navorming perspectief bieden in hoogconflictscheidingen
Perspectief bieden in hoogconflict-scheidingen

navorming perspectief bieden in hoogconflictsituaties

Reeds jaren merken we een stijgende complexiteit van het gezinsleven op.  Dit stelt de professional voor diverse uitdagingen, niet op zijn minst bij het begeleiden van hoog conflict scheidingen.

Waar kan ik dit volgen?
Bemiddelen in conflictsituaties

Ongeveer 15-20% van de scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, leiden tot hoog conflict scheidingen, met complexe omgang als gevolg.  10% van de kinderen uit gescheiden relaties, verliest na verloop van tijd het contact met één ouder. Bij een aanzienlijk deel onder hen gaat het om oudervervreemding.  Meer en meer kinderen en volwassenen leiden onder deze stille epidemie. 

In het werkveld ontstaat er handelingsverlegenheid, de gekende systemen en methoden schieten tekort. Bij diverse hulpverleners ontstaat er ‘scheidingsmoeheid’.

Met deze 4-delige vorming ‘Perspectief bieden in hoog conflict scheidingen’ willen we alvast de hulpverleningsdeskundigheid versterken en ondersteuning bieden bij de uitbouw van praktijken in het begeleiden van gezinnen in HCS. U kan vanzelfsprekend de ganse vorming volgen, maar kan er eveneens voor kiezen om slechts één of meerdere lesdagen bij te wonen.

Navorming perspectief bieden in hoogconflictscheidingen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Dag 1: Het conflictscheidingsgezin als puzzel (14 oktober 2022)

Het werken met gezinnen in hoog conflict scheidingen vraagt het ontleden van de gezinspuzzel, in functie van een noodzakelijke beeldvorming.  Het is niet raadzaam om met elk gezin in hoog conflict dezelfde interventies toe te passen. Een conflictscheidingsgezin is een puzzel waarvan we zoveel mogelijk stukjes helder moeten krijgen. 

 • Wat is een scheiding? Welke gezinstransities doen zich voor bij een scheiding?
 • De weg van een scheiding naar een hoog conflict scheiding.
 • Wat is een hoog conflict scheiding? Welke mythes leven rondom hoog conflict scheidingen?
 • Het gezin in een hoog conflict scheiding? Het gezin als puzzel. 
 • Complexe omgang, contactweigering, oudervervreemding.
 • Begeleiden vanuit de ouderschapspsychologie.

Dag 2: Wetenschappelijke kennis over het begeleiden van hoog conflict scheidingen (28 oktober 2022)

Het werken met gezinnen in hoog conflict scheidingen vraagt professionaliteit en specialisme.  Algemene basisvaardigheden en technieken van de hulpverlener blijken niet te werken.  Sommige methodieken werken zelfs contraproductief.  Wat leert wetenschappelijk onderzoek ons? Welke praktijken kunnen ons inspireren? Wat leren we uit het buitenland?

 • Wat zegt de wetenschap over het begeleiden van hoog conflict scheidingen?
 • Welke (andere) vaardigheden worden van een hulpverlener verwacht?
 • Wat leert onderzoek ons over contactweigering/ oudervervreemding: mogelijke diagnostiek en interventies. 
 • Hoe kunnen we ons laten inspireren door diverse internationale onderzoeken en praktijken in Australië, Canada en USA.  Wat kunnen we leren van de Noorderburen?

Dag 3: De Vlaamse context (18 november 2022)

We focussen op mogelijkheden en uitdagingen in Vlaanderen door bestaande praktijken en regelgeving te overlopen en aan te vullen met inzichten voor de eigen praktijk.

 • Onze wetgeving mbt scheiding, omgangs- en kostenregeling.
 • Ervaringen van familierechters in België mbt hoog conflict scheidingen.
 • Ondersteuning bij scheiding in Vlaanderen, welke kansen en uitdagingen doen zich voor?
 • Bestaande methodieken, hun toepasbaarheid en hun grenzen, namelijk: neutrale bezoekruimtes, bemiddeling, parallel solo ouderschap, contextbegeleiding, psycho-educatie, enz.  We zoeken hiernaast naar alternatieven, vanuit de verkregen inzichten tijdens de vormingsreeks.

Dag 4: Toepassing en intervisie (2 december 2022)

Wat kan ik binnen mijn praktijk ondernemen op gebied van diagnostiek en/ of interventie? Welke bestaande begeleidingsvormen inspireren mij? Welke ideeën neem ik mee om de problematiek met voldoende onderbouwing op de agenda te plaatsen in mijn team/ organisatie?  Wat zal ik ondernemen in mijn begeleidingspraktijk? 

Casusbespreking: ieder heeft de mogelijkheid om een casus voor te leggen. Hierrond wordt intervisie georganiseerd.

Deze lesdag is enkel toegankelijk voor cursisten die deelnemen aan de ganse vorming.

Doelgroep

Deze opleiding is voor professionals die werken met kinderen en gezinnen in scheiding: CLB, CAW, CGG, Huis van het Kind, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, OOOC, politie, Jeugdzorg, contextbegeleiders, jeugdconsulenten, justitieassistenten, zelfstandige werkers (psychologen, klinisch orthopedagogen, psychologisch consulenten, artsen, advocaten, bemiddelaars, … ).

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

 • Deelnemers ontvangen een voor de praktijk bruikbare cursus
 • Theoretische inzichten en modellen worden gekoppeld aan de praktijk
 • Er is voldoende aandacht voor vraagstelling, discussie en het delen van elkaars ervaringen
 • Deelnemers kunnen casussen inbrengen, met mogelijkheid tot intervisie
 • Cursisten krijgen na het volgen van deze opleiding een attest van deelname.
 • Deze vorming is aangevraagd bij de Federale Bemiddelingscommissie als permanente vorming
 • De opleiding gaat van start bij een minimaal aantal deelnemers, anders worden de reeds uitgevoerde betalingen teruggestort.
  • Minimaal aantal deelnemers: 10
  • Maximaal aantal deelnemers: 20 (uitzondering vormingsdag 4: maximaal 10 deelnemers)

Kostprijs

Kostprijs voor 1 lesdag: 110 euro

Kostprijs voor inschrijving meer dan één lesdag: 105 euro per lesdag

Kostprijs voor de volledige vorming (4 dagen): 420 euro

 

Docent

Mevr. Ute Coudyser

 • Erkend klinisch orthopedagoog, met eigen praktijk in het begeleiden van gezinnen in conflictscheidingen.
 • Erkend familiaal bemiddelaar
 • Gerechtsdeskundige (in opleiding)
 • Docent VIVES, graduaat maatschappelijk werk

 

Inschrijven

Uiterste inschrijvingsdatum: Inschrijven kan tot één week voor de start van elke vormingsdag. Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.