gespek aan tafel

orthopedagogische begeleiding
ortho-pedagogische begeleiding

Graduaat in de orthopedagogische begeleiding (gespecialiseerd opvoeder/begeleider Klasse 1) aan VIVES Zuid

Nieuwe start - infomoment heroriënteerders

ma. 7 febr. (18-20u.)

Bezoek onze virtuele stand
Chat live met een docent
Blijf op de hoogte
Bekijk jouw brochure

Je wordt opgeleid als professioneel ondersteuner voor kinderen, jongeren, volwassen  en ouderen  die specifieke ondersteuning nodig hebben. Tijdens de opleiding met een sterke focus op werkplekleren, verwerf je de nodige vaardigheden en attitudes waarmee je onmiddellijk in het werkveld kan instappen.

 

Waar kan ik dit volgen?
Orthopedagogische begeleiding, iets voor jou ?
teamspirit

Wil jij je samen met een team van collega’s inzetten om mensen de kans te bieden om zich volledig te ontplooien? Heb je zin om als begeleider aan de slag te gaan bij mensen met een ondersteuningsvraag? Zie jij individuele begeleiding of het begeleiden van groepen wel zitten? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Multilocatieleren in de graduaat orthopedagogische begeleiding

Studeren en werken als student in opleiding in je eigen thuisregio of regio naar keuze, niet langer een wens, wel een realiteit

Naast ons traject in dagonderwijs bieden we ook een traject multilocatieleren aan. Dit innovatieve traject is een uitbreiding op ons bestaande onderwijsaanbod.

In de opleiding graduaat in de orthopedagogische begeleiding kan je dus als student kiezen voor dagonderwijs of multilocatieleren. De opstartmomenten en duur van alle trajecten zijn idem. Het verschil zit in de studiewijze.

 

mensen wandelen over straat

Thuis of op campus?

De lessen op campus worden gelivestreamd. Zo kan je kiezen of je in de aula wil komen zitten of lekker in je eigen bureaustoel. Je staat rechtstreeks in contact met de docent(en) en je werkt (online) samen met medestudenten op de verschillende locaties. Enkel voor specifieke practica en evaluaties verplaats je je nog naar campus Kortrijk.

 

Waarom kiezen voor een multilocatieleren traject graduaat orthopedagogische begeleiding binnen het studiegebied SAW aan de VIVES hogeschool?

De eigenheid van de VIVES opleiding graduaat orthopedagogische begeleiding met een sterke focus op werkplekleren; zien we in combinatie met het traject multilocatieleren als een belangrijke troef.

Het onderwijsprogramma’s van de opleiding is zo georganiseerd dat je wekelijks een beperkt aantal (vaste) lesdagen hebt en de andere dagen inzet voor werkplekleren. Als student kies je zelf de doelgroep waarmee je wil werken en de sector, type voorziening of de organisatie waarin je ervaring wil opdoen. In het traject multilocatieleren zijn studeren en werkplekleren in de eigen thuisregio en/of op de eigen plaats van tewerkstelling reële  opties. In deze hoeft studeren en werken als student in opleiding in je eigen thuisregio niet langer een wens te zijn, wel een realiteit.

In ons aanbod binnen het studiegebied Sociaal Agogisch Werk staan we bovendien uniek in het West-Vlaamse hoger onderwijslandschap. Ons aanbod bestaande uit de opleiding graduaat in de orthopedagogische begeleiding (kwalificatieniveau 5) en de professionele bachelor orthopedagogie (kwalificatieniveau 6) die zowel in dag- als afstandsonderwijs en multilocatieleren wordt aangeboden, geven jou als student de kans om vanuit het graduaat vlot door te stromen en via een aanvullend traject van 90 SP een bijkomend bachelordiploma op een hoger kwalificatieniveau te behalen.

Orthopedagogische begeleiding studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding biedt een brede basis om als professioneel ondersteuner aan de slag te gaan. Praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Je wordt intensief begeleid vanuit de opleiding en op de praktijkplaats krijg je een werkbegeleider toegewezen. Met de ervaring die je in de praktijk opdoet, gaan we  in de lessen aan de slag. Via gerichte opdrachten, intervisies en reflectie ondersteunen we je om de ervaringen die je opdoet in praktijk en de denkkaders die we aanreiken tot een geheel te integreren.

