SAW studenten

orthopedagogie

Bachelor in de orthopedagogie aan VIVES Zuid

Een job met een hart! Jij begeleidt kinderen, jongeren of volwassenen die kwetsbaar in onze samenleving staan. Samen maak je werk van hun levenskwaliteit!

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Zet je in voor kwetsbare personen in onze samenleving
samenwerken met jongeren

Wil jij je inzetten voor personen die kwetsbaar zijn in onze samenleving? Ben je bereid voor hen op te komen en wil je ijveren voor tolerantie en inclusie in de maatschappij?  Wil jij bovendien als begeleider van mensen – jong of oud - een groeibevorderend klimaat realiseren? Hou jij ervan om met oog voor de wensen van elke persoon, groepen en individuen te begeleiden? Als dit allemaal klinkt als jouw ideale jobomschrijving, dan moet je de opleiding bachelor in de orthopedagogie zeker overwegen.

Wat leer ik in deze opleiding?

Het accent in de opleiding ligt sterk op interactie en zelfreflectie. We kiezen voor een theoretische onderbouw, met aandacht voor een orthopedagogische lijn, onderzoeksvaardigheden en een internationale leerlijn. Je krijgt veel kansen om je vaardigheden te trainen met aandacht voor creatieve werkvormen: beweging, woord, drama en muzikale of beeldende vorming. Via projectwerk maak je kennis met levensechte situaties.

We starten vanaf het eerste jaar met praktijkervaring. Je maakt in de opleiding kennis met verschillende zorgvragen en sectoren. Tijdens de  stages reflecteer je in de leerteams samen met medestudenten over je ervaringen.

SAW studenten

Studiemateriaal

Je studiemateriaal bestaat uit boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

kijk al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Ben je benieuwd welke vakken je gaat krijgen tijdens je opleiding?

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr za
8u30
   
leerteam (ondersteuning orthopedagogische concepten)
sociale vaardigheden : basiscommunicatie
   
9u30
   
leerteam (ondersteuning orthopedagogische concepten)
sociale vaardigheden : basiscommunicatie
   
10u30
Pauze
10u45
algemene psychologie
 
orthopedagogische concepten : bijzondere orthopedagogiek
sociale vaardigheden : basiscommunicatie
   
11u45
algemene psychologie
 
orthopedagogische concepten : bijzondere orthopedagogiek
sociale vaardigheden : basiscommunicatie
   
12u45
Pauze
13u45
religie, zingeving en levensbeschouwing
creatieve expressie
ontwikkelingspsychologie
 
sociale instituties
 
14u45
religie, zingeving en levensbeschouwing
creatieve expressie
ontwikkelingspychologie
 
sociale instituties
 
15u45
Pauze
16u00
orthopedagogische concepten : bijzondere orthopedagogiek
creatieve expressie
informatievaardigheden
     
17u00
orthopedagogische concepten : bijzondere orthopedagogiek
 
informatievaardigheden
     

Studiemateriaal

kijk al eens een cursus in:

student orthopedaogie op uitstap

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Studeren doe je bij ons in 3 academiejaren. Stages, praktijkvakken en trainingen staan hierbij centraal. Studietrajectbegeleiders en lectoren binnen je opleiding staan klaar om je studieloopbaan op elk moment te ondersteunen. 

studenten orthopedagogie

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met stagemomenten en projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

expressie

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

De opleiding streeft naar een evenwicht tussen leren van de theorie en leren vanuit de praktijk en zet een grote variatie aan onderwijsleeractiviteiten in.

Het accent ligt sterk op interactie en zelfreflectie. Door middel van leerteams, probleemgestuurd onderwijs, werkcolleges en vaardigheidsonderwijs stimuleren we de betrokkenheid van studenten. 

opvoeder werkt samen met kind

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Het traject beroepspraktijk bestaat uit drie opeenvolgende stages, concreet loop je reeds tijdens je eerste jaar stage . De stages zijn gradueel opgebouwd en nemen telkens een groter aandeel van je studieprogramma in. Je wordt individueel opgevolgd op een gestructureerde en zelfsturende wijze. Je legt een portfolio aan waarin je jouw leervorderingen aantoont.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wil je een geëngageerde wereldburger worden? Wij vinden het belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen.

We zetten in op internationalisering, omdat we het verwerven van internationale, interdisciplinaire en interculturele competenties heel belangrijk vinden. We verwerken die ICOMs in activiteiten zoals werkveldbezoeken, internationale weken en een aanbod van korte en lange mobiliteiten in het buitenland.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

LS
 Quote signs

De nadruk op workshops en andere lesmanieren die je helpen de leerstof te bevatten sprak mij direct aan. Net zoals de stages, die we al vanaf het eerste jaar kregen. Ik wil vooral helpen mensen hun leven zo aangenaam mogelijk te maken, ondanks hun mogelijke beperking of moeilijke thuissituatie.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Onze campussen zijn leef- en studeercampussen. Je vindt er alle faciliteiten om je studies te ondersteunen. Niet alleen dit, maar ook het studentenleven kan al op de campus van start gaan. 

Wat na je studie ORTHOPEDAGOGIE?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied kan je via een verkort traject een extra professionele bachelor behalen. Je kan via een schakelprogramma ook instappen in een academische master, zoals de master in de Pedagogische Wetenschappen.

Afgestudeerden met enkele jaren ervaring en de ambitie om een leidinggevende functie uit te oefenen, kunnen instappen in onze ‘Bachelor Na Bachelor Orthopedagogisch Management’, die je volgt in combinatie met een job.

aan de slag

Aan de slag

Met je diploma kun je werken als begeleider of coördinator:

  • in een organisatie van de bijzondere jeugdbijstand
  • in een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • in de ouderenzorg
  • in een integratiedienst of bij asielzoekers
  • in een Centrum Algemeen Welzijnswerk
  • in psychiatrische voorzieningen
  • in scholen, buiten- of naschoolse opvang of internaten
  • in een jeugddienst of jeugdwelzijnswerk
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.