, 3, 10 en 17 december 2021, 14, 21 en 28  januari 2022.  Evaluatie : 4 en 11 februari 2022.

De specialisatiemodule gaat door in het tweede semester van het academiejaar. Voor het academiejaar 2021-2022 gaat deze door op 11 en 18 maart 2022, 1en 22 april 2022, 6, 13 en 20 mei 2022, 3 juni 2022. Evaluatie : 10 en 17 juni 2022.

Lesdagen gaan telkens door van 8u30 tot 16u30.

kostprijs opleiding

Wat is de kostprijs van deze opleiding?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1600 euro voor de basismodule en 1300 euro voor de specialisatiemodule. Indien je inschrijft voor de basismodule en de specialisatiemodule samen, betaal je 2700 euro. Als je beide modules wil behalen, moet je rekenen op een minimumduur van één academiejaar. Je kan er ook voor kiezen om de modules over meer dan één jaar te spreiden. Het postgraduaat komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.  Bij onvoldoende inschrijvingen, kan de organisatie beslissen om de opleiding niet te laten doorgaan. 

Lesinhoud
studenten VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Een gedetailleerd programma is op aanvraag beschikbaar. Neem hiervoor contact op met [email protected]

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.