In de lessen zetten we maximaal in op het aanbrengen van vaardigheden en houdingen die nodig zijn om te handelen in de dagdagelijkse praktijk en reiken we verschillende denkkaders aan. We focussen daarbij specifiek op het begeleiden van cliënten uit diverse doelgroepen en besteden bijzonder aandacht aan de samenwerking met collega’s.

Het opleidingsprogramma bestaat uit vier grote onderdelen:

Een onderdompeling in de dagelijkse praktijk via werkplekleren: de praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Per semester doe je minstens 250 uur ervaring op in de zorg- en welzijnssector. Op die manier leer je al doende de dagelijkse realiteit van een opvoeder-begeleider kennen. De opleiding graduaat orthopedagogische begeleiding is een groeiopleiding waarin we je leren stilstaan bij je eigen competenties. We leren je om je eigen leerproces in handen te nemen om zo stap voor stap door te groeien naar de job van professioneel begeleider. Je wordt intensief begeleid en krijgt ook een supervisor op de werkvloer. Je krijgt de kans om zelf keuzes te maken. Het werkplekleren kan op vrijwillige basis of binnen een betaalde job gebeuren. Misschien zie je de opleiding als de uitgelezen kans om te proeven van de diversiteit van de sector en kies je er daar- om voor om verschillende doelgroepen te verkennen? Misschien weet je zelf al heel goed waar jij sterk in bent en kies je ervoor om je in een specifieke doelgroep te verdiepen?

Kennismaking met het ortho(ped)agogische werkveld: in de opleiding maken we kennis met diverse doelgroepen: mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, integrale jeugdhulp, mensen met een psychiatrische problematiek, ouderenzorg, specifieke doelgroepen zoals thuislozen of asielzoekers, ... We staan telkens stil bij de organisatie van de hulpverlening en bij de concrete begeleiding van elk van deze doelgroepen.

Basisvaardigheden en –methodieken: in de opleiding oefenen we heel wat vaardigheden in tijdens de contactmomenten: ortho(ped)agogische vaardigheden, methodieken en modellen, communicatieve vaardigheden, reflectie- vaardigheden, vaardigheden om informatie te verwerken, werken in en met groepen, samenwerken in team, met cliënten en met netwerken, projectmatig werken ...

Visies en denkkaders: uiteraard krijg je ook een stevige achtergrond mee in belangrijke denkkaders voor de job van opvoeder-begeleider: krachtgericht begeleiden, hanteren van een emancipatorische begeleidingsstijl en visie, systemisch en vraaggestuurd werken, persoonsontwikkeling en levenslooppsychologie, actuele visies en maatschappelijke tendensen, recht, ethiek en deontologie van het beroep.

drie personen

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding wordt aangeboden in een tweejarig modeltraject met opstart in september EN februari. Deeltijds studeren is mogelijk. 

In het tweejarig modeltraject van de opleiding heb je drie dagen per week praktijk in combinatie met twee dagen les op de campus. We werken met vaste lesdagen. Deze combinatie van werkplekleren, de opleiding en het studeren vragen een voltijds engagement.

Wie de opleiding combineert met betaald werk als opvoeder-begeleider, een gezin of graag een minder intens traject doorloopt, kan ook kiezen voor een 3-jarig traject of een traject op maat. In dit minder intense traject worden minder vaste lesdagen gepland en is ook het aantal verwachte praktijkuren lager dan in het modeltraject.

troostend gesprek

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

De helft van de studiebelasting in deze opleiding realiseer je in de praktijk, de andere helft van de tijd heb je nodig voor de lessen en opdrachten. Zo bouw je niet alleen een ruime praktijkervaring en een theoretische achtergrond op, je maakt ook meteen de vertaling van de theorie in de praktijk en sleutelt zo ervaringsgericht aan je competenties van opvoeder-begeleider in wording. 

Studenten die de opleiding in het tweejarige modeltraject volgen, hebben goed gevulde weken. Reken er op dat je twee vaste lesdagen hebt: op de eerste dag heb je wekelijks les, op de tweede dag word je om de twee weken in de opleiding verwacht. Tot slot heb je ongeveer maandelijks een intervisie op woensdag. Voor veel opleidingsonderdelen is de aanwezigheid erg belangrijk omdat we concreet aan de slag gaan om de integratie van jouw ervaringen en de theorie te maken. 

