hulp orthopedagogie

orthopedagogie via afstandsonderwijs

Bachelor orthopedagogie aan VIVES Zuid via afstandsonderwijs
Bachelor in de orthopedagogie aan VIVES Zuid

Ben je uitgekeken op je job en kriebelt het om aan de slag te gaan in de zorg? Of werk je al in de sector en heb je ambitie om door te groeien? Als bachelor in de orthopedagogie kan je veel kanten uit: begeleider van gezinnen in de jeugdhulp, verantwoordelijke van een dienst voor kinderen of volwassenen met een beperking, coördinator in de kinderopvang, leerlingbegeleider, ondersteuner van volwassenen in het welzijnswerk, woonbegeleider in de ouderenzorg, …

Ook op campus
Mensen begeleiden in een kwetsbare context
creatief werk

De opleiding bachelor orthopedagogie zorgt ervoor dat jij een verschil kan maken in onze maatschappij. De studie focust zich op hulpverlening aan mensen in een kwetsbare context en het verbeteren van levenskwaliteit. Kortom, het welzijn van iedereen. Via onze opleiding in afstandsonderwijs kan je ook in combinatie met je werk dit bachelordiploma behalen.

Wat leer ik in deze opleiding?

De unieke bijdrage van bachelors in de orthopedagogie ligt in hun specialisatie in het versterken van individuen of groepen in hun dagdagelijks leven. Ze organiseren activiteiten, ondersteunen het leren en werken, voeren begeleidingsgesprekken en verbinden mensen met elkaar.

De opleiding omvat heel wat praktijkgerichte opleidingsonderdelen waaronder stages. Zo leer je bijvoorbeeld observeren, creatief werken, professionele gesprekken voeren en werken in groep. Je krijgt tijdens de opleiding ook algemene opleidingsonderdelen die jouw inzicht en visie op de orthopedagogische hulpverlening onderbouwen en aanscherpen. 

VIVES campus Sociaal-agogisch werk

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn weinig lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma.

Heb je vragen of zijn er zaken niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docenten terecht.

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

teamwork orthopedagogie

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De duur van de opleiding is afhankelijk van de tijd die je kan spenderen aan je studie. De volledige opleiding duurt zes jaar voor wekelijks ongeveer 20 uur erin kan investeren, ze duurt vier jaar voor wie wekelijks ongeveer 30 uur kan vrijmaken.

Het is mogelijk dat je op basis van een eerdere opleiding of werkervaring in aanmerking komt voor vrijstellingen, wat kan leiden tot studieduurverkorting.

orthopedagoog

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt je de mogelijkheid om, via zelfstudie onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen.

Bij de start van het academiejaar ontvang je een jaarkalender met alle contactmomenten (op vrijdag) en examendata. Het aantal contactmomenten beperken we tot een minimum en we voorzien een flexibel examenrooster waarbij je keuze hebt tussen verschillende examendagen.

studenten afstandsonderwijs

Studiebegeleiding

Je kan steeds terecht bij je docent voor inhoudelijke vragen of meer uitleg bij oefeningen. Naast deze inhoudelijke begeleiding kan je als student steeds rekenen op de coördinator afstandsonderwijs en een studiebegeleider.

Uiteraard mag je als student op de campus ook steeds gebruik maken van alle didactische infrastructuur van de hogeschool zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, PC-lokaal, studieruimtes en studentenrestaurants.

uitstap orthopedagogie

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

De opleiding bevat drie stageperiodes: een eerste stageperiode van 80 uur op de stageplaats, met 145 uur daaraan gerelateerde opdrachten (te spreiden over minimum zes weken). Een tweede stageperiode van 240 uur, met 135 uur opdrachten (te spreiden over minimum negen weken). Een derde stageperiode van 400 uur, met 125 uur opdrachten (te spreiden over minimum twaalf weken).

Als je bepaalde vrijstellingen hebt, kan het zijn dat je slechts één of twee stageperiodes moet doen.

voorzieningen voor handicap

Hoe verloopt mijn stage?

Je loopt telkens stage tussen 15 oktober en 15 mei. In overleg met je stageplaats en de opleiding kies je zelf hoe je je stage spreidt.

Je kan zelf een stageplaats kiezen in de buurt van je woon- of werkplaats. Het moet gaan om een voorziening in het orthopedagogisch werkveld waar je de taken van een bachelor in de orthopedagogie kan leren.

Misschien bekleed je nu al een functie die aansluit bij de opleiding en neem je op je werk taken op die als stagetaken in aanmerking komen? Misschien is je werkgever bereid je tijdelijk taken te geven die passen binnen de stageopdracht? In dat geval kan je stage onder bepaalde voorwaarden gekoppeld worden aan je werksituatie.

jongerenhulp

Waar en wanneer leg ik examens af?

Voor schriftelijke examens zijn er per opleidingsonderdeel jaarlijks vier flexiblokken. Dit zijn weken waarbij er examens mogelijk zijn van dinsdag tot zaterdag, overdag, ’s avonds of op zaterdagmorgen. Uit dit aanbod kies jij een moment om je examen af te leggen. Voor mondelinge examens of presentaties kan je doorgaans kiezen uit vier vaste dagen.

De examens vinden bijna allemaal plaats in het examencentrum op de campus in Kortrijk. Je kan ook examens afleggen 'op afstand'. Dat betekent dat je een digitaal examen van thuis uit aflegt.

ethnische afkomst begeleiding

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

Het academiejaar start in september. Je kan ook instappen in de loop van het academiejaar.

Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kan inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding hoef je geen werkstudent te zijn.

teamwork orthopedagogie
 Quote signs

Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing om deze opleiding te volgen. Soms is er heel wat discipline nodig om na het werk nog te studeren of opdrachten te maken, maar met de nodige planning is het mij tot nu toe steeds gelukt! En na afloop ga ik toch supertrots zijn mijn grote droom bereikt te hebben!”

Wat na je studie orthopedagogie
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied kan je via een verkort traject een extra professionele bachelor behalen. Je kan via een schakelprogramma ook instappen in een academische master, zoals de master in de Pedagogische Wetenschappen.

Afgestudeerden met enkele jaren ervaring en de ambitie om een leidinggevende functie uit te oefenen, kunnen instappen in onze ‘Bachelor Na Bachelor Orthopedagogisch Management’, die je volgt in combinatie met een job.

aan de slag

Aan de slag

Met je diploma kun je werken als begeleider of coördinator:

  • in een organisatie van de bijzondere jeugdbijstand
  • in een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • in de ouderenzorg
  • in een integratiedienst of bij asielzoekers
  • in een Centrum Algemeen Welzijnswerk
  • in psychiatrische voorzieningen
  • in scholen, buiten- of naschoolse opvang of internaten
  • in een jeugddienst of jeugdwelzijnswerk
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.