Drie mensen kijken in brochure

Permanente vorming: Bemiddeling in de zorg

Permanente vorming: Bemiddeling in de zorg aan VIVES Zuid

Conflicten en omgaan met conflicten zijn een universeel gegeven. Ook de zorgsector wordt geconfronteerd met het thema en gaat op zoek naar goede, verbindende oplossingen. In de permanente vorming 'bemiddeling in de zorg' gaan we hiermee aan de slag.

Waar kan ik dit volgen?
Campusonderwijs
Studente lacht en kijkt naar rechts

Tijdens de zesdaagse navorming “Bemiddeling in de zorg” gaan we dieper in op conflicten en spanningen in de zorg.  Deze bijscholing biedt je inzicht in de verschillende conflictthema’s in de zorgsector, en reikt de handvaten om hiermee aan de slag te gaan. We gaan tijdens deze opleiding uitgebreid aan de slag met concrete casussen die cursisten inbrengen.

Conflicten en spanningen zijn van alle tijden. Ook de welzijns- en gezondheidssector krijgen hier helaas frequent mee te maken. De zesdaagse navorming “bemiddeling in de zorg” belicht niet enkel de vaak voorkomende conflictthema’s in deze sectoren, maar biedt een rijk  pakket aan procesvaardigheden om met deze thema’s aan de slag te gaan vanuit een verbindende bemiddelingsgedachte.

Tijdens de opleiding wordt ruimte voorzien om te werken met concrete casuïstiek, eigen aan de professionele context van de cursisten.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die een leidinggevende of verantwoordelijke functie bekleedt binnen de welzijns- en gezondheidszorgsector.

Wat leer je in deze opleiding?

Bemiddelingsvaardigheden zijn een noodzaak geworden voor iedereen die samenwerkt met anderen en daarin een verantwoordelijke of leidinggevende positie vervult. Ook in de welzijns- en gezondheidszorgsector wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bemiddelingsvaardigheden om de afstemming tussen verschillende belanghebbenden te faciliteren. Dit kan zowel gaan over medewerkers, cliëntsystemen, patiëntengroepen, bewonerszorg, leefgroepen, organisaties onderling, ….

Met deze bemiddelingsgerichte opleiding gespreid over zes dagen worden de voornaamste vaardigheden die een bemiddelaar nodig heeft aangeleerd. Bij het afronden van de opleiding beschikt de cursist over de vereiste competenties om met geschillen en conflicten te kunnen werken in zowel één op één situaties als meer complexe meerpartijen dynamieken.

De eerste vier opleidingsdagen oefenen we met conflict- en bemiddelingsvaardigheden door middel van algemene toegankelijke casuïstiek. De laatste twee opleidingsdagen wordt gewerkt rond bemiddelen in impasses en casuïstiek door de cursisten vanuit eigen context ingebracht.

Studente aan het werk in de bibliotheek

Programma

De vorming bestaat uit 6 dagen: 19 april 2024, 26 april 2024, 3 mei 2024, 17 mei 2024, 24 mei 2024 en 31 mei 2024, telkens van 9u00 tot 16u00.

Programma

Dag 1: bemiddeling als methodiek voor conflictoplossing

 • situering van bemiddeling binnen conflictresolutie
 • basisinzichten in conflicttheorie
 • conflictescalatie
 • deontologie van de bemiddelaar
 • belangen exploreren

Dag 2:  ontwikkelingsgericht bemiddelen 

 • positioneringsmodel van de bemiddelaar
 • meerzijdige partijdigheid installeren
 • het ontwikkelingsgericht bemiddelingsmodel (3 fases)
 1. voorbereidende fase
 2. exploratiefase
 3. oplossingsgerichte fase
 • integratie van het contextueel denkkader
 • oefenen met de voorbereidende fase

Dag 3: oplossingsgerichte fase       

 • oefenen met de exploratiefase
 • oefenen met de oplossingsgerichte fase:

Dag 4:  werken met impasses 

 • werken met impasses in bemiddeling
 • oefenen: integratie van het ontwikkelingsmodel

Dag 5:  oefenen met contextgebonden casuïstiek

 • oefenen met zelf ingebrachte casuïstiek volgens eigen professionele context

Dag 6: oefenen met contextgebonden casuïstiek 

 • oefenen met zelf ingebrachte casuïstiek volgens eigen professionele context

Praktische informatie

Het waar, wanneer, hoe enz. van de opleiding.

Praktische informatie

 • Lesdagen vallen op 19 april 2024, 26 april 2024, 3 mei 2024, 17 mei 2024, 24 mei 2024 en 31 mei 2024
 • Lesdagen starten steeds om 9u00 en eindigen om 16u00. Over de middag wordt een broodjesmaaltijd aangeboden.
 • Locatie: VIVES Zuid – Campus Kortrijk – Studiegebied sociaal-agogisch werk
 • Kostprijs: € 550 (incl. broodjesmaaltijd over de middag)
 • Cursisten krijgen na het volgen van deze opleiding een attest van deelname.
 • De opleiding gaat van start bij een minimaal aantal deelnemers, anders worden de reeds uitgevoerde betalingen teruggestort.
  • Minimaal aantal deelnemers: 12
  • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Docenten

De opleiding wordt gegeven door twee experten in het domein.

Docenten

 • Marieke Claeys: Werkte in het verleden binnen de bijzondere jeugdzorg. Is naast erkend familiaal bemiddelaar met eigen praktijk, eveneens tewerkgesteld als juridisch bediende in een advocatenkantoor.
 • Claude Vandevoorde: Erkend Familiaal en sociaal Bemiddelaar en werkte in tal van sectoren binnen het welzijns- en vormingswerk (straathoekwerk, detentie, drughulpverlening, ziekenhuismanagement, palliatieve zorg, herstelbemiddeling, zorgethisch leren). Hij werkt momenteel deeltijds als docent op de Vives hogeschool - studiegebied sociaal-agogisch werk -  en aan de KULeuven in opleidingen rond conflictbemiddeling en  praktijkmethodiek. 

Programma

Dag 1: bemiddeling als methodiek voor conflictoplossing

 • situering van bemiddeling binnen conflictresolutie
 • basisinzichten in conflicttheorie
 • conflictescalatie
 • deontologie van de bemiddelaar
 • belangen exploreren

Dag 2:  ontwikkelingsgericht bemiddelen 

 • positioneringsmodel van de bemiddelaar
 • meerzijdige partijdigheid installeren
 • het ontwikkelingsgericht bemiddelingsmodel (3 fases)
 1. voorbereidende fase
 2. exploratiefase
 3. oplossingsgerichte fase
 • integratie van het contextueel denkkader
 • oefenen met de voorbereidende fase

Dag 3: oplossingsgerichte fase       

 • oefenen met de exploratiefase
 • oefenen met de oplossingsgerichte fase:

Dag 4:  werken met impasses 

 • werken met impasses in bemiddeling
 • oefenen: integratie van het ontwikkelingsmodel

Dag 5:  oefenen met contextgebonden casuïstiek

 • oefenen met zelf ingebrachte casuïstiek volgens eigen professionele context

Dag 6: oefenen met contextgebonden casuïstiek 

 • oefenen met zelf ingebrachte casuïstiek volgens eigen professionele context