De helft van de studiebelasting voor deze opleiding wordt gevormd door de praktijkervaringen in het werkveld. Reken daarvoor op minstens twee tot drie dagen per week waarbij je met beide voeten in de praktijk zal staan. Gezien we veel belang hechten aan de integratie tussen theorie en praktijk, heb je ook heel wat opdrachten die je zal moeten maken. De combinatie van het werkplekleren, de opleiding en het studeren vraagt een voltijds engagement. 

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

De graduaatsopleiding orthopedagogische begeleiding is een opleiding in het hoger onderwijs maar is sterk ervaringsgericht. Door het werkplekleren doe je in de opleiding veel praktijkervaring op, deze ervaring begint al vanaf de eerste dag dat je in opleiding bent. 

De theoretische pakketten zijn afgemeten en worden gegeven met het oog op wat je later specifiek nodig hebt om je beroep goed te kunnen uitoefenen. De docenten zijn experts met praktijkervaring in hun vakgebied. Vaardigheidslessen krijg je in kleine groepen en de lessen zijn interactief opgebouwd. Via praktijkoefeningen, supervisies, intervisies met medestudenten, taken en opdrachten stimuleren we je om de integratie tussen theorie en praktijk te maken. Hoe kan je ervaringen uit het werkveld verklaren vanuit theoretische invalshoek en hoe kunnen we met de theorie concreet aan de slag gaan om de begeleiding van cliënten te versterken? Je krijgt een intensieve en persoonlijke begeleiding, de docenten zijn erop gericht om je maximaal te stimuleren en uit te dagen. 

Mouna Belkadi
 Quote signs

Het contact met de mensen is de grote troef van deze
opleiding: niet alleen bezig zijn met cliënten, maar ook het overleg en de samenwerking met collega’s.

Lesinhoud
jongeren lopen over omgevallen boomstam

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr za
8u00
 
praktijk
       
8u30
levensloop-psychologie
praktijk
 
observeren, leren en rapporteren
verwerken van opdrachten thuis
 
10u15
Pauze
10u30
levensloop-psychologie
praktijk
praktijk
observeren, leren en rapporteren
verwerken van opdrachten thuis
 
12u00
 
praktijk
praktijk
 
verwerken van opdrachten thuis
 
13u00
werken in en met groepen
praktijk
praktijk
ortho(ped)agogie
verwerken van opdrachten thuis
 
14u45
 
praktijk
praktijk
 
verwerken van opdrachten thuis
 
15u00
werken in en met groepen
 
praktijk
ortho(ped)agogie
verwerken van opdrachten thuis
 
16u30
   
praktijk
     

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost mijn studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met mijn studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na studie orthopedagogische begeleiding?
Verder studeren

Na je studie

Met het graduaatsdiploma orthopedagogische begeleiding kan je zo aan de slag in het werkveld. Wil je je na deze opleiding graag verder verdiepen? Volg dan het aanvullingstraject tot bachelor orthopedagogie (90 studiepunten). In dit vervolgtraject focussen we op onderzoeksvaardigheden, bieden we een aanzet tot orthopedagogisch management en diep je de theorie verder uit. De concrete duur van het traject hangt af van de leerweg (dag - of afstandsonderwijs) en de intensiteit die je kiest.

aan de slag

Aan de slag

Als gegradueerde in de orthopedagogische begeleiding sta je in voor de begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Na de opleiding kun je werken als professioneel ondersteuner in de gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, ouderenzorg en de psychiatrische zorg. Je kan aan de slag in residentiële, semi-residentiële en ambulante zorgverlening:

  • dagcentra
  • woon- en leefbegeleiding
  • opvangcentra
  • onthaal-, oriëntatie- en observatiediensten
  • straathoekwerk
  • vrijetijdsbegeleiding
  • buitengewone onderwijsinstellingen en internaten
  • gemeenschapsinstellingen
  • hulpverlening aan mensen met een verslaving

Met dit diploma is doorstroming naar het werkveld verzekerd. Je werkt als opvoeder/begeleider en kan ook doorgroeien naar specifieke functies. Je valt met dit diploma bij heel wat werkgevers onder hetzelfde loonbarema als bachelor orthopedagogie.