Verdrietig meisje met ruzie makenede ouders

navorming perspectief bieden in hoogconflictscheidingen

Perspectief bieden in hoogconflict-scheidingen
navorming perspectief bieden in hoogconflictsituaties

Reeds jaren merken we een stijgende complexiteit van het gezinsleven op.  Dit stelt de professional voor diverse uitdagingen, niet op zijn minst bij het begeleiden van hoog conflict scheidingen.

Waar kan ik dit volgen?
begeleiding bij complexe scheiding
Verdrietig meisje met ruzie makenede ouders

Ongeveer 15-20% van de scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, leiden tot hoog conflict scheidingen, met complexe omgang als gevolg.  10% van de kinderen uit gescheiden relaties, verliest na verloop van tijd het contact met één ouder. Bij een aanzienlijk deel onder hen gaat het om oudervervreemding.  Meer en meer kinderen en volwassenen leiden onder deze stille epidemie. 

In het werkveld ontstaat er handelingsverlegenheid, de gekende systemen en methoden schieten tekort. Bij diverse hulpverleners ontstaat er ‘scheidingsmoeheid’.

Met deze 4-daagse vorming ‘Perspectief bieden in hoog conflict scheidingen’ willen we alvast de hulpverleningsdeskundigheid versterken en ondersteuning bieden bij de uitbouw van praktijken in het begeleiden van gezinnen in HCS.

Navorming perspectief bieden in hoogconflictscheidingen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Dag 1: Het conflictscheidingsgezin als puzzel (16 april 2024: 9u30 - 16u30)

Het werken met gezinnen in hoog conflict scheidingen vraagt diagnostiek, het ontleden van de gezinspuzzel. Het is niet raadzaam om met elk gezin in hoog conflict dezelfde interventies toe te passen, aangezien elke complexe scheiding andere oorzaken en dynamieken kent. Een conflictscheidingsgezin is een puzzel waarvan we zoveel mogelijk stukjes helder moeten krijgen om op een verantwoorde en helpende manier te begeleiden. 

 • Wat is een scheiding? Welke gezinstransities doen zich voor bij een scheiding?
 • De weg van een scheiding naar een complexe scheiding.
 • Wat is een hoog conflict scheiding? Welke mythes leven rondom hoog conflict scheidingen?
 • Het gezin in een hoog conflict scheiding? Het gezin als een unieke puzzel. 
 • Complexe omgang, contactweigering, oudervervreemding.
 • Veel voorkomende puzzelstukjes (beïnvloedende factoren) bij complexe scheiding en oudervervreemding .

Dag 2: Wetenschappelijke kennis over het begeleiden van complexe omgang na scheiding en (dreigende) contactbreuken (30 april 2024: 9u30 - 16u30)

Het werken met gezinnen in hoog conflict scheidingen en (dreigende) contactbreuken vraagt professionaliteit en specialisme.  Algemene basisvaardigheden en technieken van de hulpverlener blijken niet te werken.  Sommige methodieken werken zelfs contraproductief.  Wat leert wetenschappelijk onderzoek ons? Welke praktijken kunnen ons inspireren? Wat leren we uit het buitenland?

 • Wat zegt de wetenschap over het begeleiden van hoog conflict scheidingen?
 • Welke (andere) vaardigheden worden van een hulpverlener verwacht?
 • Wat leert onderzoek ons over contactweigering/ oudervervreemding: mogelijke diagnostiek en interventies. 
 • Hoe kunnen we ons laten inspireren door diverse internationale onderzoeken en praktijken?

Dag 3: De Vlaamse context (14 mei 2024: 9u30 - 16u30)

We focussen op mogelijkheden en uitdagingen door bestaande praktijken in Vlaanderen te overlopen en aan te vullen met inzichten voor de eigen praktijk.

 • Ervaringen van familierechters in België mbt hoog conflict scheidingen en invoering van het model van Cochem.
 • Ondersteuning bij scheiding in Vlaanderen, welke kansen en uitdagingen doen zich voor?
 • Bestaande methodieken, hun toepasbaarheid en hun grenzen, namelijk: neutrale bezoekruimtes, bemiddeling, parallel solo ouderschap, contextbegeleiding, psycho-educatie, enz.  We zoeken hiernaast naar alternatieven, vanuit de verkregen inzichten tijdens de vormingsreeks.

Dag 4: Begeleiding van contactherstel (28 mei 2024: 9u30 - 16u30)

Contactbreuken tussen ouders en kinderen hebben een grote impakt op hun welzijn en  ontwikkeling. We grijpen best snel en doortastend in.  

Tijdens deze vormingsdag gaan we praktijkgericht aan de slag met casussen en denken we samen na vanuit theoretische invalshoeken én vanuit de eigen praktijkervaringen. We leren hoe we contactherstel tussen ouders en kinderen kunnen ondersteunen: 

 • Fases in het begeleidingsproces 

 • Gesprekken met de verschillende betrokkenen 

 • Interventiestratiegieën  

 • Herstelactiviteiten  

 

Studenten in aula Brugge

Doelgroep

Deze opleiding is voor professionals die werken met kinderen en gezinnen in scheiding: CLB, CAW, CGG, Huis van het Kind, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, OOOC, politie, Jeugdzorg, contextbegeleiders, jeugdconsulenten, justitieassistenten, zelfstandige werkers (psychologen, klinisch orthopedagogen, psychologisch consulenten, artsen, advocaten, bemiddelaars, … ).

Studenten in aula

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

 • Lesdagen starten steeds om 9u30 en eindigen om 16u30. Over de middag wordt een broodjesmaaltijd aangeboden. 
 • Deelnemers ontvangen een voor de praktijk bruikbare cursus
 • Theoretische inzichten en modellen worden gekoppeld aan de praktijk
 • Er is voldoende aandacht voor vraagstelling, discussie en het delen van elkaars ervaringen
 • Deelnemers kunnen casussen inbrengen, met mogelijkheid tot intervisie
 • Cursisten krijgen na het volgen van deze opleiding een attest van deelname.
 • Deze vorming is erkend bij de Federale Bemiddelingscommissie als permanente vorming
 • De opleiding gaat van start bij een minimaal aantal deelnemers, anders worden de reeds uitgevoerde betalingen teruggestort.
  • Minimaal aantal deelnemers: 10
  • Maximaal aantal deelnemers: 20 

Kostprijs

Kostprijs: 480 euro

Deze vorming kan als 4-daagse gevolgd worden of per lesdag.

Wens je 1 of meerdere losse lesdagen te volgen, gelieve de gewenste lesdagen te omschrijven bij opmerkingen in het inschrijvingsformulier (€120 per lesdag)

 

Docent

Mevr. Ute Coudyser

 • Erkend klinisch orthopedagoog, met eigen praktijk in het begeleiden van gezinnen in conflictscheidingen – ook in opdracht van de rechtbank via gerechtelijke expertises 
 • Erkend familiaal bemiddelaar 
 • Docent VIVES, graduaat maatschappelijk werk en bachelor toegepaste psychologie 

 

Inschrijven

Uiterste inschrijvingsdatum: Inschrijven kan tot één week voor de start van de opleiding. Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

4 studenten navormingen

Meer keuze? Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1 000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.