handen van twee generaties geven een handdruk

postgraduaat bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde

Dit postgraduaat is een samenwerking met vzw Confinnity. 

Sterven is inherent aan het leven. Toch heerst er vandaag nog heel wat angst rond dit gebeuren, althans in onze westerse samenleving. Sterven betekent verlies zowel voor de stervende als voor de omgeving.

Waar kan ik dit studeren?
Mensen helpen in een laatste levensfase
oudere helpen

Interpersoonlijke conflicten in familiecontexten die soms jarenlang onuitgeklaard bleven, kunnen in het perspectief van de laatste levensfase of het levenseinde voor de betrokkenen plots een heel dwingend en pijnlijk karakter krijgen. Meningsverschillen omtrent beslissingen in deze laatste levensfases tussen zorgverleners, families en de patiënt zelf kunnen aanleiding geven tot spanningen en conflicten die het sereen afscheid nemen bezwaren. Met deze opleiding leer je op de juiste manier bemiddelen in zo'n situaties.

Bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Waar kan ik dit studeren?

Startmomenten

Wat leer ik in deze opleiding?

Met de opleiding bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde willen we een gepaste ethische visie en een noodzakelijk methodisch kader aanbieden om spanningen en conflicten bij het levenseinde zichtbaar en bespreekbaar te maken in plaats van deze te ontkennen en weg te stoppen. Deze vorm van conflictbemiddeling draagt ook bij tot de rouwverwerking van de nabestaanden. Bemiddelaars gespecialiseerd in  levenseindesituaties kunnen mensen helpen zich opnieuw te verbinden en bevrijd te voelen in de context van de laatste levensfase en het levenseinde. Ze zijn een ondersteuning voor zorgverleners die vaak geconfronteerd worden met onmacht en tijdsgebrek om verbindende stappen te zetten. 

Nog niet zeker of een opleiding tot bemiddelaar iets is voor jou? Tijdens één van de infosessies (14 juni 2021 en 23 augustus 2021 - telkens van 19.00 tot 21.00 uur) kunt u alvast antwoorden krijgen op al uw vragen. Deelnemen kan via https://zoom.us/j/4594500492 (Passcode: 084735).

 

teamwork

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Het postgraduaat bestaat uit twee modules: een basismodule bemiddeling (12 studiepunten) en een specialisatiemodule (8 studiepunten). De twee modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Na het behalen van een module krijg je een attest. Indien je beide modules met succes hebt behaald, krijg je een getuigschrift van het postgraduaat bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde.

in de basismodule bemiddeling komen de juridische, sociologische, psychologische en conflictdynamische aspecten van bemiddeling aan bod. Naast theoretische kennis voorziet de basismodule intensieve training in bemiddeling. De specialisatiemodule gaat dieper in op de eigenheid van conflicten in de laatste levensfase, de psychologie van de laatste levensfase, relationeel-ethische visies op samenleven, juridische aspecten bij het levenseinde, medische beslissingen bij het levenseinde, persoonlijke ontwikkeling van de bemiddelaar, integreren van attitudes en vaardigheden eigen aan het bemiddelingsgericht werken in conflictsituaties.

De basismodule bestaat uit 91 contacturen gespreid over 13 lesdagen. Daarnaast zijn 2 extra evaluatie dagen voorzien. (zie ook "wanneer organiseert VIVES deze opleiding).

 

Beide modules worden gegeven door professionele en federaal erkende bemiddelaars met ervaring in het werken met geëscaleerde conflictsituaties. 

vergadering bemiddelaar

Wanneer organiseert VIVES deze opleiding?

De basismodule gaat door in het eerste semester van het academiejaar. Voor het academiejaar 2021-2022 gaat deze door op 24 september 2021, 15, 22 en 29 oktober 2021, 12, 19 en 26 november 2021, 3, 10 en 17 december 2021, 14, 21 en 28 januari 2022. evaluatie : 4 en 11 februari 2022.

De specialisatiemodule gaat door in het tweede semester van het academiejaar. Voor het academiejaar 2021-2022 gaat deze door op 8, 15 en 22 maart 2022, 19 april 2022, 10, 17 en 24 mei 2022,  7, 14 en 21 juni 2022.

Lesdagen gaan telkens door van 8u30 tot 16u30.

inschrijven opleiding

Hoe kan ik voor deze opleiding inschrijven?

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt in de humane wetenschappen, kan je online inschrijven.

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt uit een andere richting dan de humane wetenschappen, neem je contact op met [email protected] Na een oriënteringsgesprek kan je toegelaten worden op grond van relevante ervaring en motivatie. Een aanvraag voor een oriënteringsgesprek doe je ten laatste op 31 augustus voor het academiejaar dat daarop volgt.

kostprijs opleiding

Wat is de kostprijs van deze opleiding?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1600 Euro voor de basismodule en 1300 Euro voor de specialisatiemodule. Indien je inschrijft voor de basismodule en de specialisatiemodule samen, betaal je 2700 euro. Als je beide modules wil behalen, moet je rekenen op een minimumduur van één academiejaar. Je kan er ook voor kiezen om de modules over meer dan één jaar te spreiden. Het postgraduaat komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.  Bij onvoldoende inschrijvingen, kan de organisatie beslissen om de opleiding niet te laten doorgaan. 

Lesinhoud
student VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Een gedetailleerd lesprogramma kan je verkrijgen  bij [email protected]

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.